Témy sa opakujú, pohľady sa menia

Posledné číslo týždenníka bývalo tradične bilančné. A v roku 1972, keď pravidelný kalendár uzávierok signalizoval aj zriedkavé päťdesiate tretie vydanie, by to bolo o to logickejšie. Nuž, pre niekoho asi nebolo. Bilancovanie odbavil v jedinom šote-rozhovore predseda Slovenského štatistického úradu konštatovaním, že „výrobné úlohy sme splnili vo všetkých odvetviach materiálnej sféry“, „sú teda dôvody na oslavu“. Ale inak zostava šotov ničím nepripomína záver roka.

Poďme však od prvého čísla prehliadky (č. 45). Ondrej Nepela, ktorý v tom roku zvíťazil na olympiáde v Sappore, hosťoval ako hviezda v programe detskej ľadovej revue v Prahe. Na Kamčatke explodovali vulkány, následkom čoho sa výrazne rozšírila plocha Kurilských ostrovov (o ktoré sa, mimochodom, Rusko s Japonskom dodnes sporia).

S oslavami „Veľkého októbra“ (č. 47) sa zviezla zmienka o výročí prekladiska v Čiernej nad Tisou aj výstava angažovaných umelcov (ich mená neuvádzam, kto si žurnál pozrie, nájde ich). Súčasne odhalili súsošie Ľudovíta Štúra na rovnomennom námestí v Bratislave. Jeho autorom je Tibor Bartfay.

Divákov môže zaujať, že s niektorými súčasnými témami sa v inej forme stretnú aj v žurnále spred 50 rokov. Napríklad taký aktuálny ruský plyn. V č. 49 práve dokončovali výstavbu kompresorovej stanice a na Kolibe nakrúcal Andrej Lettrich s kameramanom Alojzom Hanúskom o plynovode televízny film Desatinka citu (č. 48). 

Alebo: slovenské lietajúce auto (konštruktéra Štefana Kleina) malo už pred päťdesiatimi rokmi svojho predchodcu. Síce prispôsobeného vtedajším technickým možnostiam, ale malo (č. 46). Banský inžinier Ján Bartoš predstavil – okrem banských kombajnov, na ktoré sa špecializoval, a motorového vozíka pre invalidov – aj jednomiestne bezmotorové vznášadlo, ktoré, ako hovorí komentár, „keby bolo vybavené motorom, malo by rýchlosť 135 kilometrov za hodinu a dolet 300 kilometrov“. Malo jedinú nevýhodu: nevyrábali ho.

Alebo: dištančné vyučovanie. Holandský učiteľ hry na organe (č. 50) využíval audiovizuálny okruh na to, aby sa mohol venovať súčasne štyridsiatim žiakom.

A napokon si prídu na svoje aj jazykovedci, ktorým dnes nedajú spávať viaceré pochybnosti pri spresňovaní rodových nuáns. Štefan Ondrkal v šote o ženskom futbale (č. 46) bez váhania použil zvrat „najväčšiu radosť malo víťazné ženstvo“. Ani mužstvo, ani družstvo...

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – JÚN 2022
Týždeň vo filme č. 45-46/1972 – 4.6. o 7.30 h a 5.6. o 14.30 h
Týždeň vo filme č. 47-48/1972 – 11.6. o 7.30 h a 12.6. o 14.30 h
Týždeň vo filme č. 49-50/1972 – 18.6. o 7.30 h a 19.6. o 14.30 h
Týždeň vo filme č. 51-52-53/1972 – 25.6. o 7.30 h a 26.6. o 14.30 h

Milan Černák