Creative Europe Desk Slovensko informuje

EACEA publikovala výsledky niekoľkých výziev, z ktorých nás zaujímajú hlavne tie, kde sa uchádzali o podporu slovenskí žiadatelia. V rámci výzvy EACEA/21/2019, Výberová podpora kinodistribúcie súčasných nenárodných európskych filmov, získalo 7 projektov so slovenskými distribútormi celkovo 36 080 eur. Pre výsledky v tejto výzve stále platí, že EACEA zverejňuje iba spoločnosti, ktoré boli v jej rámci žiadateľmi (sú to predajcovia práv), a nezverejňuje distribútorov, ktorí sú súčasťou konzorcií. Výsledky tejto, ale i ďalších výziev nájdete na našej webovej stránke www.cedslovakia.eu.

Aj počas celoeurópskej pandemickej situácie prebiehali, väčšinou online, ďalšie rokovania všetkých dôležitých aktérov o budúcej generácii programu Kreatívna Európa na roky 2021 až 2027. Rokovania sa ešte neuzavreli, ale v tomto okamihu vieme s určitosťou potvrdiť, že program bude existovať naďalej. Aktuálny návrh rozpočtu, ktorý predložila Európska komisia, je 1,7 miliardy eur, ale Európsky parlament (hlavne príslušný výbor) s ním nesúhlasí, považuje ho za neadekvátne nízky. V každom prípade sa zmenšuje priestor na rokovania, hlavne z časových dôvodov; o ďalšom aktuálnom vývoji vás budeme priebežne informovať. 

V júli a auguste nemá program Kreatívna Európa, podprogram MEDIA, žiadnu uzávierku, najbližšia bude 8. septembra – Automatická podpora kinodistribúcie nenárodných európskych filmov (výzva EACEA/22/2019).

vs

Škop, Ostrochovský a Pekarčík na Európske filmové ceny

O Európske filmové ceny, ktoré každoročne udeľuje Európska filmová akadémia (EFA), sa na základe nominácie Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) uchádzajú filmy Nech je svetlo Marka Škopa a Služobníci Ivana Ostrochovského, oba v kategórii hraných filmov. Spomedzi dokumentov vybrala SFTA film Hluché dni Pavla Pekarčíka. EFA následne rozhodne o nomináciách celkovo v dvadsiatich troch kategóriách. Okrem vyhlásenia najlepšieho hraného, dokumentárneho a animovaného filmu udelí ceny aj najlepšiemu európskemu režisérovi, scenáristovi, hercovi a herečke. Samostatnú kategóriu majú aj európske komédie, krátke filmy, objavy roka a koproducenti.Výsledky 33. ročníka cien slávnostne vyhlásia 12. 12. v Reykjavíku.

jj

Virtuálny pavilón Slovak Film v Cannes

V dôsledku pandémie sa tento rok filmový trh Marché du Film uskutočnil od 22. do 26. 6. v online priestore. Prezentácia slovenskej kinematografie pre medzinárodných filmových profesionálov zaujímajúcich sa o slovenské filmy, audiovizuálne prostredie a nakrúcanie na Slovensku prebiehala vo virtuálnom pavilóne Slovak Film, ktorý zastrešovali Slovenský filmový ústav (SFÚ) a Slovenská filmová agentúra (SFA). Pozostávala z trhových projekcií slovenských a koprodukčných titulov vrátane tých, ktoré ešte na Slovensku nemali premiéru. Na podujatí predstavili snímky Pražské orgie (r. Irena Pavlásková), Správa (r. Peter Bebjak), Nech je svetlo (r. Marko Škop), Šarlatán (r. Agnieszka Holland), Sklenená izba (r. Julius Ševčík), V sieti (r. Vít Klusák, Barbora Chalupová), Žaby bez jazyka (r. Mira Fornay), Služobníci (r. Ivan Ostrochovský), Sviňa (r. Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann) a Letní rebeli (r. Martina Saková). Pripravené boli aj propagačné materiály: katalóg Slovak Film 2019 – 2020, vydanie časopisu Film.sk v anglickej jazykovej verzii, online databáza pripravovaných filmov a Správa o stave slovenskej audiovízie 2019, ktorú vydala Creative Europe Desk Slovensko v spolupráci so SFÚ.

Súčasťou Marché du Film bol aj 8. ročník prezentácie Goes to Cannes, kde predstavili pripravovaný dokumentárny film Olympijský medzičas (r. Haruna Honcoop), ktorý vzniká v koprodukcii Česka, Slovenska a Grécka. Slovenská kinematografia bola súčasťou trhu už po sedemnástykrát.

jj

Nabitú filmovú jeseň otvorí Slnko v sieti

Národné filmové ceny Slnko v sieti, ktorých udeľovanie posunula pandémia, majú nový termín. Víťazov jubilejného, 10. ročníka vyhlásia v stredu 9. septembra v priamom prenose na Jednotke RTVS. Najviac nominácií (12) má film Amnestie režiséra Jonáša Karáska, nasledujú Nech je svetlo (11) Marka Škopa a Ostrým nožom (8) Teodora Kuhna. V kategórii réžia členovia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, ktorá o cenách rozhoduje, nominovali k prvým dvom filmárom Juraja Šlauku za Punk je hned! (6 nominácií). O ďalších nominovaných sme písali vo Film.sk v marci. Krátko nato bolo všetko – okrem nominácií – inak. Akadémia sa rozhodla, že aprílové udeľovanie cien preventívne presunie.  Teraz chce, aby bol ceremoniál oslavou návratu k bežnému životu po období korony. A oslavou filmov. „Všetkým nám pomohli prekonať karanténu pri plnom duševnom zdraví a ukázali nám, aké je umenie pre spoločnosť dôležité,“ povedala prezidentka SFTA Wanda Adamík Hrycová.

mak

Art Film Fest bude až o rok

Košický medzinárodný festival Art Film Fest presunul svoj 28. ročník definitívne až na rok 2021. Košice ho tak namiesto 19. až 27. júna 2020 privítajú v termíne od 18. do 26. júna 2021. Organizátori sa tak rozhodli, aby nemuseli program, ale ani spoločenský rozmer festivalu oklieštiť. „Stretnutia slovenských a zahraničných milovníkov filmu, ako aj divákov a filmových profesionálov počas odborných, ale i neformálnych podujatí sú kľúčovou devízou festivalu,“ uviedli organizátori. „Po dôkladnom uvážení sme sa rozhodli, že nepôjdeme cestou redukovaného programu a celkovo zníženej kvality, ale konanie 28. ročníka presunieme,“ povedal producent festivalu Ján Kováčik.

red

Rada SFÚ má nových členov aj predsedu

Novými členmi Rady SFÚ sa stali prof. Dušan Dušek a prof. Ondrej Šulaj. Členovia rady, ktorými sú okrem menovaných podpredsedníčka rady JUDr. Marta Franková, JUDr. Oľga Davalová a PhDr. Peter Maráky, si zároveň na zasadnutí rady koncom júna zvolili spomedzi seba nového predsedu. Stal sa ním Ondrej Šulaj. Rada SFÚ ako orgán dohľadu okrem iných činností schvaľuje návrh rozpočtu SFÚ, návrh výročnej správy, dlhodobé plány a koncepcie rozvoja, volí a odvoláva generálneho riaditeľa, dohliada na dodržiavanie poslania a činností, ktoré SFÚ vyplývajú zo zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva ministerka kultúry SR.

mak

Verzia filmu V sieti pre detských divákov

Špeciálna verzia česko-slovenského dokumentu V sieti (r. Vít Klusák, Barbora Chalupová), ktorá sa v slovenských kinách premieta od 1. 7. pod názvom V sieti: Za školou, je určená pre divákov od 12 rokov. Film obsahuje výber filmových scén doplnený o výpovede herečiek, ktoré do filmu vstupujú s praktickými radami, návodmi a komentármi k téme zneužívania detí na internete. Film je súčasťou väčšej osvetovej kampane, ktorej cieľom je vzdelávať v tejto téme deti aj rodičov.

jj

Pre čisté svedomie medzi talentmi a online

Matúš Ryšan z Ateliéru filmovej a televíznej réžie FTF VŠMU sa s absolventským filmom Pre čisté svedomie dostal do výberu desiatky mladých talentovaných európskych režisérov platformy Prvé podanie, ktorá je súčasťou karlovarského festivalu. Jeho aktuálny ročník sa nekoná, platforma však vybrané diela predstaví od 29. 6. do 8. 7. online. Prvé podanie predstavilo v minulosti viacerých mladých slovenských tvorcov. Za posledné tri roky to boli Gregor Valentovič s filmom Kid, Michal Ďuriš s Hrejivou komédiou o depresii, šialenstve a nesplnených snoch a Michal Blaško s Atlantidou, 2003. Platformu zastrešuje European Film Promotion (EFP), nominácie majú v rukách národné filmové inštitúty. Za slovenskú stranu je to Slovenský filmový ústav. „Veríme, že aj napriek neľahkým časom, ktorými filmový priemysel práve prechádza, je tohtoročný formát Prvého podania pre mladých režisérov skvelou príležitosťou lepšie pochopiť zákonitosti profesionálneho filmového priemyslu,“povedala výkonná riaditeľka EFP Sonja Heiman. Slovensko bude zastúpené aj v programe pre filmových profesionálov v rámci karlovarskej platformy Eastern Promises Industry Days (6. – 8. 7.). Medzi vybrané projekty, ktoré sa online predstavia publiku medzinárodných filmových profesionálov, sa dostalo päť slovenských a koprodukčných titulov: Absence (r. Ali Mosaffa), Iná svorka (r. Hajni Kis), Každá minúta života (r. Erika Hníková), Čiary (r. Barbora Sliepková) a Křehká krása mužství (r. Andrea Culková).

jj

DVD kolekcia Slovenský dokumentárny film 60 súťaží v Bologni

Medzi finalistov Il Cinema Ritrovato DVD Awards 2020, ktoré sa konajú počas 34. ročníka festivalu klasických filmov v Bologni (25. - 31. 8.), zaradili organizátori 2-DVD Slovenský dokumentárny film 60. Slovenský filmový ústav ho vydal v lete minulého roka. Za kolekciou krátkych dokumentárnych filmov z rokov 1960 až 1970 stoja filmový režisér, dramaturg a publicista Rudolf Urc a filmový publicista a kritik Pavel Branko. Kolekcia obsahuje snímky dokumentaristov ako Ladislav Kudelka, Jaroslav Pogran, Martin Slivka, Štefan Kamenický, Vlado Kubenko, Dušan Hanák, Dušan Trančík, Rudolf Urc, Peter Mihálik a Milan Černák. Titul bude súťažiť v kategórii digitálne reštaurovaných klasických filmov starších ako tridsať rokov, ktoré vyšli na DVD alebo blu-ray nosiči. Cieľom súťaže je upozorniť na takto vydávané kvalitné klasické diela z celého sveta. Do výberu sa dostali napríklad aj kolekcie, ktoré vydal Britský filmový inštitút (kolekcia filmov Iana Fordyca z rokov 1967 až 1968 a Dereka Jarmana z rokov 1987 až 1994), český Národný filmový archív (kolekcia filmov Jana Kříženeckého z rokov 1898 až 1911), maďarský Národný filmový inštitút (výber z maďarskej animovanej tvorby z rokov 1960 až 1989), ale aj vydavateľstvá ako Second Run (Lásky jedné plavovlásky Miloša Formana z roku 1965, Případ pro začínajícího kata Pavla Juráčka z roku 1969), Powerhouse Films (film Třicet jedna ve stínu Jiřího Weissa z roku 1965, ktorý vznikol v koprodukcii Československa a Spojeného kráľovstva) a LʼAtelier dʼimages (Ragtime Miloša Formana).

 jj

Oscary rozdajú až v apríli

Odovzdávanie cien americkej filmovej akadémie Oscar sa pre dosah pandémie COVID-19 na filmový priemysel posunie o dva mesiace. Akadémia túto správu zverejnila 15. 6. a vyplýva z nej, že filmy, s ktorými sa chcú producenti zúčastniť na aktuálnom ročníku Oscara, nemusia stihnúť premiéru v kinách do konca tohto roka – stačí, ak sa do kín dostanú do 28. 2. Vtedy sa mal pôvodne konať slávnostný ceremoniál 93. ročníka. Ten sa po novom uskutoční 25. 4. Akadémia už skôr oznámila, že o Oscary sa v nasledujúcom ročníku môžu uchádzať aj snímky, ktoré boli zverejnené výhradne na streamovacích službách. Predtým sa o ceny mohli uchádzať len filmy, ktoré boli najmenej sedem dní v kinodistribúcii.

jj

Aktuálne uzávierky

Jeden svet
Uzávierka: 1. 8.

Dvadsiaty prvý ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet sa uskutoční 5. až 11. 11. v Bratislave. Do súťažnej sekcie festivalu sa môžu prihlásiť české a slovenské majoritné dokumentárne filmy s ľudskoprávnou tematikou v trvaní nad 50 minút a vyrobené po 1. 1. 2018.
Viac na www.jedensvet.sk