Keď sa Bratislava stala filiálkou Prahy

Skok vo vysielaní filmových týždenníkov o desať rokov späť si žiada aspoň základnú informáciu o spoločensko-politických súvislostiach tohto obdobia. Opustili sme realitu začínajúcej sa normalizácie (rok 1970) a vrátili sa do roku, ktorý sa mal stať medzníkom prijatím novej ústavy socialistickej republiky (stalo sa to v júni 1960). 

Už i tak slabé kompetencie slovenských národných orgánov (už to nemali byť „slovenské národné orgány“, ale „národné orgány na Slovensku“) boli ústavou – v podstate – unitárneho štátu oklieštené. (V ústave to bolo formulované ako „ďalšie zbližovanie dvoch bratských národov“.) Týkalo sa to nielen reprezentatívnych orgánov, ale aj ostatných štátnych organizácií a podnikov, a teda aj slovenského filmu vrátane redakcie filmového spravodajstva. Bratislavská redakcia ako samostatná tvorivo-výrobná jednotka de facto prestala existovať, stala sa „dielňou“ nakrúcania a dodávateľom materiálu. Týždeň vo filme sa finalizoval (dnes sa to nazýva postprodukcia) v Prahe so striedavou účasťou režiséra z Bratislavy. Okrem východniarov, ktorí stavali pražské metro, sme chodili na týždňovky (presnejšie dvojtýždňovky) aj my. Zažil som to...

Kolegiálne vzťahy boli korektné, ale služobná podriadenosť platila stopercentne. (Osobne boli tieto pobyty pre mňa prínosom: okrem spoznávania barrandovskej filmovej veľkoprodukcie som mal možnosť tráviť večery v pražských divadlách, ktoré aj vtedy ponúkali skvosty svetovej moderny i klasiky v podaní excelentných hereckých hviezd, ako boli Medřická, Kačírková, Voska, Adamíra a celý rad im rovnocenných.)

Doma v Bratislave sa neprestalo „krútiť“. Prinútení uvedenými podmienkami, ale aj ovplyvnení rozrastajúcim sa pokrytím územia televíziou sa tvorcovia pokúšali o relatívnu pestrosť a možnú atraktívnosť. Počet snímok v týždenníku stále osciloval okolo desiatky a pomer zahraničných snímok k domácim sa vyrovnával. Išlo však vždy o „druháky“. Československý filmový týždenník, ktorý bol v distribúcii jednotkou, si uplatňoval právo prinášať najdôležitejšie správy z domova aj najzaujímavejšie novinky zo sveta – východného či západného.

Tento trend nebol v prvých vydaniach až taký očividný. Bol to iba začiatok obdobia, ktoré trvalo štyri roky.

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – JÚL 2020
4. 7. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 1/1960 a 2/1960 (repríza 5. 7. o 8.30 hod.)
11. 7. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 3/1960 a 4/1960 (repríza 12. 7. o 8.30 hod.)
18. 7. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 5/1960 a 6/1960 (repríza 19. 7. o 8.30 hod.)
25. 7. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 7/1960 a 8/1960 (repríza 26. 7. o 8.30 hod.)

Milan Černák