Slovenskí filmoví vedci a kritici hodnotia slovenské celovečerné filmy prvého polroku 2014

V roku 2009 sme sa v redakcii Film.sk rozhodli v spolupráci s renomovanými slovenskými filmovými vedcami, historikmi, kritikmi a publicistami reflektovať slovenské filmy aj inak ako len vo forme recenzií či iných článkov. Vtedy sme po prvýkrát zverejnili tabuľku bodovania slovenských celovečerných filmov, ktoré mali v príslušnom roku premiéru v kinách.

Letné dvojčíslo Film.sk vám prináša hodnotenie slovenských filmov, ktoré mali distribučnú premiéru v prvom polroku 2014. Hodnotíme desať slovenských alebo majoritne slovenských dlhometrážnych titulov, ktoré spĺňajú finančné kritériá určovania krajín pôvodu podľa Európskeho dohovoru o koprodukciách. V prípade aktuálneho hodnotenia sme však zvažovali aj nové skutočnosti. Týkajú sa toho, že do niektorých kín sa v prvom polroku dostali aj filmové novinky, ktoré neboli nasadené žiadnou distribučnou spoločnosťou, ale ich uvedenie iniciovali samotní producenti filmov. Ide o béčkový horor Socialistický Zombi Mord a o dokument Lyrik. Napriek tomu, že spomínané snímky boli v kinách premietané sporadicky, rozhodli sme sa ich aj po konzultácii so zástupcom Európskeho audiovizuálneho observatória pridať na zoznam hodnotených titulov. Systém bodovania zostáva rovnaký, pohybuje sa v škále od maximálnych piatich bodov po jeden bod. Prípustné sú aj polbody.

 

Mgr. Daniel Bernát (1979) – vyštudoval filmovú vedu na FTF VŠMU. Osem rokov pôsobil ako redaktor kultúrneho oddelenia denníka Pravda, od septembra 2012 je šéfredaktorom mesačníka Film.sk.

Pavel Branko, Dr. h.c. (1921) – od roku 1945 sa venoval prekladateľskej činnosti, v roku 1948 začal aj s filmovou kritikou. V rokoch 1957 – 1970 bol redaktorom dvojtýždenníka Film a divadlo, v nasledujúcich dvoch rokoch pracoval v SFÚ, v ďalšej činnosti mu zabránil publikačný zákaz. Do roku 1989 prekladal, prvé roky pod cudzími menami, po novembri 1989 sa vrátil k filmovej kritike. Autor publikácií Mikrodramaturgia dokumentarizmu, Od začiatkov po prah zrelosti, Karol Skřipský, Straty a nálezy 1 – 3, Proti prúdu. V roku 1997 získal Čestný doktorát VŠMU, v roku 2001 Zlatú kameru na 9. MFF Art Film a v roku 2007 Cenu Slnko v sieti za celoživotné dielo. Dokumentaristka Zuzana Piussi o ňom nakrútila film Hrdina našich čias (2009).

Doc. PhDr. Martin Ciel, PhD. (1963) – vyštudoval filmovú a divadelnú vedu, pracoval v SAV a SFÚ, v súčasnosti pedagóg VŠMU. Zaoberá sa teóriou a analýzou. Prednáškové kurzy viedol v New Yorku, Minsku, Tel Avive, Brne, Prahe. Publikoval niekoľko kníh a viacero štúdií o filme.

Mgr. art. Eva Filová (1968) – vyštudovala grafiku na VŠVU a filmovú teóriu na VŠMU v Bratislave. Pôsobí na Katedre audiovizuálnych štúdií VŠMU a na Katedre Intermédií a multimédií VŠVU. Publikuje v domácich odborných časopisoch, prioritne sa venuje slovenskému filmu, rodovej problematike a politikám tela. Dramaturgicky a lektorsky pripravuje a uvádza filmové večery k výstavám v Slovenskej národnej galérii. SFÚ vlani vydal jej knihu Eros, sexus, gender v slovenskom filme.

PhDr. Jaroslav Hochel (1962) – absolvent FFUK v Bratislave. V rokoch 1989 – 1992 pracoval v archíve SFÚ. Začiatkom 90. rokov sa začal venovať filmovej publicistike (Dialóg, Slovenský denník). V rokoch 1994 – 1998 bol redaktorom časopisu Filmová revue a kultúrnych rubrík denníkov Večerník a Práca. Od roku 1999 pôsobí na voľnej nohe ako filmový publicista a knižný redaktor. Ako redaktor, prekladateľ a autor hesiel týkajúcich sa slovenskej kinematografie sa podieľal na publikáciách Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti a Ronald Bergan: Film. Bol členom odborných a novinárskych porôt viacerých festivalov. Po dve funkčné obdobia bol predsedom Klubu filmových novinárov SSN. V súčasnosti pôsobí aj ako jazykový redaktor Film.sk.

Mgr. Martin Kaňuch (1973) – absolvent odboru história a estetika na FF UK v Bratislave. Pôsobí na edičnom oddelení SFÚ. Je šéfredaktorom filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon.

Prof. Václav Macek, CSc. (1952) – autor, resp. editor vyše dvadsiatich kníh o filme a fotografii (Dejiny slovenskej kinematografie spolu s Jelenou Paštékovou, Štefan Uher, Dušan Hanák, Ján Kadár, Slovenská imaginatívna fotografia 1981 – 1997, Súčasná slovenská fotografia, K dejinám slovenského dokumentárneho filmu, Tono Stano, Elo Havetta, Peter Župník, Bratislava zadným vchodom, atď.), prednášal v Poľsku, Česku, Rakúsku, Veľkej Británii, Nemecku, USA, Maďarsku, Rusku, Číne. Od roku 1993 do roku 2010 pôsobil ako vedúci na Katedre umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií VŠMU, kde v súčasnosti naďalej vyučuje. V spolupráci s Jelenou Paštékovou pripravuje druhé, aktualizované vydanie Dejín slovenskej kinematografie.

Prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc. (1951) – vyštudovala estetiku a slovenčinu na FFUK v Bratislave. Pôsobí na FTF VŠMU a v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa interdisciplinárnej problematike, dejinám slovenskej kinematografie a slovenskej literatúre po roku 1945. Je vedúcou riešiteľkou kolektívnych grantových projektov (Poetika a politika, Identity a hranice) a školiteľkou viacerých doktorandov. Publikuje monografické práce (Rozprávanie o rozprávaní) a štúdie v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch. V súčasnosti pripravuje v spolupráci s Václavom Macekom aktualizované vydanie Dejín slovenskej kinematografie.

 

O HODNOTENÝCH FILMOCH SME PÍSALI VO FILM.SK:

Arcibiskup Bezák Zbohom... – novinky: Film.sk 3/2014, s. 14 – 15; recenzia: Film.sk 4/2014, s. 26 – 28

Dobrý človek – novinky: Film.sk 6/2014, s. 16 – 17

Felvidék – Horná zem – novinky: Film.sk 4/2014, s. 10 – 11; recenzia: Film.sk 5/2014, s. 25 – 27

Hrana – 4 filmy o Marekovi Brezovskom – novinky: Film.sk 3/2014, s. 16 – 17; recenzia: Film.sk 4/2014, s. 29 – 31

Krok do tmy – novinky: Film.sk 6/2014, s. 18 – 19

Slovensko 2.0 – novinky: Film.sk 4/2014, s. 12 – 13; rozhovor: Film.sk 4/2014, s. 20 – 23; recenzia: Film.sk 5/2014, s. 22 – 24

Socialistický Zombi Mord – z filmového diania: Film.sk 6/2014, s. 15

Štvorec v kruhu alebo Život medzi únikmi a snami – novinky: Film.sk 3/2014, s. 18 – 19; recenzia: Film.sk 4/2014, s. 34 – 36

Všetky moje deti – novinky: Film.sk 2/2014, s. 12 – 13; recenzia: Film.sk 3/2014, s. 30 – 32

dan