Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2014

7. júl 2014

20.00 ► Tango pre medveďa, r. S. Barabáš, 1966, 92 min.

22.00 ► Archimedov zákon, r. A. Lettrich, 1964, 86 min.

14. júl 2014

20.00 ► Traja svedkovia, r. P. Bielik, 1968, 108 min.

22.00 ► Dialóg 20 40 60, r. J. Skolimowski, P. Solan, Z. Brynych; 1968, 78 min.

21. júl 2014

20.00 ► Poéma o svedomí, r. V. Bahna, Z. Záhon; 1978, 118 min.

22.00 ► Tušenie, r. P. Solan, 1982, 68 min.

28. júl 2014

20.00 ► Karline manželstvá, r. V. Kavčiak, 1980, 87 min.

22.00 ► Veľká noc a veľký deň, r. Š. Uher, 1974, 87 min.

4. august 2014

20.00 ► Smoliari, r. D. Kodaj, 1978, 88 min.

22.00 ► Dáždnik svätého Petra, r. F. Bán, V. Pavlovič; 1958, 86 min.

11. august 2014

20.00 ► Iná láska, r. D. Trančík, 1985, 72 min.

22.00 ► Bratia, r. A. Lettrich, 1961, 79 min.

18. august 2014

20.00 ► Červené víno I, r. A. Lettrich, 1976, 76 min.

22.00 ► Červené víno II, r. A. Lettrich, 1976, 75 min.

25. august 2014

20.00 ► Uhol pohľadu, r. V. Balco, 1984, 75 min.

22.00 ► Rodná zem, r. J. Mach, 1953, 102 min.