O očakávaniach

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich každý mesiac čitateľom približuje Rudolf Urc, ktorý v rokoch 1959 až 1960 pôsobil ako dramaturg Spravodajského filmu.

Už prvé čísla týždenníkov z roku 1964 spĺňajú viaceré očakávania. Na filmovom plátne graduje éra „hovoriacich hláv“ a dopracovať sa k spontánnej výpovedi nie je vždy jednoduché. Viaceré ankety a synchrónne rozhovory sú však spracované talentovane. Práca kameramanov prezrádza rysy moderného videnia: nakrúcaním bez statívu a skrytou kamerou sa preferuje segment reality faktu, pristihnutého „in flagranti“. Žánrové fragmenty a veľké detaily tvárí zdôrazňujú emocionálny rozmer výpovede. Hudobný výber je ešte viazaný na konvenčný archívny repertoár, ale niektoré pokusy s prepojením ruchov a hudby sú až prekvapujúco funkčné.

Nastupujú nové rubriky. Hoci „Náš fejtón“ nemá vždy klasickú fejtónovú gradáciu, možno oceniť tematický výber. Aj rubrika s charakteristickým názvom „Pod lupou“ naznačuje, že autorom pôjde o hlbší pohľad na javy okolo nás. Objavili sa snahy o tematické cykly, napríklad o osobnostiach slovenskej výtvarnej moderny Generácia 1909 v Slovenskej národnej galérii (Týždeň vo filme č. 15, 16, 17). V rubrike „Jednou vetou“ zostrihli obrazový materiál tak, aby ako slovný sprievod stačila jediná veta. Pre spravodajcov je to priam študijný projekt – nielen o náročnosti strihovej skladby, ale aj o hutnosti komentára bez fráz a slovného balastu. Zviditeľniť týždenník by mala Veľká cena Spravodajského filmu, tentoraz ju udelili víťazovi sánkarských pretekov pod Ždiarskou vidlou (č. 4). A úspešne sa ujal aj originálny nápad – oživiť žurnál kreslenými vstupmi pohotového a vtipného Viktora Kubala.

Potvrdila sa magazínová forma žurnálu ako jedna z alternatív a priestor dostali aj zábavné a hudobné udalosti. Medzi mládežou kraľuje twist, ba aj populárny šláger Oliver Twist (č. 4) nielen na plesoch v pražskej Lucerne, ale aj v bratislavskom Dome lodníkov (č. 10). Sledujeme fašiangy vysokoškolákov v Tatrách (č. 10) aj v západnom Nemecku (č. 14). Boom malých divadelných foriem zastupuje pražská scéna Na zábradlí aj s obľúbenými a očakávanými bonmotmi, napr. okno do světa se zasklí novinami (č. 8), alebo bratislavská Tatra revue s aktuálnymi narážkami typu: keď je práca nepretržitá, aspoň sa nepretrhnem (č. 12).

Osobitnú pozornosť si zaslúži reportáž zo satirickej feérie Kúpeľ od Vladimíra Majakovského v podaní hercov bratislavskej Novej scény. V tom čase to bola divadelná udalosť, ktorá signalizovala nástup ideovo vyhranenej a umelecky náročnej tvorby. Jedinečný Viliam Polónyi v sprievode baletiek s paródiou na dobový hit Poprosme hviezdy, aby nás správne viedli vyvolal aj v kine nadšený ohlas a vďaka umnému filmárskemu aranžmánu sa inscenácia stala blízkou tisícom divákov filmového týždenníka (č. 3).

Na Dunaji sa pripravuje výstavba nášho najväčšieho vodného diela. Vedci skúmajú zloženie a prie-pustnosť pôdy, na plátne sa striedajú makety, nákresy a mapy. Kamera jazdí po romantických mŕtvych ramenách, kde o niekoľko rokov vyrastie hydroelektráreň (č. 15). Vznikne cenný letopisný archív, lebospravodajcovia sa budú tejto téme po celý ten čas intenzívne venovať napriek slovenským, českým i maďarským varovaniam, že zanikne fauna a flóra a nasledovať budú hrozivé eko-, geo- a biokatastrofy. Ako vieme, nič zlé sa neudialo, skôr naopak. Tvorcovia nášho filmového spravodajstva sa ukázali ako prezieraví a múdri. Pravda, niekto sa môže mýliť, nikto nie je prorokom. Slušnosť však káže, aby niekdajší „kritici“ povedali aspoň jediné slovo: Prepáčte. Promiňte. Bocsánat. Pokiaľ viem, žiaden tak zatiaľ neurobil.

Náročným pokusom o zvládnutie monotematického vydania je reportáž s problematikou bulačstva (úmyselného poškodzovania si zdravia), lajdáctva, pracovnej nedisciplinovanosti (č. 7). Fotografie mladých ľudí, ktorí z nudy robia výstrelky, sa striedajú s pohľadmi do súdnych siení. Emocionálnu výpoveď otca, ktorého syn sa dostal na šikmú plochu, striedajú osudy mladých ľudí z rozvrátených rodín. Nasleduje montáž záberov z detských domovov. Dozvedáme sa, že je málo kvalifikovaných vychovávateľov, nevyhovujú učebné priestory, nestačia ubytovacie kapacity. Obžalobou je výpoveď učiteľky z domova v Ilave, ktorej nadriadení poradili ubytovať sa s deťmi v kaštieli v Bohuniciach – ten „kaštieľ“ je polozrúcanina. Do domova v Trstíne zas spravodajský štáb vôbec nevpustili – prečo asi...?

Od poslania byť topografmi spoločenských pohybov sa v snímke „Počtárska hádanka“ (č. 13) spravodajcom podarilo byť aj provokatérmi. V zhutnenej, majstrovskej montáži z rôznych pracovísk, dopravných prostriedkov, obchodov a úradov, kde sa stoja rady a kde sú prestoje, vyriekli autori jednoduchú otázku: Koľko stojí republiku stratený čas? Tá doba s celou svojou atmosférou je tu ako na dlani.

Zo zahraničných materiálov vyniká najmä reportáž z Jekaterinskej sály moskovského Kremľa. Nikitovi Chruščovovi udeľujú k sedemdesiatinám Leninov rad a tucet iných stúh, medailí a dekoračného zlata. Diskrétne nasnímané stoly sa prehýbajú pod dobrotami. Oslávenec žiari, politbyro jasá (č. 18). Už o pol roka mu to isté politbyro zráta všetky hriechy, zbaví ho všetkých funkcií a s hanbou pošle do dôchodku. Nuž, svetská sláva...

A ešte šot z domácich luhov a hájov. Anketa: Čo očakávate od novozvolených poslancov? Nič zvláštne, len hovoriace hlavy. Zaujímavé a poučné však na tej snímke je, že ľudia vlastne nežiadajú veľa. Iba prosté, jednoduché, na normálny života beh potrebné veci. Spočítali by ste ich na prstoch jednej ruky. Pred päťdesiatimi rokmi aj dnes. Neveríte? Pozrite si týždenník č. 18.
 

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – JÚL 2014

5. 7. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 2/1964 a 3/1964 (repríza 6. 7. o 15.30 hod.)

12. 7. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 4/1964 a 5/1964 (repríza 13. 7. o 15.30 hod.)

19. 7. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 6/1964 a 7/1964 (repríza 20. 7. o 15.30 hod.)

26. 7. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 8/1964 a 9/1964 (repríza 27. 7. o 15.30 hod.)

 

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – AUGUST 2014

2. 8. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 10/1964 a 11/1964 (repríza 3. 8. o 15.30 hod.)

9. 8. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 12/1964 a 13/1964 (repríza 10. 8. o 15.30 hod.)

16. 8. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 14/1964 a 15/1964 (repríza 17. 8. o 15.30 hod.)

23. 8. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 16/1964 a 17/1964 (repríza 24. 8. o 15.30 hod.)

30. 8. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 18/1964 a 19/1964 (repríza 31. 8. o 15.30 hod.)


Rudolf Urc ( filmový dramaturg a publicista )