► Snímka Kandidát (r. J. Karásek) získala cenu Duhová kulička za najlepšiu marketingovú kampaň filmu. Ocenenie sa udeľovalo v rámci odborného podujatia (2. – 3. júna), ktoré prebiehalo ako súčasť Zlín Film Festivalu (30. mája – 5. júna). V súťaži o túto trofej boli okrem víťazného Kandidáta aj filmy Příběh kmotra (r. P. Nikolaev), Babovřesky (r. Z. Troška) a Môj pes Killer (r. M. Fornay).

► Dňa 15. júna bol termín uzávierky prihlášok na Európsku filmovú cenu 2014. O slovenských kandidá­toch na ocenenie rozhodovali členovia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie. Do hlasovania sa zapojilo 65 zo 146 riadnych členov (45 percent). Zo šiestich dlhometrážnych hraných filmov dostala najviac hlasov dráma Krok do tmy v réžii Miloslava Luthera. Spomedzi siedmich dokumentárnych snímok sa väčšina akademikov priklonila k titulu Všetky moje deti režiséra Ladislava Kaboša. Prezídium SFTA, ktoré má v rukách konečné rozhodnutie v prípade, že sa na hlasovaní nezúčastní nadpolovičná väčšina členov akadémie, potvrdilo tieto výsledky. Dvadsiate siedme odovzdávanie Európskych filmových cien sa uskutoční 13. decembra v Rige.

► Na Slovensku mal sériu prednášok uznávaný architekt, režisér, scenárista, divadelný, filmový a televízny výtvarník Val Stražovec, ktorý sa podieľal na formovaní televíznej scénografie na Slovensku, po odchode z krajiny sa uplatnil v Kanade aj USA, výtvarne navrhol vyše 50 divadelných produkcií, vytvoril viac ako 2 000 televíznych produkcií a 46 filmov. Dňa 17. júna vystúpil v Divadle LAB Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, 19. júna vo Dvorane Hudobnej a televíznej fakulty VŠMU a 24. júna v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Hovoril aj na tému Prinášanie ideí na obrazovku a filmové plátno.

► Na 20. ročníku medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák v Košiciach (18. – 21. júna) získal Cenu pre najlepší program miestnej televízie poľsko-bieloruský dokument Rozsievač (r. J. Kalina).

► Víťazné filmy 20. ročníka festivalu Envirofilm Banská Bystrica (19. – 24. mája) sa premietali 24. júna v bratislavskom kine Mladosť. Uvedené boli tituly Vlčie hory (r. E. Baláž) a Zobák a mozog (r. V. Arzt, A. Sigl).

zs