DOK.INCUBATOR SK

Zástupcovia štyroch slovenských projektov dokumentárnych filmov sa zúčastnili na workshope dok.incubator SK, ktorý sa konal od 3. do 5. 5. na Donovaloch pod vedením zahraničných lektorov – strihačky Pernille Bech Christensen a producentov Arasha T. Riahiho a Erika Winkera. Išlo o projekty Sokoli (r. Mária Pinčíková), Neviditeľná (r. Maia Martiniak), Šťastne (ne)verní (r. Diana Fabiánová) a S úctou, Váš sociálny systém (r. Martin Tokár). O svojej skúsenosti z workshopu nám napísala autorka filmu Neviditeľná

Trojdňový intenzívny program obsahoval projekcie vybraných slovenských projektov a následné individuálne konzultácie. Slovenský workshop bol obohatený aj o spoločné prednášky s medzinárodnou časťou workshopu (29. 4. – 4. 5.) a o inšpiratívne stretnutie s dánskou producentkou Sigrid Dyekjaer. 

Na dokumentárnom filme Neviditeľná, ktorý je mojím celovečerným debutom, som začala pracovať pred piatimi rokmi. Na začiatku tejto cesty som si ani nedokázala predstaviť, akú trasu prejdem. Čakal ma prvý grant na vývoj, zber materiálu, scenár, prvý trailer, granty na produkciu, nakrúcanie v Čechách, druhý trailer, nakrúcanie v USA a na Slovensku, znova granty, tridsaťminútová ukážka, nakrúcanie v Dánsku a nakoniec strižňa. V rukách sme mali finálny zostrih a s producentkou Silviou Panákovou sme začínali riešiť marketingovú a distribučnú stratégiu. Vzhľadom na odbornosť a kontroverznosť témy traumy z pôrodu sme v príprave a v produkcii nemali vysoké šance na účasť na medzinárodných workshopoch. Navyše, krehkosť témy si vyžadovala sústredenú pozornosť v strižni a utajenie natočeného materiálu. Ponuka stať sa súčasťou workshopu dok.incubator SK prišla ako možnosť otestovať si film pred zahraničným publikom a dostať dôležitú spätnú väzbu. 

Vzhľadom na to, že film Neviditeľná bol v čase workshopu už v postprodukčnej fáze, mojím prvoradým cieľom bolo pripraviť trailer a prekonzultovať s lektormi distribučnú stratégiu. Samozrejme, stalo sa to, čo tvorca nechce zažiť. Spätná väzba po projekcii bola síce veľmi pozitívna, ale zároveň nás podnietila otvoriť sa možnosti prepracovať dramaturgiu filmu, v tom čase dobre vystavanú, ale pre zahraničného diváka menej prehľadnú. Diskusia s ostatnými tvorcami a s lektormi odkryla slabé a silné miesta filmu. Všetci sme na jednej lodi a namiesto kritiky sa nám dostalo podpory, ktorá je pre režiséra v celom tvorivom procese nevyhnutná.Jeden a pol dňa sme strávili v strižni s Arashom T. Riahim, ktorý v Rakúsku pôsobí aj ako režisér. Bol to veľmi kreatívne strávený čas. Zrazu vidíte svoj materiál, s ktorým niekto pracuje úplne novým spôsobom. Spoločne objavujete nové spojenia a možnosti, ako zoradiť jednotlivé časti filmu. Jemnou zmenou dramaturgie dostávajú spojenia iný význam. No zároveň je tu krehká čiara, ktorú ak prekročíte, rozbije sa vám celá štruktúra filmu. 

Osobná konzultácia s nemeckým producentom Erikom Winkerom nám umožnila spoločne sa zamyslieť nad možnosťami filmu a cielene zamerať naše ďalšie kroky v oblasti medzinárodných festivalov a televízií. Tieto konzultácie inšpiratívne doplnil rozhovor so Sigrid Dyekjaer, ktorá všetkým slovenským projektom pomohla vytvoriť takzvanú DNA filmu. V rozhovore s vami hľadá vašu skutočnú inšpiráciu, motiváciu nevzdať to, obrazy a farby filmu, slová, ktoré sa vám s ním spájajú. Pre mňa bol tento rozhovor najdôležitejšou časťou workshopu a energiou na to, čo nás s filmom ešte len čaká. Zároveň to prepojilo náš tím a posilnilo spoločný zámer, dostať film k čo najširšiemu publiku. 

Za najväčší prínos workshopu považujem posilnenie vnútorného pocitu, že aj slovenské filmy sú konkurencieschopné na európskom trhu. Nehovorím iba o svojom projekte, ale aj o projektoch svojich kolegov, ktoré boli súčasťou podujatia. Myslím si, že je veľmi dôležité nebáť sa prezentovať naše filmy aj za hranicami a prinášať tak slovenský pohľad na aktuálne témy.

A čo s filmom ďalej? Po návrate sme strávili ešte celý týždeň v strižni. Spolu so strihačkou Máriou Hirgelovou sme sa vrátili k našej pôvodnej verzii strihu a zapracovali nové postrehy z workshopu. Veríme, že tak vznikla lepšia verzia, ktorá otvorí tému traumy z pôrodu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zároveň ostávame v kontakte s koordinátorom dok.incubator SK Tomášom Potočným, ktorý nám má sprostredkovať ďalšie osobné stretnutia na druhom workshope na konci júna v Telči v Česku. Tam by sme sa mali stretnúť so sales agentmi a so zástupcami zahraničných festivalov, ako sú IDFA alebo DOK Leipzig.

Maia Martiniak (režisérka)