Čomu veriť, čomu nie?

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Prednedávnom uverejnil mienkotvorný denník názor českého novinára, ktorý vyslovil výrazný nesúhlas s tým, že česká verejnoprávna televízia dáva vysielaním starých filmových týždenníkov voľný priestor šíreniu neprijateľnej propagandy (ČT vysiela na druhom programe pravidelne Československý filmový týdeník z čias socializmu). Takýto názor by sme mohli vzťahovať aj na situáciu na Slovensku – aj keď TA3 nie je verejnoprávnym vysielateľom.

Alebo je to ináč? Percepcia televízneho diváka by sa mohla diať v troch vzájomne sa prelínajúcich rovinách: akceptácia historického kontextu zobrazenej reality (obraz nasnímaný kamerou), uvedomenie si „pridanej hodnoty“, ktorú tvorí propagandistická tendencia vyjadrená najmä sprievodným hovoreným slovom (komentár) a zhodnotenie oboch zložiek súčasným poznaním diváka. Je však reálne očakávať to od dnešného konzumenta informačného boomu, zavaleného bezpočtom neoverených i zámerne falošných informácií, ktorým často rád uverí?

Vychádzajúc z toho je predložená kolekcia týždenníkov priam vzorovou ukážkou na overenie: november bol mesiacom československo-sovietskeho priateľstva a Vianoce iba sviatkami mieru. Tak tu máme: oslavy Veľkej októbrovej revolúcie (TvF č. 46), šot o vzornej odbočke Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v závode Nový domov v Spišskej Novej Vsi (č. 48), reportáž zo Štafety priateľstva a mieru a z ľudových kurzov ruštiny (obe v č. 49), obrazy a sochy inšpirované Októbrom a prezentované na výstave ako Umenie bojujúce (č. 47) a informáciu o tom, že od 1. januára bude orgán KSČ Rudé právovychádzať vo svetovom formáte aj v slovenčine (č. 51). 

Celkový obsah dopĺňali o. i. výzvy roľníkom, aby nezabudli po zbere úrody zorať pôdu (č. 44 a 49) s kritickou výhradou o nehospodárnom nevyužívaní mechanizácie, ale aj atraktívne snímky o československých štvorčatách z Hradca Králové (č. 44) – mimochodom, práve by mohli mať 60 rokov – a o karnevale bratislavských vysokoškolákov (č. 48).

Filmoví spravodajcovia sa pokúsili pozrieť na svoju prácu satirickým pohľadom v silvestrovskom týždenníku (č. 52) – ten však vrchnosť neschválila a svetlo sveta, resp. filmové plátno nikdy neuzrel. Prvýkrát (a posledný) sa stalo, že rovnaký žurnál premietali v kinách dva týždne.

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – JÚN 2019
1. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 43/1959 a 44/1959 (repríza 2. 6. o 8.30 hod.)
8. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 45/1959 a 46/1959 (repríza 9. 6. o 8.30 hod.)
15. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 47/1959 a 48/1959 (repríza 16. 6. o 8.30 hod.)
22. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 49/1959 a 50/1959 (repríza 23. 6. o 8.30 hod.)
29. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 51/1959 a 52/1959 (repríza 30. 6. o 8.30 hod.)

Milan Černák