Rok 2018 bol pre českú kinematografiu a filmovú distribúciu veľmi úspešný bez toho, aby sa odohrali nejaké radikálne zmeny. Stále platil zákon 496/2012 Zb. vrátane novelizácie 139/2016 Zb., ktorá potvrdila podiel štátu na financovaní Štátneho fondu kinematografie (ŠFK). Návštevnosť kín po prvý raz od roku 1993 prekročila 16 miliónov divákov a tržby zaznamenali historický rekord. 

FINANČNÁ PODPORA

Celý rok bol ministrom kultúry Ilja Šmíd, riaditeľkou ŠFK bola Helena Bezděk Fraňková, predsedom dozorného výboru ŠFK bol Aleš Danielis a od 21. 3. 2018 bol predsedom Rady ŠFK opätovne Petr Vítek. Podporu kinematografie udeľovala vlani Rada ŠFK prostredníctvom 30 výziev a celkovo sa rozdelilo 348 942 000 Kč, kým v roku 2017 to bolo (vrátane troch výziev ukončených až v roku 2018) 360 215 000 Kč (331 167 000 Kč v roku 2016, 210 995 000 Kč v roku 2015). Do výziev roku 2017 sa prihlásilo 601 žiadostí, 301 z nich bolo úspešných. Za rok 2018 je registrovaných 534 žiadostí, 281 úspešných.

Tradične najvyššia suma sa rozdelila v okruhu výroby českého kinematografického diela. V rámci 10 výziev sa medzi 75 projektov dostalo 246 150 000 Kč. Druhé miesto si udržal okruh vývoja českého kinematografického diela, kde sa v rámci siedmich výziev rozhodlo o podpore 37 387 000 Kč pre 82 projektov. Filmové festivaly a prehliadky mali jedinú výzvu a 23 z nich získalo celkovo 25 000 000 Kč. Propagácia českého kinematografického diela so štyrmi výzvami mala 26 úspešných žiadostí s celkovou sumou 17 259 000 Kč, výrazný nárast zaznamenala najmä podpora celoročnej činnosti inštitúcií, kde bolo do dvojročného grantu alokovaných 14 000 000 Kč. Naopak, najdramatickejší pokles podpory zaznamenal okruh filmovej distribúcie, kde sa v rámci troch výziev rozdelilo medzi 38 projektov 10 120 000 Kč (na porovnanie, v roku 2017 to bolo 14 125 000 Kč, rok predtým až 15 590 000 Kč). V oblasti technického rozvoja a modernizácie sa v jedinej výzve odsúhlasilo 9 500 000 Kč pre 27 projektov. Počas troch výziev v okruhu publikačnej činnosti a filmovej vedy získalo 7 projektov dovedna 2 450 000 Kč. Vzhľadom na dvojročný grant v roku 2017 bolo vlani v jedinej výzve okruhu vzdelania a výchovy v oblasti kinematografie rozdelených iba 810 000 Kč. V rámci okruhov zachovania a sprístupňovania audiovizuálnych diel a ochrany práv ku kinematografickým dielam neboli opäť vyhlásené žiadne výzvy. Musím znovu konštatovať, že v európskom kontexte sa javí ako výrazne podcenená podpora distribúcie kvalitných zahraničných filmov. Pomerne dôležitá je podpora filmového priemyslu prostredníctvom filmových stimulov, kde sa v roku 2018 vyplatilo 55 projektom 406 074 384 Kč.

Z prostriedkov odboru médií a audiovízie MK ČR bolo vlani podporených 97 projektov zo 129 registrovaných žiadostí celkovou sumou 15 785 000 Kč. Na filmové festivaly a prehliadky boli alokované 2 455 000 Kč, na popularizáciu mediálnej tvorby 340 000 Kč, na profesijné vzdelávanie 2 390 000 Kč, na odborné konferencie 310 000 Kč, na odborné periodiká a neperiodické publikácie 1 410 000 Kč, na filmovú a mediálnu výchovu 4 367 000 Kč, na propagáciu kinematografie a audiovízie 3 310 000 Kč a na diverzifikáciu programu kín a práce s publikom 1 203 000 Kč.

Významným variantom na získanie finančnej podpory sú medzinárodné programy fungujúce v systéme Kreatívna Európa, kde je Česká republika riadnym členom od júla 2002. Vlani získali české projekty z programu podpory európskeho audiovizuálneho priemyslu (MEDIA) 2 228 656 eur. Na development sa čerpalo 322 000 eur, pri filmových festivaloch to bolo 222 000 eur, v oblasti prístupu na trh 256 134 eur, na výchovu a vzdelávanie 672 742 eur a na online distribúciu 171 450 eur. V novootvorenej kategórii televízneho programovania bolo pridelených 80 000 eur. Filmová distribúcia získala 503 830 eur, keď sa podporilo 70 európskych filmov desiatich distribútorov. 

Vo fonde na podporu európskych koprodukcií Eurimages získalo podporu 9 projektov s českou účasťou. V troch prípadoch boli české produkčné spoločnosti uvedené na prvom mieste – išlo o Negativ, Fresh Films a endorfilm. V dvoch prípadoch bola hlavná produkčná spoločnosť slovenská a v jednom litovská, poľská a rumunská. Slovenské a české produkčné spoločnosti boli spoločne zastúpené pri 6 projektoch. Objem prostriedkov alokovaných na uvedené projekty bol 1 804 845 eur (v roku 2017 to bolo 1 664 897 eur a rok predtým len 1 182 000 eur).

FILMOVÁ DISTRIBÚCIA

Výsledky kín v Česku sa už od roku 2016 držia nad úrovňou 15 miliónov divákov a rok 2018 ju ešte prekonal. Uskutočnilo sa 544 243 predstavení pre 16 344 483 divákov a hrubé tržby dosiahli rekordné 2 268 942 623 Kč. V roku 2017 sa uskutočnilo 493 900 predstavení s návštevnosťou 15 233 432 divákov, ktorí zaplatili za vstupenky 2 004 245 131 Kč. Priemerné hrubé vstupné stúplo zo 131,57 Kč na 138,82 Kč. Už tretí raz v histórii sa hrubá tržba kín dostala nad hranicu dvoch miliárd korún a návštevnosť kín bola najvyššia od roku 1993. Počet divákov v kinách teda medziročne stúpol o 7,3 % a tržby dokonca o 13,2 %.

Distribúcii v kinách už tradične dominuje DCI kompatibilná technológia projekcií, predstavujúca 96,3 % v návštevnosti a 98,8 % v tržbách kín. V distribučnej štruktúre stále klesá podiel 3D formátu – 6,8 % divákov a 7,4 % tržieb je najmenej od vstupu tohto formátu na český trh v roku 2009. Naopak, rástol klasický 2D formát a špeciálne formáty, ako sú IMAX a 4DX, si udržiavajú pozíciu. Klasické kópie sa používajú už len pri zvláštnych akciách, vlani bola vydaná jediná nová 35 mm kópia pri českom filme Hmyz Jana Švankmajera. Stále sa držia projekcie z domácich digitálnych nosičov BD, DVD a MP4, ktoré navštívilo 3,6 % divákov a dosiahli 1,1-percentný podiel z celkových tržieb. E-cinema v menších obciach a príležitostné letné projekcie pod šírym nebom navštívilo takmer 600 000 divákov. 

Výsledky českých filmov sa v posledných rokoch pohybovali okolo 20-percentného podielu na celkovej návštevnosti, čo je stále jedna z najvyšších úrovní v Európskej únii. Podiel divákov, ktorí vlani navštívili české filmy, dosiahol 23,3 % a tržby skončili presne na úrovni 20 %. K tomu však treba poznamenať, že zo 79 premiér českých filmov v tejto štatistike je 22 filmov so slovenskou koprodukčnou účasťou, pričom v mnohých prípadoch je slovenská účasť výraznejšia ako česká. Filmy tzv. hollywoodskych štúdií kumulovali 61,2 % divákov a 65,3 % tržieb. Najúspešnejším štúdiom v českých kinách bol vlani Universal s 13,8-percentným podielom na tržbách pred Foxom a Disneym s 13,6 %. Podiel nezávislej zahraničnej produkcie klesol na 15,5 % v návštevnosti a 14,6 % v tržbách. Najúspešnejším nezávislým filmom bol titul Fakjú pán profesor na 32. mieste. 

Filmy z TOP 20 tvorili 51,5 % celkového obratu českých kín. Kumulácia návštevnosti k najúspešnejším filmom sa minulý rok mierne zvýšila napriek tomu, že narástol počet premiér. Kým v roku 2017 bolo 283 premiér, vlani distribútori ponúkli 314 nových celovečerných filmových programov, všetky boli k dispozícii v digitálnom 2D formáte. Pokiaľ ide o špeciálne formáty, 30 filmov bolo v 3D formáte, 28 v IMAX a 34 ich bolo k dispozícii v 4DX. Nesmieme však zabúdať na to, že okrem oficiálnych premiér mohli kiná uvádzať celý rad programov alternatívneho obsahu a množstvo ďalších filmov, ktoré neboli v ponuke distribútorov, sa premietalo v rámci rôznych festivalov, filmových prehliadok a individuálnych predstavení.

V roku 2018 bolo na českom filmovom trhu aktívnych celkovo 39 distribútorov, z ktorých 28 uviedlo aspoň jeden nový film. CinemArt sa vrátil na prvé miesto v rebríčku úspešnosti, jeho podiel bol 40,8 % v návštevnosti a 41,1 % v tržbách. Druhé miesto získal Falcon s podielom 28,1 % v počte divákov a 28,8 % v tržbách. S trhovým podielom 13,7 % patrila tretia priečka spoločnosti Vertical Entertainment, štvrtý bol Bontonfilm (6,1 %) a piata spoločnosť AQS, ktorá v ČR distribuuje pod značkou Bioscop, mala 4,2 %. Žiadna ďalšia spoločnosť neprekročila hranicu 2 % trhového podielu. Päť najúspešnejších distribútorov kumulovalo 94 % z celkových tržieb. Medzi distribútormi premiérových filmov sa v roku 2018 prvý raz objavili spoločnosti Art Francesco, Wet Cat Pictures, Analog Vision, Free Cinema Pofiv, Hypermarket Film a Vojtěch Filčev. 

Tristoštrnásť nových celovečerných filmových programov je síce menej než 345 v roku 2016, ale viac než 283 v roku 2017. Najvýznamnejšiu úlohu v tom zohral počet českých premiér, ktorý sa vrátil k rekordnému počtu 79 ako v roku 2016 (v roku 2017 ich bolo „len“ 53). V ponuke boli filmové programy pochádzajúce z 32 krajín a najviac, až 97, ich bolo tradične z USA. Európskych filmov bolo 127, z toho 30 z Francúzska, 23 zo Spojeného kráľovstva a 14 z Nemecka. Ponuka titulov z európskych krajín bola po roku 2016 druhá najvyššia v novodobej histórii. 

Pokiaľ rekapitulujeme najúspešnejšie filmy v českej distribúcii a nárast počtu premiér, chcel by som upozorniť na tri rozporuplné skutočnosti. Na jednej strane tu máme najúspešnejší film roku Bohemian Rhapsody, ktorý prekonal návštevnosť milión divákov. Jeho návštevnosť sa však koncom roku nezastavila a dnes sa už dá konštatovať, že z hľadiska tržieb kín je to absolútne najúspešnejší film českej histórie a podľa počtu divákov najúspešnejší v ére Českej republiky. Posledný film, na ktorý prišlo do kín viac divákov, bol Tankový prapor z roku 1991. Na druhej strane je však 67 filmov z 314 ponúknutých, ktoré v kinách videlo menej než tisíc divákov, a toto konštatovanie sa vzťahuje i na domácu produkciu. Zo 79 českých premiér to platí pre 26 titulov. Sú medzi nimi výnimočné filmy, ktorým by som doprial vyššiu návštevnosť, ale aj filmy, pri ktorých nezáujem divákov úplne chápem, a takisto snímky, ktorých distribúcia bola skôr formálna, súvisiaca s potrebou splniť kritériá verejnej podpory. Tretia poznámka sa týka pozície európskych filmov. Snímky z EÚ kumulovali 18,5 % divákov i tržieb českých kín, ale britské filmy dosiahli podiel 13,2 % v návštevnosti a 13,9 % v tržbách, pričom rozhodujúci vplyv na to mali dva štúdiové filmy z TOP 20. Všetky zostávajúce štáty EÚ okrem Česka sa teda na návštevnosti českých kín podieľali len 5,3 % a na tržbách dokonca len 4,6 %. 

V tabuľke uvádzame kompletný zoznam českých premiérových titulov v roku 2018. V poznámke sú obnovené premiéry označené OP (pri týchto filmoch je v kategórii výrobca uvedený aj rok ich pôvodného uvedenia), dokumentárne filmy D, animované A, pásma krátkych filmov rôznych autorov majú skratku KF a filmy so slovenskou koprodukčnou účasťou sú označené SR.

KINÁ A MULTIPLEXY

Počet digitálnych kinosál podľa DCI sa v roku 2018 zvýšil na 522. Technológia IMAX je naďalej v jedinej sále v Prahe a sály 4DX sú tri. Zároveň však narástol počet kín s vybavením E-cinema, schopných premietať film z DVD, BD a MP4. Vďaka tejto technológii opätovne narástol počet letných kín na rekordných 258. 

Dvaja najväčší prevádzkovatelia kín Cinema City a CineStar majú stále rozhodujúci podiel na českom trhu, ale ich podiel vlani prekvapivo klesol zo 68,7 % v roku 2017 na 67,4 %, a to napriek tomu, že obe siete na jeseň roku 2017 otvorili nové multikiná. Cinema City dnes v Česku prevádzkuje 14 multikín s celkovým počtom 133 sál a dosahuje trhový podiel 38,2 %. CineStar prevádzkuje celkovo 13 multikín s 99 sálami a jeho trhový podiel bol 29,2 %. Tretie miesto opätovne zaujala spoločnosť Premiere Cinemas Czech so 4,4 %. Golden Apple prevádzkuje multikino a jednosálové kino v Zlíne a mal trhový podiel 2,3 %. Celkovo bolo teda v prevádzke 31 multikín s 256 sálami. Celkový trhový podiel multikín mierne klesol zo 75,4 % v roku 2017 na 74 % a na počte divákov sa multikiná vlani podieľali 65,8 %, zatiaľ čo v roku 2017 to bolo 67,9 %. Z toho vyplýva, že väčší význam pre nárast celkového počtu divákov a tržieb mal úspech klasických kín a nárast počtu letných kín než počet multikín. 

Najúspešnejším multiplexom sa stal Chodov s najväčším počtom sál pred brnianskou Olympiou. Nový Smíchov so sálou 4DX aj Flora s veľkoformátovou projekciou IMAX, Galaxie i Slovanskýdům zaznamenali v roku 2018 napriek celkovému nárastu trhu pokles svojich výsledkov. To isté sa odohralo aj v Českých Budějoviciach, kde síce navštívilo nové multikino IGY takmer 300 000 divákov, ale druhé kino stratilo 41 % svojho obratu v porovnaní s rokom 2017. 

Medzi klasickými kinami sa po niekoľkých rokoch vrátil na prvé miesto Světozor, ktorý uviedol do prevádzky tretiu malú sálu, Lucerna klesla v tržbách na druhé miesto, ale v počte divákov by sa na čele udržala, zvlášť preto, lebo je veľmi obľúbeným miestom premiér českých filmov i ďalších akcií. Jedinou zmenou v zostave je návrat znojemského kina Svět do TOP 10, kde nahradilo šumperské kino Oko. 

FILMOVÉ FESTIVALY, PREHLIADKY A OCENENIA

Druhého februára 2019 sa uskutočnil 9. ročník Cien českej filmovej kritiky. Ocenenie za najlepší film roku 2018 získal Jan Palachv réžii Roberta Sedláčka. Najlepším dokumentom sa stal titul Až přijde válka (r. Jan Gebert). Cenu za réžiu si odniesol Olmo Omerzu vďaka filmu Všetko bude, za scenár Tomáš Pavlíček a Lucie Bokšteflová (Chata na predaj). Ceny za herecký výkon dostali Jenovéfa Boková za Chvilky a Martin Huba za Hovory s TGM. Za audiovizuálny počin bola ocenená výtvarná štylizácia filmu Hmyz Jana Švankmajera a za najlepšie dielo mimo kina označili športový dokument Nagano Tapes. Objavom roka sa stal Jakub Červenka, režisér filmu Hovory s TGM. Pestrosť skladby ocenených filmov dáva jednoznačne najavo, že vlani sa predstavil celý rad zaujímavých filmov, medzi ktorými nebol jednoznačný víťaz. 

Česká filmová a televízna akadémia zorganizovala slávnostné odovzdávanie 26. ročníka cien Český lev 23. 3. 2019. Ocenenie za najlepší film roku 2018 získal titul Všetko bude producentskej spoločnosti endorfilm Jiřího Konečného. Táto snímka dostala celkovo 6 trofejí, aj za réžiu (O. Omerzu), scenár (Petr Pýcha), strih (Jana Vlčková) a herecké výkony vo vedľajších úlohách (Eliška Křenková a Jan František Uher). Na druhom mieste sa so štyrmi Českými levmi umiestnil film Hastrman, ktorý ocenili za herecký výkon Karla Dobrého, kameru Diviša Mareka, hudbu Petra Wajsara a kostýmy Evy Kotkovej. Jenovéfa Boková si odniesla sošku za herecký výkon vo Chvilkách, najlepší zvuk mal podľa akademikov Domestik, masky Čertovské pero a scénografiu Hmyz. Najlepším dokumentom sa stal King SkateŠimona Šafránka. Televízne ocenenia získala ČT za Duklu 61Dabing Street. Cenu Magnesia za najlepší študentský film dostal Ondřej Erban za Sto dvacet osm tisíc. Za mimoriadny prínos českej kinematografii ocenili režisérsku legendu českého detského filmu Věru Plívovú-Šimkovú.

Dňa 21. 10. 2018 sa odovzdávali Ceny ministerstva kultúry. Za prínos v oblasti kinematografie a audiovízie ju získal režisér Hynek Bočan. Cenu udeľovanú in memoriam minister Ilja Šmíd neodovzdal, pretože porota vybrala režiséra Evalda Schorma, ale jeho rodina cenu od vlády podporovanej KSČM odmietla prevziať. Následne na protest rezignovala komisia. Na to zjavne reagoval FITES, ktorý 20. 1. 2019 udelil Cenu Vladislava Vančuru za prínos českej i svetovej kinematografii in memoriam práve Evaldovi Schormovi. Hlavnú cenu Trilobit 2019 získala od FITES-u režisérka Marta Nováková za dokumentárnu sériu Čechoslováci v gulagu.

Najvýznamnejšou filmovou udalosťou v Česku je MFF Karlove Vary, ktorého 53. ročník sa uskutočnil od 29. 6. do 7. 7. 2018. Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii získali Tim Robbins a Barry Levinson, cenu prezidenta MFF Robert Pattinson a za prínos českej kinematografii aj Jaromír Hanzlík. Veľkú cenu Krištáľový glóbus získal film „Je mi jedno, že sa zapíšeme do dejín ako barbari“ (r. Radu Jude) rumunskej produkcie s koprodukčnou spoluúčasťou Česka, Francúzska, Bulharska a Nemecka. Cenu za réžiu udelili Olmovi Omerzovi za Všetko bude.

Popri karlovarskom festivale si stále drží dobré renomé rad ďalších medzinárodných festivalov. Za všetky by som chcel upozorniť na Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava, Anifilm Třeboň, Festival dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet, Medzinárodný festival filmov pre deti a mládež Zlín, pražský MFF FebioFest a Ostrava Kamera Oko. Porota Festivalu českých a slovenských filmov Finále Plzeň udelila v roku 2019 cenu Zlatý ledňáček v kategórii celovečerný hraný alebo animovaný film titulu Domestik režiséra Adama Sedláka. Študentskú cenu dostala Diana Cam Van Nguyen za film Spolu sami.

NA ZÁVER 

Pre českú kinematografiu bol minulý rok pomerne úspešný. Diváci zostávajú českým filmom v kinách verní a navyše vzniklo viacero kvalitných filmov. Na druhej strane musím poznamenať, že do kín sa snažilo dostať viac filmov, než by si zaslúžilo, že v ponuke boli aj snímky vyslovene zlé alebo také, ktoré sa stretli s takmer nulovým záujmom publika. Zároveň môžeme konštatovať, že celý rad filmov sa uvádzal na svetových filmových festivaloch, ale žiadny sa jednoznačne nepresadil medzi elitu. Do budúcnosti teda máme dosť príležitostí, ako pocit z ročnej bilancie vylepšiť. Uvidíme, či v roku 2019 niektorú z nich využijeme. 

Aleš Danielis