Erik Binder (zost.): 
Pavel Branko. V znamení filmu a jazyka
(Slovenský filmový ústav v spolupráci so Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou, Bratislava, 2019, 200 strán)

Na vlaňajšej prehliadke Týždeň slovenského filmu udelili filmovému publicistovi Pavlovi Brankovi Cenu Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti kritickej reflexie filmového umenia a pri tej príležitosti sa uskutočnil seminár, ktorý priblížil osobnosť, tvorbu i životné peripetie pána Branka. Tento rok sa na menovanej bilančnej prehliadke krstila publikácia, ktorá je zostavená z príspevkov zo spomenutého seminára a doplnená o ďalšie texty. Celkovo ich zborník obsahuje štrnásť. Časť z nich sa zameriava na Brankovo pôsobenie v oblasti filmovej kritiky a publicistiky, otvárajú sa však napríklad aj témy z jazykového súdka, do ktorého rozhľadený autor takisto s chuťou načieral, viaceré príspevky sú zároveň osobnými spomienkami na stretnutia a rozhovory s pánom Brankom. Publikácia obsahuje texty Erika Bindera, zostavovateľa zborníka, Borisa Filana, Ladislava Volka, Zuzany Piussi, Iris Kopcsayovej, Martina Šmatláka, Rudolfa Urca, Václava Maceka, Jeleny Paštékovej, Martina Kaňucha, Martina Štolla, Petra Ulmana, Martiny Ivanovej a Ingrid Hrubaničovej. 


Jan Lukeš:
Miloš Forman v kostce 
(Academia, Praha, 2019, viaz., 224 strán)

Krátko po skone Miloša Formana (1932 – 2018) šokoval aktívne publikujúci riaditeľ Občianskeho inštitútu Roman Joch vo významnom českom denníku nepietne agresívnym textom s názvom Proč Forman tolik nenáviděl naší civilizaci?. Podujal sa ideologickým šermovaním s kategóriami dobro, pravda a krása podryť režisérov odkaz osočením z ľavicovoliberálnej servilnosti a snobskej pomýlenosti. Aj keď sa pri tomto nálepkovaní „polepkal“ hlavne sám autor, klíčeniu takto siatej planej predpojatosti našťastie zamedzuje aj početný rad českých formanovských publikácií, v ktorom dominujú tri vydania režisérových spomienok Co já vím? (1994, 2007, 2013), spísaných Janom Novákom. Lukešova „príručka“ sleduje umelcovo dielo aj cez osobné peripetie a tematické okruhy, prináša komentovaný filmografický sumár, prehľad dokumentov a knižných titulov, štúdie vrátane textu o neuskutočnených „československých“ zámeroch. Historik uplatňuje ukážky vlastnej korešpondencie s režisérom, pripomína dobový príspevok Milana Kunderu a využíva rôznorodú obrazovú prílohu.

dan, Peter Ulman