Slovenské zastúpenie v Cannes

Na 68. ročníku MFF Cannes, ktorý sa bude konať od 13. do 24. mája, sa bude Slovensko prezentovať na filmovom trhu Marché du film v spoločnom pavilóne s Českom. Zahraničným návštevníkom poskytne informácie o slovenskej audiovízii, ale bude slúžiť aj ako priestor pre zástupcov slovenskej kinematografie na prezentáciu ich projektov. Pavilón za našu stranu organizačne zabezpečuje Slovenský filmový ústav (SFÚ). Základným prezentačným materiálom bude katalóg Slovenské filmy/Slovak Films 14 – 15, predstaví sa aj aktuálna Správa o stave slovenskej audiovízie 2014, ktorú pripravila Creative Europe Desk Slovensko. Počas festivalu sa budú konať trhové projekcie slovenských filmov Koza (r. I. Ostrochovský) a Wilsonov (r. T. Mašín). V projekte Producers on the Move, ktorý predstavuje producentské talenty z európskych krajín a zameriava sa na medzinárodný networking medzi producentmi z celého sveta, bude Slovensko zastupovať Marek Urban zo spoločnosti Sentimentalfilm. V rámci MFF Cannes sa bude konať aj 11. ročník podujatia Cinéfondation – L’Atelier, ktoré sa zameriava na 15 najsľubnejších projektov zo sveta. Tento rok sa medzi ne dostal ako vôbec prvý slovenský film pripravovaný celovečerný debut Vychladnutie (OUT) režiséra Györgya Kristófa. Na treťom a finálnom kole workshopu ScripTeast pre scenáristov zo strednej a východnej Európy sa zúčastnia aj slovenskí tvorcovia Martin Repka a Agda Bavi Pain s filmom Kerkár. Za českú stranu to bude Matej Mináč s filmom Journey to Fellini, ktorý koprodukuje slovenská spoločnosť Trigon. V rámci filmového trhu sa v sekcii Doc Corner uvedie dokument Martina Štrbu Vlna vs. breh.

zs 

Visegrad Animation Forum na Anifilme

V Třeboni v Česku sa uskutoční 6. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov Anifilm (5. – 10. 5.) a jedným z jeho sprievodných podujatí bude aj Visegrad Animation Forum. V rámci neho sa uskutoční okrem iného pitching fórum pre krátke filmy vo vývoji a medzi 10 vybraných projektov sa dostali i dva slovenské – Nočná (r. A. Gregorčok) a Bolo raz more... (r. J. Kożuch). Najlepší projekt získa cenu vo výške 2 000 eur. V nesúťažnom pitching fóre pre TV seriály v produkcii sa predstaví slovenský projekt Drobci (r. M. Struss, V. Raýmanová). Tunajšia animovaná tvorba bude zastúpená aj v programe samotného festivalu: Nina (r. V. Obertová, M. Čopíková) v medzinárodnej súťaži krátkych animovaných filmov, Aion (r. P. Heleninová) a Polobábka (r. J. Elsen) v študentskej súťaži a o cenu sa bude uchádzať aj videoklip No Survi (r. A. Kolenčík, P. Skala). Dlhometrážny film Srdce veže sa predstaví v sekcii Works in progress.

dan 

Slovenské ulice vo filme

Každá ulica má svoj príbeh, nie každá má svoj film. Natoč ho! S touto výzvou prišla česká VoD platforma DAFilms.cz v spolupráci s britským dokumentárnym festivalom Open City Docs Fest a so Stanicou Žilina-Záriečie. Projekt s názvom My Street Films má vytvoriť mentálnu mapu Slovenska, ktorá bude dokumentovať mesto či krajinu vďaka krátkym filmom o konkrétnej ulici či mestskej časti. Vaše filmové námety s maximálnym rozsahom 300 slov prijímajú organizátori do 31. mája (e-mail: ivana@stanica.sk). Z nich sa potom vyberie päť námetov, ktoré sa budú ďalej rozvíjať aj pod dohľadom lektorov, ako sú napríklad Ivan Ostrochovský či Adam Hanuljak. Hotové filmy budú mať otvorenú cestu do záverečnej súťaže o najlepší My Street Film roku 2015.                                                                   

zs

Revízia Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii

V dňoch 30. a 31. marca sa konalo plenárne zasadnutie fondu Eurimages. Zišli sa na ňom zástupcovia 39 členských krajín Rady Európy a rokovali o reštrukturalizácii Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii. Potreba jeho revízie vychádzala z faktu, že pôvodný dohovor bol prijatý v roku 1992 a bolo nevyhnutné prispôsobiť ho zmenám v technológiách a vo filmovej produkcii. Výsledkom rokovania bol schválený návrh upraveného dohovoru, ktorý zahŕňa zmenu maximálnej a minimálnej výšky spolufinancovania filmových koprodukcií – v prípade multilaterálnych koprodukcií je navrhnutá minimálna miera spolufinancovania pre každého zúčastneného koproducenta 5 % a maximálna 80 % z celkových produkčných nákladov, v prípade bilaterálnych koprodukcií bude minimálna miera spolufinancovania 10 % a maximálna 90 % z celkových produkčných nákladov. Nastal aj dôležitý posun z dôrazu na európsky rozmer filmových koprodukcií na ich medzinárodnejšie prepojenie. Európsky filmový priemysel sa svojou legislatívou začína oficiálne orientovať na vstup tretích, mimoeurópskych krajín do filmových koprodukcií. Dokazuje to aj účasť pozorovateľov z Kanady, Izraela a Latinskej Ameriky. Obnovený Európsky dohovor o filmovej koprodukcii by mal vstúpiť do platnosti v roku 2016. Viac informácií nájdete na http:// www.aic.sk/aic/eurimages/.

Daniela Chlapíková

Noví čenovia rady AVF

Šiestim členom rady Audiovizálneho fondu sa v marci končilo ich funkčné obdobie, preto minister kultúry Marek Maďarič vymenoval 30. 3. ich nástupcov. Do funkcie boli opätovne zvolení Miloslav Luther, Róbert Ťavoda a Marta Gajdošíková. Novými členmi sú Stanislav Párnický, ktorý nahradil Jelenu Paštékovú, Ivo Brachtl, ktorý nahradil Petronelu Kolevskú a Jozef Heriban, ktorý nahradil Tomáša Kamenca. Okrem týchto vymenovaných členov sú v rade AVF ešte Ľuba Féglová a Ľubomír Čechovič, ktorým funkčné obdobie uplynie v roku 2017, a Anton Škreko, ktorému sa funkčné obdobie skončí v roku 2018. Členovia rady fondu zároveň zvolili 15. apríla za predsedu rady Miloslava Luthera a podpredsedom sa stal Róbert Ťavoda. Obaja boli zvolení na obdobie dvoch rokov.                                                                       

zs 

Slovenská kultúra prišla o Kornela Földváriho

Vo veku 83 rokov nás opustil Kornel Földvári, redaktor, spisovateľ, dramaturg, kurátor výstav, prekladateľ. Bol jedinečným znalcom svetového humoru a krstným otcom slovenskej karikatúry. V množstve štúdií sa vyznával z obdivného vzťahu k dielam Chaplina a Reného Claira, písal eseje o domácich a zahraničných filmoch, publikoval nemálo postrehov o styčných bodoch medzi filmom a komiksom. Pozorne sledoval a povzbudzoval účasť popredných slovenských karikaturistov na vývoji domácej animovanej tvorby a v rokoch 1994 až 1999 bol riaditeľom festivalu Bienále animácie Bratislava. V roku 2010 uvádzal do života knihu R. Urca Viktor Kubal – filmár, výtvarník, humorista. Pozoruhodný dokument o jeho práci a životných osudoch Ešte chvíľu s Kornelom pobudnúť (2013) nakrútili režiséri Ján Šuda a Marek Šulík. Földvári zomrel 26. marca 2015. Slovenská kultúra v ňom stráca jednu zo svojich najvzácnejších osobností.

Rudolf Urc 

Zomrel Martin Porubjak

Vo veku nedožitých 71 rokov zomrel 27. marca významný slovenský dramaturg, teatrológ, režisér, dramatik, prekladateľ, profesor a ponovembrový politik Martin Porubjak. Bol autorom viacerých divadelných hier, prekladal hry z ruštiny a nemčiny a podpísal sa aj pod niekoľko filmových scenárov – napríklad Oči plné snehu (1983), Mahuliena, zlatá panna (1986) alebo Útek do Budína (2002). Spolupracoval aj na Jakubiskovom filme Dovidenia v pekle, priatelia (1990). V novembri 1989 spoluzakladal VPN a v období rokov 1991 až 1992 bol prvým podpredsedom slovenskej vlády.                                                                       

zs 

Katedra audiovizuálnych štúdií pozýva na prijímačky

Katedra audiovizuálnych štúdií ponúka talentovaným záujemcom o filmovoteoretické vzdelanie unikátne spojenie filmovej teórie a praxe pod vedením skúsených pedagógov v zázemí Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Audiovizuálne štúdiá sa študujú ako 3-ročný bakalársky denný program s možnosťou nadväzujúceho 2-ročného magisterského programu. Deadline na podanie prihlášok je 7. máj 2015, pohovory sa uskutočnia 8. a 9. júna. Podrobnejšie informácie nájdete na: http://ftf. vsmu.sk/files/PROSPEKTY_2015-16_AUDIOVI- ZUALNE%20STUDIA.pdf.                                                                 

kas

Creative Europe Desk Slovensko informuje

Dňa 26. mája má druhú uzávierku Výzva EACEA/24/ 014, Podpora televízneho vysielania. Je určená pre urópske nezávislé audiovizuálne produkčné spoločnosti, ktoré sú väčšinovým producentom diela. Prípustné sú aktivity pre nasledujúce projekty:

- hrané filmy alebo seriály trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované filmy alebo seriály trvajúce celkovo minimálne 24 minút a tvorivé dokumentárne filmy alebo seriály trvajúce celkovo minimálne 50 minút, ktoré sú určené v prvom rade na elevízne vysielanie. V prípade hraných seriálov sú právnené pokračovania alebo druhá a tretia séria. Žiadateľ musí podať žiadosť najneskôr v prvý deň lavného nakrúcania. Na výrobe navrhovaného auiovizuálneho diela sa musia podieľať minimálne tri televízne spoločnosti z troch krajín zapojených o podprogramu MEDIA.

Žiadateľ musí predložit zmluvy, v ktorých musí byť splnená podmienka vrátenia práv nezávislému producentovi do 7 rokov, ak je TV spoločnosť iba vysielateľom, alebo do 10 rokov, k je aj koproducentom. Výška podpory je 20 % z celkového rozpočtu v prípade kreatívnych dokumentov, 2,5 % v prípade hraných diel.

Creative Europe Desk Slovensko je aj spoluorganizátorom minifestivalu európskeho filmu 7x7 (hlavným organizátorom je Úrad vlády SR, spoluorganizátorom Zastúpenie Európskej komisie v SR). Festival uvedie v 7 slovenských mestách 7 európskych filmov podporených v podprograme MEDIA. Premietanie sa začína v kine Mladosť v Bratislave (6. - 8. 5., program nájdete v rubrike Kalendárium).

vs