Májové číslo Film.sk má rovnako ako to predchádzajúce rozšírený počet strán. A tak v ňom nájdete napríklad dva rozhovory. Ten kratší sa vracia k 22. MFF Febiofest, ktorý navštívil aj Isaach de Bankolé a pre Film.sk sa rozhovoril nielen o maďarsko-slovenskom filme Mirage, v ktorom stvárňuje hlavnú úlohu, ale aj o svojom vnímaní herectva a spolupráci s Jimom Jarmuschom. Hlavný rozhovor je venovaný Eve Štefankovičovej. Dnes už je zastúpenie slovenských režisérok v hranej kinematografii bežné, no v 80. rokoch, keď Štefankovičová v tejto oblasti debutovala, to bola rarita. Jej skúsenosti siahajú do ešte vzdialenejšej minulosti, keď začínala pri dokumente a predtým asistovala na filmoch iných tvorcov. Špeciálne oceňuje spoluprácu s Petrom Solanom.                                                       

Trojici filmov Petra Solana sa venuje nová rubrika DCP nosiče SFÚ. Predstavuje snímky, ku ktorým vykonáva práva výrobcu Slovenský filmový ústav a digitálne reštaurované sa dostávajú na ten typ nosičov, aké sú na prezentáciu v moderných kinách nevyhnutnosťou. Tie Solanove za prezentáciu stoja.                                                          

V slovenských kinách sa v máji začnú premietať dve domáce novinky – rozprávka Sedem zhavranelých bratov v réžii Alice Nellis a Barabášov dokument Suri. Čo sa týka slovenských filmov, opäť tu máme mesiac s prevahou dokumentov, pretože v rubrike Recenzia je Tak ďaleko, tak blízko režiséra Jara Vojteka a Šulíkov titul Milan Čorba. A dokumenty, prirodzene, prevažujú aj medzi projektmi, na ktorých koprodukčne spolupracuje SFÚ. Píšeme o nich v Téme čísla.                                                          

Májové Film.sk „rozširuje“ aj príloha Domáce a zahraničné ocenenia slovenských filmov a tvorcov v roku 2014. Do jej budúcoročného vydania si už teraz môžeme prichystať informáciu o troch cenách pre Vojtekov film Deti na aprílovom festivale v Pekingu.                                   

Daniel Bernát