Daniel Bernát a Simona Nôtová,

za redakciu Film.sk

Počas prehliadky Týždeň slovenského filmu (TSF) sa konali aj panelové diskusie s hodnotením slovenskej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby. Diskusia o hranej kinematografii sa pritom nečakane začala výhradami, ktoré súviseli s bodovými hodnoteniami filmov vo Film.sk. Výhrady sa týkali tak bodovania béčkového hororu Socialistický Zombi Mord bez argumentácie hodnotiteľov, ako aj principiálnej nevhodnosti takéhoto prideľovania bodov v našom mesačníku. Diskutujúci označovali Film.sk za „odborný“ či „mienkotvorný“ časopis s tým, že ho tento spôsob hodnotenia diskredituje.                                        

Bodovanie slovenských distribučných filmov siedmimi domácimi filmovými kritikmi a jedným zástupcom redakcie prebieha od roku 2009. Až donedávna sme na tento bodovací systém nezaznamenali odmietavé reakcie, a ak by s ním mali zásadný problém samotní hodnotitelia – filmoví kritici, vedci a publicisti –, určite by s bodovaním nesúhlasili. V oblasti písania o filme sú to rešpektovaní autori a v tomto zložení hodnotia filmy od začiatku. O ich kvalitách vypovedá ich dlhoročná práca v odbore a spochybňovať ich na základe jedného bodovania je krátkozraké.                                                                      

Pravdaže, bodové hodnotenia akýchkoľvek umeleckých diel treba brať s rezervou (bez ohľadu na to, ako poctivo k bodovaniu pristupuje hodnotiteľ). Nie je to však nič neštandardné – dávno pred Film.sk sa podobné hodnotenia objavovali napríklad v časopise Kino, v Česku sa bodovanie udomácnilo aj v cinefilskom Cinepure a vo vzdialenejšom svete by bolo príkladov neúrekom. Čo je však podstatné, Film.sk sa neobmedzuje len na bodovanie – slovenské filmy v kinodistribúcii reflektujú trojstranové recenzie. Tento rozšírený rozsah oproti recenziám neslovenských filmov redakcia zvolila na vytvorenie väčšieho priestoru na argumentáciu recenzentov.                                                                       

Ako je to so Socialistickým Zombi Mordom? Považujeme za dôležité zhodnotiť každý film, ktorý má verejnú prezentáciu v kinách, bez ohľadu na jeho žáner. Preto sa vo Film.sk bodoval. Je však pravda, že sme ho nerecenzovali – SZM sa totiž vlani zaradil k titulom Lyrik, Prvý slovenský horor a DanubeStory, ktoré do kín nenasadzovali distribučné spoločnosti, ale ich producenti. Ako to dopadne, bolo otázne. Aj pre nás išlo o novú situáciu, na ktorú sme najprv zareagovali bodovaním a nerecenzovaním uvedených titulov. Na redakčných radách sme však túto situáciu opakovane riešili a dávno pred diskusiou na TSF sme si dohodli pravidlá, že od tohto roku budeme štandardne recenzovať každý slovenský film, ktorý bude mať aspoň sedem komerčných projekcií v kinách (čo by spĺňal aj SZM). Každý bodovaný film tak bude mať vo Film.sk aj trojstranovú recenziu. Bodovacia tabuľka za ostatný rok alebo polrok plní vo Film.sk funkciu „diskusného“ doplnku k celoročnému obsahu časopisu, ktorý pravidelne prináša kritické hodnotenie slovenských filmov v recenziách, po ktorom sa volalo na diskusii TSF. Bolo by chybou si ich úlohy zamieňať.