Febiofest smeruje do regiónov

Po bratislavskej časti Febiofestu, ktorá sa konala od 17. do 23. marca a navštívilo ju viac ako 9 200 divákov, sa medzinárodný festival filmových klubov presúva do ďalších deviatich miest Slovenska. Od 31. marca do 3. apríla je výber z festivalového programu v trenčianskom Artkine Metro, ktoré uvádza aj niekoľko filmov tohtoročného držiteľa Výročnej ceny ASFK Petra Zelenku (Visací zámek 1982 – 2007, Mňága – Happy End, Rok diabla, Knoflíkáři), dokumentárnu novinku Roberta Kirchhoffa a Filipa Remundu Para nad riekou a japonský animovaný titul Chlapec vo svete príšer. Dvadsiaty tretí Febiofest sa predstaví aj v Košiciach, a to hneď na dvoch miestach: v kine Úsmev (2. – 4. 4.) a v Tabačke (3. – 5. 4.). Od 4. do 7. 4. sa festival udomácni v Banskej Bystrici (FK v Múzeu SNP) a v Kežmarku (FK Iskra). V oboch mestách sa bude premietať napríklad dokument Heleny Třeštíkovej a Jakuba Hejnu Zkáza krásou a oceňovaná turecká snímka Mustang. Obe ponúkne aj FK Pocity v Prešove, kde sa Febiofest zastaví v dňoch 5. až 7. 4. a divákom pripomenie i Juráčkov film Případ pro začínajícího kata z roku 1969. V martinskom kine Strojár (5. – 10. 4.) Febiofest zase pripomenie Hanákov dokument Papierové hlavy (1995) a okrem Zelenku tam upozorní aj na ďalšieho laureáta Výročnej ceny ASFK Otara Iosselianiho (Raňajky v Benátkach). Festival bude potom pokračovať v Trnave (FK Naoko, 11. – 15. 4.), Prievidzi (FK ’93, 11. – 14. 4.) a poslednou zastávkou bude kino Junior v Leviciach (13. – 16. 4.). V každom z uvedených miest sa premietnu aj víťazné krátke snímky 23. Febiofestu.

dan

Visegrad Film Forum s významnými hosťami

Na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (Svoradova 2) sa v dňoch 5. až 9. apríla uskutoční 5. ročník networkingového a vzdelávacieho podujatia Visegrad Film Forum. Zavíta naň viacero uznávaných osobností z oblasti filmu a audiovízie. Podujatie otvorí projekcia filmu Saulov syn (r. L. Nemes) za účasti maďarského filmového architekta Lászlóa Rajka, ktorý spolupracoval aj na Tarrových snímkach Turínsky kôň a Muž z Londýna alebo na Scottovom Marťanovi. Rajka bude v Bratislave prednášať o otázkach filmovej architektúry. Medzi hosťami Visegrad Film Fora bude i svetoznáma poľská režisérka Agnieszka Holland, ktorá na svojom masterclasse porozpráva okrem iného o vnímaní filmu ako mostu k srdciam a mysliam ľudí. O islandských príbehoch, ktoré prepájajú úsmevné prvky s clivosťou, bude hovoriť Fridrik Thór Fridriksson, uznávaný režisér snímok Deti prírody, Zimnica, Anjeli univerza, Niceland či Mama Gogo a spoluzakladateľ Medzinárodného filmového festivalu v Reykjavíku. Témou Realita verzus fikcia – hranice v dokumentárnej tvorbe sa bude zaoberať poľský filmár Bartosz Konopka a o rozprávaní prostredníctvom kostýmov poreferuje kostýmový výtvarník Paco Delgado, ktorý za svoju prácu získal dve oscarové nominácie (za snímky Bedári a Dánske dievča). Dôležitou súčasťou podujatia bude seminár Práca s publikom a mediálna gramotnosť, kde sa odprezentujú projekty s uvedeným zameraním. Slovensko bude zastupovať vzdelávací a prehľadový cyklus o dejinách kinematografie Filmový kabinet (Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov) a okrem neho sa predstaví Dokufest, Doc Aliance Academy a New Horizons Association. Uskutoční sa aj masterclass renomovaného experta v danej oblasti Katriela Schoryho, riaditeľa Izraelského filmového fondu. Podujatie Visegrad Film Forum organizuje občianske združenie Boiler v spolupráci s Filmovou a televíznou fakultou VŠMU. Viac informácií nájdete na www.visegradfilmforum.com.

dan

Končalovskij by mal nakrútiť film o Dubčekovi

Svetoznámy ruský režisér Andrej Končalovskij, tvorca filmov Ujo Váňa, Sibiriáda, Sliepočka jarabá, Dom bláznov či Biele noci poštára Alexandra Triapicyna, prejavil záujem o spoluprácu na pripravovanom celovečernom hranom filme o Alexandrovi Dubčekovi Ľudská tvár. Projekt je zatiaľ v štádiu vývoja, iniciovala ho slovenská spoločnosť LECA production a je plánovaný ako medzinárodná koprodukcia – na tlačovej konferencii 21. marca hovoril producent Andrej Leca o rokovaní s českými, talianskymi, francúzskymi a rakúskymi partnermi. Scenár filmu napíše Karol Hlávka, ktorý má na konte napríklad Fontánu pre Zuzanu, v spolupráci s Končalovským, ktorý by sa mal ujať aj réžie. Dramaturgiu bude mať na starosti Zuzana Gindl-Tatárová. Tvorcovia prezradili, že nechcú urobiť klasický životopisný film, ale vypovedať o pravidlách mocenskej hry so zameraním na udalosti roku 1968, na ktoré chcú nazerať akoby cez kľúčovú dierku. Žánrovo projekt charakterizujú ako historický politický triler. Zámerom producenta Lecu je predstaviť film v roku 2018 pri príležitosti 50. výročia pražskej jari.

dan

SFÚ vydal svoju prvú elektronickú knihu

Publikácia filmových teoretikov a estetikov Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku Rozprava o westerne sa koncom februára tohto roku dočkala druhého, rozšíreného vydania, tentoraz vo forme elektronickej knihy. Ide o prvú elektronickú knihu, ktorú vo svojej histórii vydal Slovenský filmový ústav. Venuje sa jednému z prvých veľkých žánrov kinematografie, jeho postavám, westernovej krajine i mestu, vracia sa do čias zrodu tohoto žánru, reflektuje jeho vývoj a dôležité diela. Do druhého vydania knihy bola zaradená aj úvaha o maďarsko-slovenskom koprodukčnom filme Mirage, ktorý mal premiéru pred rokom.

zs

Creative Europe Desk Slovensko informuje

V apríli majú uzávierku tri výzvy schém podprogramu MEDIA, ktoré využívajú slovenskí žiadatelia najčastejšie.

- Výzva EACEA/18/2015, Vývoj – jednotlivé projekty, uzávierka je 21. apríla 2016. Je to schéma, do ktorej prichádza zo Slovenska najviac žiadostí. Zároveň ide vzhľadom na celkový počet žiadostí z celej Európy o schému, v ktorej je najväčšia konkurencia a šancu uspieť majú iba skutočne kvalitne pripravené projekty. Musia to byť projekty, ktoré majú originálnu a dobre spracovanú tému s potenciálom európskej koprodukcie a distribúcie. Keďže podprogram MEDIA je definovaný ako podpora audiovizuálneho priemyslu (nie tvorby), je takisto dôležité, aký profil má spoločnosť, ktorá žiadosť podáva, či má za sebou adekvátne skúsenosti a či rozumie mechanizmom medzinárodných trhov. To všetko si, samozrejme, vyžaduje dostatočný čas na prípravu žiadosti. Ak je projekt napísaný na poslednú chvíľu, celkom určite sa to odrazí na jeho kvalite a následne nízkom hodnotení. Všetkým potenciálnym žiadateľom odporúčame, aby prišli svoje projekty včas (tri-štyri týždne pred uzávierkou) konzultovať do našej kancelárie a aby prišli druhýkrát v okamihu, keď budú mať vyplnené formuláre (najneskôr týždeň pred uzávierkou). Väčšina úspešných projektov našu ponuku konzultácií využila, väčšina neúspešných žiadateľov nie.

- Výzva EACEA/16/2015, Podpora filmových festivalov, uzávierka je 28. apríla. Podmienky ostávajú v zásade podobné ako v predchádzajúcej výzve. Okrem splnenia základných podmienok (v programe musí byť najmenej 70 % filmov alebo minimálne 100 dlhometrážnych, prípadne 400 krátkometrážnych filmov z členských krajín MEDIA) sa berú do úvahy i ďalšie kritériá, napríklad ako festival pracuje s mladým publikom, ako sa snaží o zvyšovanie jeho mediálnej gramotnosti, aké aktivity vyvíja v čase mimo konania samotného festivalu a podobne.

- Výzva EACEA/06/2016, Podpora tréningu, má uzávierku 14. apríla a je určená spoločnostiam, ktoré realizujú tréningové programy pre profesionálov v rámci európskeho audiovizuálneho priemyslu v niekoľkých oblastiach:
- získavanie publika a tvorba, marketing, distribúcia a využívanie diel (s dôrazom na nové metódy, založené na digitálnych technológiách),
- finančné a obchodné riadenie s dôrazom na inovatívne prístupy k finančným prostriedkom a nové obchodné modely produkcie a distribúcie európskych diel,
- vývoj a produkovanie audiovizuálnych diel,
- prechod na digitálne technológie.

Kancelária Creative Europe Desk Slovensko organizuje 26. apríla v priestoroch Tabačky Kulturfabrik v Košiciach informačné stretnutie s cieľom predstaviť komunitárny grantový program Kreatívna Európa – podprogram Kultúra, jeho špecifiká, deadliny, výzvy a novinky, ako aj zákonitosti týkajúce sa projektovej žiadosti a jej hodnotenia.

Naša kancelária je zároveň spoluorganizátorom podujatia Visegrad Film Forum a v rámci neho participuje hlavne na seminári Práca s publikom a mediálna gramotnosť, ktorý sa bude konať 8. apríla na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Práca s publikom a mediálna gramotnosť je jednou z nosných tém programu Kreatívna Európa a na seminári predstavia svoje úspešné projekty viaceré medzinárodné spoločnosti.

vs

Prijímacie skúšky na audiovizuálne štúdiá

Katedra audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave pozýva na bakalárske a magisterské prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 6. až 7. júna (Bc.) a 29. júna (Mgr.). Počas trojročného bakalárskeho a nadväzujúceho dvojročného magisterského štúdia sa talentovaní poslucháči so záujmom o filmovoteoretické vzdelanie pripravujú na výskumnú, žurnalistickú, organizátorskú alebo programovaciu a dramaturgickú prácu v audiovizuálnom prostredí. Dostanú aj možnosť získať skúsenosti z filmovej a audiovizuálnej praxe. Bližšie informácie možno dostať na konzultáciách 16. apríla o 10. hodine na FTF VŠMU v Bratislave (Svoradova 2) alebo na webe kas.vsmu.sk.

kas

Dvadsať rokov Kino-Ikonu a Borov abecedár

Časopis pre vedu o pohyblivom obraze Kino-Ikon, ktorý vydáva Asociácia slovenských filmových klubov a Vysoká škola múzických umení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, oslavuje 20 rokov od svojho vzniku a pri tejto príležitosti iniciovala jeho redakcia vznik novej knižnej edície Cinestézia. Jej prvým titulom je Borov abecedár, preklad anglického textu dvojice autorov Daniela Birda a Michaela Brooka, ktorí sa zaoberajú dielom režiséra Waleriana Borowczyka. Publikácia sa prvý raz predstavila verejnosti minulý mesiac na 23. Febiofeste v Bratislave, a to aj v súvislosti s retrospektívou Borowczykovej tvorby, ktorú kurátorsky pripravil Daniel Bird a uviedli ju vo festivalovej sekcii Kino-Ikon+. Nepravidelná knižná edícia Cinestézia má v budúcnosti prinášať texty domácich i zahraničných autorov, ktoré budú vyjadrovať progresívnosť myslenia o filme.

sim/dan

Rozdali České levy

České výročné ceny pre kinematografické a po novom už aj televízne diela poznajú svojich tohtoročných držiteľov. Slávnostné udeľovanie Českých levov sa uskutočnilo v sobotu 5. marca v Prahe. Najviac, až šesť ocenení získala filmová dráma Kobry a užovky v réžii Jana Prušinovského, medzi inými aj cenu za najlepší film. Zo slovenských koprodukčných snímok získala najviac sošiek rozprávka Alice Nellis Sedem zhavranelých bratov: za scénografiu, kostýmy a masky. Českého leva za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe udelili Alene Mihulovej za koprodukčný film Domácí péče a titul Opri rebrík o nebo Jany Ševčíkovej, ktorá rozpráva o aktivitách slovenského farára Kuffu, vyhlásili za najlepší dokument. Ocenenie za mimoriadny prínos českej kinematografii odovzdala Česká filmová a televízna akadémia kameramanovi Stanislavovi Milotovi.

zs