Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2016

4. 4.
22.00 ► V hodine dvanástej ► J. Medveď, A. Lettrich, 1958, 81 min.

11. 4.
22.00 ► Dolina ► Š. Uher, 1973, 92 min.

18. 4.
22.00 ► Vlčie diery ► P. Bielik, 1948, 122 min.

25. 4.
22.00 ► Hľadači svetla ► M. Horňák, 1971, 75 min.

Zmena programu vyhradená!
www.csfilm.cz, www.filmpost.cz