Prehliadka Týždeň slovenského filmu a ceny Slnko v sieti

Ide o film! Slovenský

Po úspešnom premiérovom ročníku sa tento mesiac uskutoční druhá bilančná prehliadka Týždeň slovenského filmu. Od 11. do 17. apríla sa bude konať v bratislavskom Kine Lumière, potom sa výber z programu presunie do slovenských regiónov. Novinkou je spojenie prehliadky so slávnostným odovzdávaním národných filmových cien Slnko v sieti.

„Tohtoročný Týždeň slovenského filmu nadviaže na mimoriadne priaznivo prijatý prvý ročník podujatia, čo nás napĺňa nádejou, že sa odštartovala nová tradícia, ktorú treba rozvíjať, kultivovať. Toto podujatie môže v budúcnosti skvalitniť filmovú tvorbu a jej prezentáciu. Predstavenia v Kine Lumière mali vlani nadpriemernú návštevnosť a zvlášť veľký záujem bol o diskusie s prítomnými tvorcami,“ hovorí Marek Leščák, prezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA), ktorá je spolu so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) a s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) organizátorom prehliadky.

Počas siedmich dní sa budú na filmovom plátne striedať hrané, dokumentárne aj animované tituly z minuloročnej produkcie. Z hraných filmov uvidia návštevníci prehliadky snímky Domácí péče (r. S. Horák), Eva Nová (r. M. Škop), Johankino tajomstvo (r. J. Nvota), Koza (r. I. Ostrochovský), Sedem zhavranelých bratov (r. A. Nellis), Vojtech (r. V. Csudai) a Wilsonov (r. T. Mašín). Z dokumentov sa premietne Akceptácia (r. J. Matoušek), Anton Srholec (r. A. Čermáková), Čakáreň (r. P. Korec), Farby piesku (r. L. Kaboš), Očami fotografky (r. M. Mináč), Posledný portrét (r. K. Krausová), Rytmus: Sídliskový sen (r. M. Drobný), Suri (r. P. Barabáš) a 5. október (r. Martin Kollar). Bohatá bude aj ponuka animovaných titulov – dlhometrážnych i krátkych: Braček Jelenček (r. Z. Žiaková), videoklip Duch mesta (r. A. Kolenčík, V. Kocourková), videoklip Dýchať síru (r. M. Vredík), Hviezdny taxík (r. J. Krumpolec), Kovbojsko (r. D. Štumpf), Lokalfilmis (r. J. Kroner), Malá z rybárne (r. J. Balej), Malý pán (r. R. Beran), Mila Fog (r. M. Prokopová) a rodinný muzikál Spievankovo 5: O povolaniach (r. D. Novotná). Otváracím filmom prehliadky bude road movie Stanko v réžii Rasťa Boroša. S projekciou väčšiny spomínaných filmov bude opäť spojená diskusia s tvorcami. „Koncentrovanie najlepších diel do jedného bodu umožní divákom vidieť filmy vo vzájomných súvislostiach a bude viesť ku konfrontácii jednotlivých tvorivých prístupov, vytvorí predstavu o tematických líniách a načrtne ucelený obraz o smerovaní našej kinematografie,“ približuje Marek Leščák.

Dôležitou súčasťou prehliadky budú aj sprievodné podujatia. Na pôde Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave sa uskutočnia dva workshopy – v utorok 12. 4. s Michalom Kollárom, ktorý nedávno uviedol do kín svoj triler Červený kapitán, a vo štvrtok 14. 4. s Ivetou Grófovou, ktorá v súčasnosti pripravuje hraný film Piata loď. Podobne ako vlani sú aj tento rok naplánované diskusné panely: o slovenskej hranej produkcii uplynulého roka budú referovať filmové teoretičky Katarína Mišíková a Jana Dudková (pondelok 11. 4.), o dokumentárnej tvorbe Mária Ferenčuhová a Marek Urban (streda 13. 4.), o animovanom filme Eva Šošková a Maroš Brojo (piatok 15. 4.). „Našou ambíciou je okrem celoročnej bilancie smerovať aj k hlbšiemu pomenovaniu jednotlivých tematických línií v súčasnej slovenskej kinematografii a konfrontovať ich so svetovými trendmi. Chceli by sme ukázať, že najlepšie slovenské filmy môžu vstupovať do európskeho kontextu, aj to, že sa objavili aj divácky úspešné diela, ktoré vyvracajú tvrdenie, že slovenské filmy divákov nezaujímajú,“ poznamenáva Leščák. Jeden z panelov, ktorý sa uskutoční v spolupráci s autorskou spoločnosťou LITA, bude venovaný aj téme Úprava audiovizuálneho diela v novom autorskom zákone (14. 4.).

Týždeň slovenského filmu po prvý raz vyvrcholí slávnostným odovzdávaním národných filmových cien Slnko v sieti, ktoré sa bude konať 16. apríla v priestoroch činohry Slovenského národného divadla. Na šiestom ročníku Slnka v sieti sa ocenia najkvalitnejšie filmy z rokov 2014 a 2015. Najviac nominácií – deväť – získal hraný debut dokumentaristu Marka Škopa Eva Nová, šesť nominácií má snímka Koza v réžii Ivana Ostrochovského. Spolu s filmom Deti (r. J. Vojtek) sa uchádzajú aj o cenu v kategórii hraný film. Všetci traja uvedení tvorcovia sú zároveň nominovaní v kategórii filmová réžia, Vojtek sa však do tejto zostavy dostal s dokumentom Tak ďaleko, tak blízko. Nominácie na cenu za najlepší dokumentárny film získali tituly Comeback (r. M. Remo), Tak ďaleko, tak blízko a Vlna vs. breh (r. M. Štrba). Do trojice nominovaných v kategórii animovaný film vybrali členovia SFTA snímky Fongopolis (r. J. Kożuch), Malá z rybárne a Nina (r. V. Obertová, M. Čopíková). Celkovo sa do nominácií na Slnko v sieti dostalo 15 filmov a ocenenia sa budú udeľovať v 14 kategóriách. Okrem tých spomínaných to bude filmový scenár, kameramanský výkon, strih, zvuk, filmová hudba, filmový architekt – scénograf, kostýmy/masky, mužský herecký výkon a ženský herecký výkon. Počas slávnostného večera sa odovzdajú aj ocenenia za výnimočný prínos slovenskej kinematografii, ktoré si prevezmú kameraman Igor Luther a režisér, scenárista, kameraman, fotograf a výtvarník Juraj Jakubisko. Práve im bude venovaný špeciálny cyklus v Kine Lumière, nazvaný Pocta: Igor Luther a Juraj Jakubisko (8. – 10. 4.), ktorý bude predchádzať Týždňu slovenského filmu. Tvoria ho napríklad snímky Kristove roky, Postav dom, zasaď strom, Sedím na konári a je mi dobre, Vtáčkovia, siroty a blázni, Krok do tmy, Postel či Déšť.

Prehliadku Týždeň slovenského filmu a ceny Slnko v sieti prepojí aj výstava plagátov k filmom Igora Luthera a Juraja Jakubiska, ktorá sa uskutoční od 8. apríla do konca mája v Kine Lumière.

Zuzana Sotáková
Z filmu Tak ďaleko, tak blízko, FOTO: AH production

29. Finále Plzeň a 18. Kino na hranici Český Ťěšín/Cieszyn

Slovenský film za hranicou i na nej

V Česku sa počas apríla uskutočnia dve filmové podujatia, na ktorých sa vo veľkom predstaví aj slovenská kinematografia. Vlastne, jedno bude len v Česku a to druhé „presiakne“ aj do Poľska. Reč je o 29. Finále Plzeň a 18. Kine na hranici.

Finále Plzeň, ktoré sa bude konať od 15. do 21. apríla, má v súťaži celovečerných hraných a animovaných filmov osem slovenských a koprodukčných titulov. O cenu Zlatý ledňáček sa budú uchádzať hrané debuty dokumentaristov Marka Škopa (Eva Nová) a Ivana Ostrochovského (Koza), dve snímky českých režisérov, ktoré vznikli v rovnocennej koprodukcii Slovenska a Česka (Sedem zhavranelých bratov Alice Nellis a Wilsonov Tomáša Mašína) a štyri minoritné slovenské koprodukcie: Ani ve snu! (r. P. Oukropec, snímka otvorí celý festival), Domácí péče (r. S. Horák), Malý pán (r. R. Beran) a Rodinný film (r. O. Omerzu). Posudzovať ich bude medzinárodná porota na čele s Američanom Mikom Reissom, scenáristom Simpsonovcov a ďalších známych animovaných komédií. V súťaži dokumentárnych filmov figuruje aj novinka režiséra Roberta Kirchhoffa, ktorý v spolupráci s Filipom Remundom nakrútil Paru nad riekou, a okrem toho sa do súťažného výberu dostali slovenské tituly Čakáreň (r. P. Korec) a Očami fotografky (r. M. Mináč). V Plzni však nejde len o filmy pre kiná, Finále reflektuje aj televíznu a internetovú produkciu. Slovensko pritom zastupujú dva tituly v súťažnej kategórii necyklickej TV tvorby – True Štúr (r. M. Baláž, N. Držiak), v ktorom sa kombinujú prvky hraného, dokumentárneho i animovaného filmu, a rozprávka Johankino tajomstvo (r. J. Nvota), známa aj z kinodistribúcie. Oba projekty zastrešuje RTVS.

Slovenských príspevkov sa do programu festivalu dostalo ešte oveľa viac. Sústredené sú v sekcii V síti roku 2015, nachádzajú sa aj v sekcii Na vlně 2016, divácky úspešný celovečerný debut režiséra Mira Drobného Rytmus: Sídliskový sen sa premietne v programovom bloku Dimenze dokumentu 2015 a v sekcii U pramene uvedú hneď niekoľko študentských projektovz dielne bratislavskej VŠMU.

Finále Plzeň tento rok ponúkne viacero noviniek a uskutoční sa pod dohľadom novej riaditeľky Evy Veruňkovej Košařovej. Vedenie sa zmenilo aj v prípade filmovej prehliadky Kino na hranici, ktorá prebehne v Českom Těšíne a poľskom Cieszyne od 28. apríla do 3. mája. Nová riaditeľka podujatia Jolanta Dygoś však neupustila od ambície prezentovať súčasne českú, poľskú i slovenskú audiovizuálnu tvorbu. Tú slovenskú budú tentoraz najvýraznejšie zastupovať filmy režiséra Dušana Trančíka a herečky Magdy Vášáryovej. Programoví dramaturgovia zostavili retrospektívy oboch osobností, ktoré by mali do Těšína/ Cieszyna zavítať aj osobne. Čo sa týka čerstvého držiteľa Výročnej ceny ASFK z 23. Febiofestu Dušana Trančíka, z jeho filmografie uvedie Kino na hranici tituly Fotografovanie obyvateľov domu, Šibenica, Tryzna (spoluautori V. Kubenko, P. Mihálik), Vrcholky stromov, Koncert pre pozostalých, Víťaz, Pavilón šeliem, Iná láska, Keď hviezdy boli červené, Třetí návrat aneb Slovenské tango 2 a Tisovy stíny. Herectvo Magdy Vášáryovej organizátori pripomenú aj prostredníctvom slovenských filmov Krotká (r. S. Barabáš), Sladký čas Kalimagdory (r. L. Lahola), Vtáčkovia, siroty a blázni (r. J. Jakubisko) a Tichá radosť (r. D. Hanák). Tohtoročný 18. ročník prehliadky sa v podobnom rozsahu zameria i na poľskú herečku Agatu Kulesza a jej českú kolegyňu Annu Geislerovú, z režisérov to okrem Trančíka bude český filmár Ladislav Helge a Poliak Grzegorz Królikiewicz.

Zo slovenských titulov figuruje v programe Kina na hranici okrem už spomínaných aj veľa ďalších, medzi nimi Slnko v sieti (r. Š. Uher), Šerif za mrežami (r. D. Plichta), Sladké hry minulého leta (r. J. Herz), no aj filmy z posledných rokov (napríklad Eva Nová, Koza, Čistič).

Daniel Bernát
Z filmu Eva Nová, FOTO: Artileria