Audiovizuálny fond 2015 – rok rastu

Rok 2015 bol pre slovenskú audiovizuálnu kultúru významný predovšetkým z hľadiska jej rastúcej „viditeľnosti“ doma aj vo svete. Na slovenské filmy v kinách prišlo viac ako 300-tisíc divákov, niektoré nové diela dosiahli nadpriemernú sledovanosť aj v televíznom vysielaní a viacero filmov sa úspešne rozbehlo po festivaloch v zahraničí. Pozitívne efekty dlhodobo stabilnej a cieľavedomej činnosti Audiovizuálneho fondu sa prejavili v náraste divákov aj v kvalitatívnom ocenení slovenskej kinematografie.

Po šiestich rokoch fungovania fondu môžeme skonštatovať, že slovenská audiovizuálna kultúra sa po viac ako dvoch desaťročiach vymanila zo stavu existenčnej krízy, prekonala prechodnú závislosť od minoritných koprodukcií aj viditeľnú obsahovú stagnáciu v zameraní na „sociálnu observáciu“ a dostala sa do fázy producentského aj obsahového rozvoja. Na plátna kín aj na televízne obrazovky sa úspešne vrátili niektoré absentujúce žánre (filmové rozprávky), obsahové aj výrazové spektrum slovenských filmov sa výrazne rozšírilo (Wilsonov, Lokalfilmis, Čistič, Mirage, Červený kapitán...) a počet aktívnych producentských aj tvorivých subjektov preukázateľne vzrástol. Slovenskí filmári úspešne prezentujú svoje projekty na medzinárodných podujatiach v zahraničí a postupne sa takéto aktivity s medzinárodným koprodukčným potenciálom etablujú aj na Slovensku. Stali sme sa nielen štandardnou európskou filmovou krajinou, ale zaznamenávame aj preukázateľný trend hodnotového i kvantitatívneho rastu slovenskej kinematografie.

Jeho základom je okrem stabilnej finančnej situácie Audiovizuálneho fondu aj konštruktívny prístup Rozhlasu a televízie Slovenska k podpore kinematografických diel a nezávislej produkcie. Obidve tieto verejnoprávne inštitúcie vo svojej súčinnosti tvoria základ existencie slovenskej audiovízie a vytvárajú predpoklady na jej udržateľný rozvoj. Samozrejme, nezaobíde sa to bez systémovej podpory ministerstva kultúry, ktoré v uplynulom období dokázalo zabezpečiť potrebné systémové podmienky aj finančné zdroje. Ak sa v nasledujúcich rokoch podarí konečne stabilizovať aj hlavný finančný zdroj RTVS, budú môcť byť účelovo určené verejné financie (zmluva so štátom) všetky použité na obsahový a hodnotový rozvoj slovenskej audiovizuálnej kultúry.

Uplynulý rok bol dôležitý aj pre ďalšie fungovanie audiovizuálneho priemyslu na Slovensku. Zaznamenali sme prvý úspešný filmový projekt, ktorý sa ako zahraničná produkcia sčasti zrealizoval aj na Slovensku (televízny seriál Marco Polo 2). V súvislosti s touto skúsenosťou je náš systém podpory takýchto projektov svojím základným nastavením aj administratívnou flexibilitou nepochybne zaujímavý pre neštátne investície do filmovej produkcie. Do budúcnosti však bude potrebné prehodnotiť niektoré jeho základné podmienky, medzi ktoré patrí najmä limit na investície v sume najmenej 2 milióny eur.

Štruktúrou finančných zdrojov, ich rozdelením na jednotlivé oblasti podpornej činnosti, stabilizovaným distribučným priestorom (digitalizované kiná, nové platformy), ako aj zvyšujúcou sa schopnosťou jednotlivých subjektov vstupovať do medzinárodných koprodukcií sa Slovensko preukázateľne dostalo na úroveň európskeho kontextu. Rezervou zostávajú moderné audiovizuálne technológie, hoci aj v tejto oblasti už existujú niektoré úspešné projekty „made in Slovakia“ (napríklad softvérový systém QTAKE). Výzvou na ďalšie obdobie naďalej zostáva budovanie a marketingová podpora značky slovenský film a efektívna prezentácia Slovenska ako úspešnej filmovej krajiny.

Martin Šmatlák ( riaditeľ Audiovizuálneho fondu )

PROGRAM 1 – TVORBA A REALIZÁCIA SLOVENSKÝCH AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL

PODPROGRAM 1.1 – HRANÉ AUDIOVIZUÁLNE DIELA


Podporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky – pridelené)

... a jeho milovaná žena – Marek Kuboš – 3 000 – 1 500

... a jeho milovaná žena – Juraj Raýman – 3 000 – 1 500

AGÁVA – 3. etapa nakrúcania – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 378 800 – 100 000

AGÁVA – postprodukcia – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 211 800 – 100 000

Asistenti – postprodukcia – MPhilms s. r. o. – 10 900 – 5 000

BALADA BOŽEJ MUKY – ALEF JO Filmštúdio, spol. s r. o. – 22 300 – 20 000

Barónka (ktorá neluže) – Silvester Lavrík – 3 500 – 1 000

Café Hyena – Heyday, s. r. o. – 23 200 – 4 000

CIRKUS METROPOL – AZYL Production s. r. o. – 25 500 – 8 000

Citizen (pracovný názov) – Csaba Molnár – 3 200 – 1 000

CUKY LUKY vo filme – noemo, s. r. o. – 9 800 – 5 000

Červený kapitán – nakrúcanie jar 2015 2. fáza (dofinancovanie) a POSTRPODUKCIA – SOKOL KOLLAR, spol. s r. o. – 243 559 – 200 000

Červený kapitán – POSTPRODUKCIA – SOKOL KOLLAR, spol. s. r. o. – 192 000 – 100 000

ČÍŇAN – Ľubica Muránska – 3 000 – 2 000

D E S A Ť – Rudolf Biermann – 40 000 – 10 000

Dcérou svojho otca – Kristína Schnirzová – 2 500 – 1 500

Dedičstvo – ARTILERIA, s. r. o. – 26 242 – 5 000

DETSKÉ HRY – Juraj Šlauka – 3 000 – 1 500

Dôkaz – Jozef Kollár – 3 000 – 2 000

Eva Nová – postprodukcia – ARTILERIA, s. r. o. – 50 000 – 50 000

HUGO (pracovný názov) – ARINA s. r. o. – 350 000 – 100 000

Inšpektor Max 4. – 7. diel – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 30 100 – 12 000

Johankino tajomstvo (pracovný názov Tretia veštba) – ALEF FILM & MEDIA, s. r. o. – 305 000 – 285 000

KRV – ALEF FILM & MEDIA, s. r. o. – 34 825 – 6 800

Kto by takú chcel (Veronka) – Mgr.art Mária Staviarska – 10 600 – 8 000

Lokálny extrém – SOKOL KOLLAR, spol. s. r. o. – 4 800 – 2 500

Mama, kúp mi psa – Furia Film+ s. r. o. – 37 000 – 8 000

MASARYK – Rudolf Biermann – 537 000 – 220 000

Milan – Katarína Tomková – 4 000 – 2 000

Moc (pracovný názov) – MPhilms s. r. o. – 26 000 – 7 800

Nearest and Dearest – Všetci naši blízki – 5050 productions, s. r. o. – 13 300 – 10 000

Nina – Punkchart films s. r. o. – 198 755 – 185 000

Obchodník s kakaom – Rastislav Boroš – 3 000 – 2 500

Ony – Art4, s. r. o. – 9 850 – 5 000

Ostrým nožom – 2. fáza vývoja – nutprodukcia – 5 000 – 4 000

PENTCHO, príbeh parníka – SANDBERG Film s. r. o. – 29 900 – 8 000

PIATA LOĎ – produkcia – Hulapa film, s. r. o. – 370 000 – 200 000

PIATA LOĎ – produkcia a postprodukcia – Hulapa film, s. r. o. – 220 000 – 150 000

Popol noci – Peter Krištúfek – 3 000 – 2 000

Posol – Punkchart films s. r. o. – 25 470 – 15 000

Poštári (pracovný názov) 1. – 12. diel – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 48 860 – 10 000

PREZIDENT – Roman Valentko – 9 000 – 1 000

Princezná z košíčka – Viera Langerová – 3 000 – 3 000

PUNK JE HNED! – Punkchart films s. r. o. – 21 400 – 20 000

Rieka – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 24 560 – 18 000

Sedemnohý Lukáš (prac. názov Niečo za niečo) – J&J JAKUBISKO FILM EUROPE SR, s. r. o. – 388 000 – 100 000

SchengenStory – produkcia 2 – Wandal Production, s. r. o. – 600 000 – 140 000

SchengenStory – produkcia 3 – Wandal Production, s. r. o. – 471 000 – 150 000

SLUČKA (pracovný názov) – Ivan Bobčík – 3 000 – 2 500

Správa – D.N.A. s. r. o. – 30 000 – 10 000

Stand Up – SiLVERaRT, s. r. o. – 18 600 – 15 000

SÚŤAŽ – Lukáš Obermajer – 3 000 – 1 000

SVORKA – ATTACK FILM, s. r. o. – 23 470 – 7 200

Špina (pracovný názov) – Bfilm, s. r. o. – 155 000 – 120 000

TISO (pracovný názov) – Lukáš Hanulák – 3 000 – 3 000

Tuniakom konzervy nechutia – Adam Felix – 3 200 – 2 500

Učiteľka – PubRes s. r. o. – 200 000 – 100 000

Učiteľka – PubRes s. r. o. – 100 000 – 50 000

URŠUĽA – PubRes s. r. o. – 16 000 – 10 000

VOJTECH (pracovný názov) – CULTFILM s. r. o. – 100 000 – 90 000

VOJTECH – postprodukcia – CULTFILM s. r. o. – 17 500 – 10 000

VŠECH SVATÝCH – Rastislav Piško – 3 500 – 2 000

VYCHLADNUTIE (OUT) – sentimentalfilm s. r. o. – 395 060 – 200 000

VYCHLADNUTIE (OUT) II. časť – sentimentalfilm s. r. o. – 276 450 – 150 000

Žaby Bez Jazyka – MIRAFOX, s. r. o. – 35 120 – 9 000

Ži a nechaj žiť, „Únos“ – JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným – 457 321 – 250 000


nepodporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky)

...lebo medveď! (SWEET HOME) – sentimentalfilm s. r. o. – 42 155

ANJEL PÁNA a stratené rajské jablko – et cetera group s. r. o. – 352 000

Azyl – Kristína Schnirzová – 3 000

BALADA BOŽEJ MUKY (Fáza produkcie) – ALEF JO Filmštúdio, spol. s r. o. – 674 000

BordeLine – Beáta Bencsíková – 3 000

BUDKÁČIK A DUBKÁČIK – M.O.M.ent production s. r. o. – 21 100

DEDIČSTVO – Big Bang Creative, s. r. o. – 49 570

EPIC – FilmFrame, s. r. o. – 600 000

EPIC – FilmFrame, s. r. o. – 315 000

Erik – Punkchart films s. r. o. – 369 295

HANA A MARIE (pracovný názov) – PHOENIX FILM s. r. o. – 606 930

„Henrieta“ alebo „Spútaná vášeň“ – Filmpark production, s. r. o. – 13 500

HUGO (pracovný názov) – ARINA s. r. o. – 420 200

Inšpektor Max 1 – 2 – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 150 000

Ja by som tiež potreboval – ATTACK FILM, s. r. o. – 492 860

JA BY SOM TIEŽ POTREBOVAL... – TATRA STAR, s. r. o. – 474 700

Johanka – Cinetype, s. r. o. – 10 000

Krehké vzťahy – Zoro Záhon – 3 000

Kým tu budeme my – Bfilm, s. r. o. – 155 000

LABORATÓRIUM ALICE A BOBA – Artichoke s. r. o. – 350 000

Leto na ľade – scenáristická fáza vývoja – AZYL Production s. r. o. – 15 500

Maratón – L.A.C. – 160 600

Maratón – L.A.C. – 85 000

MARTA (pracovný názov) – Wandal Production, s. r. o. – 20 000

MASARYK – Rudolf Biermann – 317 000

METAR – Guča s. r. o. – 20 830

Moc (pracovný názov) – MPhilms s. r. o. – 19 350

Moc (pracovný názov) – MPhilms s. r. o. – 650 000

Mysterium pictus – Fluidum Film s. r. o. – 10 900

Nedelné šachy s Tisom – Silvester Lavrík – 3 500

Niečo sa stalo – DESANT – 290 960

OVERHEAD – MEBA Production, s. r. o. – 301 280

PIVNICA – FURIA FILM s. r. o. – 100 000

POD POVRCHOM – MEBA Production, s. r. o. – 17 840

Popol všetkých zarovná (pracovný názov Ži a nechaj žiť) – JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným – 350 000

Pravidlá hry – LECA production, s. r. o. – 48 600

Príbeh muža – Štúdio Hačo s. r. o. – 246 637

RUNNING HEAD – BEETLE s. r. o. – 777 805

Sedem zhavranelých bratov – et cetera group s. r. o. – 285 100

Spoločenská zmluva – Andrea Šestáková – 32 150

Superžena – Wandal Production, s. r. o. – 250 000

SÚŤAŽ – Lukáš Obermajer – 3 000

SWANBRIDE – sentimentalfilm s. r. o. – 18 150

TAJOMSTVO BARÓNA KEMPELENA – Harlem, s. r. o. – 49 825

Ten pravý – Bfilm, s. r. o. – 12 200

VEK HRDINOV – Príbeh našich dejín – PAMARCH, s. r. o. – 1 153 065

VŠETKO ALEBO NIČ – 2. fáza výroby – NUNEZ NFE s. r. o. – 413 490

Zabudnutý epos (pracovný názov Slovanská epopeja) – J&J JAKUBISKO FILM EUROPE SR, s. r. o. – 500 000

Zákon (pracovný názov) – TaO Productions s. r. o. – 19 463

Žaby Bez Jazyka – MIRAFOX, s. r. o. – 558 000

 

PODPROGRAM 1.2 – DOKUMENTÁRNE AUDIOVIZUÁLNE DIELA


podporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky – pridelené)

8463 – partizanfilm s. r. o. – 10 100 – 10 000

All you can eat – partizanfilm s. r. o. – 5 800 – 5 000

Bez ladu a skladu. Od socializmu ku kapitalizmu – WANTED, spol. s. r. o. – 62 920 – 20 000

BIELE VRANY – pilot – HITCHHIKER Cinema, s. r. o. – 15 000 – 15 000

BNW (Brave new world = Prekrásny nový svet) – Viera Čákanyová – 3 200 – 2 500

Budujeme Slovensko – Peter Kerekes s. r. o. – 14 630 – 4 000

BUNGALOVE (pôvodný názov Dobšiná z cyklu Mesto má oči nevyspaté) – et cetera group s. r. o. – 34 800 – 28 000

CENZORI (pracovný názov CENZORI – prvá fáza produkcie) – Peter Kerekes s. r. o. – 47 499 – 40 000

CONTAMINATED FUTURE (Kontaminovaná budúcnosť) – FRAME FILM s. r. o. – 14 600 – 10 000

Čierna – Punkchart films s. r. o. – 15 100 – 11 000

Diagnóza Penta – Kristína Schnirzová – 2 500 – 2 500

Dobeš – MPhilms s. r. o. – 7 400 – 5 000

Dvaja bratia (pracovný názov) – Filmpark production, s. r. o. – 7 400 – 5 000

ESTER M.-ŠIMEROVÁ: DEKÓDOVANIE OSUDU – Lenka Chovanec – 3 000 – 2 000

F.64.0 – Kristína Lapšanská – 3 500 – 2 500

Finále – S PRO ALFA SK, s. r. o. – 15 000 – 5 000

HEREC – PubRes s. r. o. – 28 824 – 18 000

Hudobnici2015 – sentimentalfilm s. r. o. – 22 200 – 15 000

Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom – EDIT Studio, s. r. o. – 6 090 – 5 000

IGRIC 2015 – ilovefilm s. r. o. – 10 000 – 6 000

Investigátori – Biorezonancia (pilotný diel) – Biograf, literatúra, fotografia, o. z. – 20 750 – 15 000

Ivan Gálfy – vábenie výšok (pracovný názov) – K2 STUDIO s. r. o. – 15 350 – 15 000

Jack Martin Händler – sentimentalfilm s. r. o. – 13 063 – 5 000

Kľúče od kráľovstva – ARINA s. r. o. – 12 700 – 5 000

La soupe sociale – Mirakl – 4 500 – 4 500

Lúskanie – Fluidum Film s. r. o. – 9 360 – 5 000

Mafiáni na Slovensku – S PRO ALFA SK, s. r. o. – 44 000 – 20 000

Magické Slovensko – Dušan Davidov – TITUS film – 9 500 – 5 000

Magické Slovensko – Dušan Davidov – TITUS film – 3 000 – 3 000

MARTIN ŤAPÁK – Marek Ťapák – 3 000 – 2 500

MEČIAR – PubRes s. r. o. – 60 000 – 40 000

Milonga – Európsky inštitút pre vedu, výskum a umenie – 50 720 – 12 000

MIR VAM – All4films s. r. o. – 29 600 – 29 000

Múr – Fluidum Film s. r. o. – 18 939 – 12 000

NA DNE SÚ STOPY – PULZAR experimental film&video s. r. o. – 52 000 – 15 000

Nebojte sa vzlietnuť – PROTOS PRODUCTIONS, spol. s. r. o. – 12 000 – 5 000

Nevďačná cudzinka Irena Brežná – Reminiscencie – 40 100 – 15 000

Niečo naviac (pôv. prac. názov „Všetci sme na jednej lodi“) – KADMEDIA s. r. o. – 15 930 – 10 000

Nový život – Furia Film+ s. r .o. – 49 500 – 20 000

O mladých rodičoch 3 – DogDocs – 14 500 – 14 500

Obeť – dive 2000 production, s. r. o. – 15 142 – 9 000

Okupácia – Peter Kerekes s. r. o. – 25 000 – 12 500

Osobnosti Slovenskej architektúry – DDP s. r. o. – 4 450 – 3 000

Paralelné životy. Celovečerný dokument, fáza produkcia – Mandala Pictures, s. r. o. – 29 400 – 10 000

Pátranie po zvláštnych ženách – Arsy-Versy, s. r. o. – 8 600 – 5 000

PAVÚK – ATTACK FILM, s. r. o. – 7 050 – 5 000

Päť životov (pracovný názov Päť životov, jedna smrť) – Spolok PAMODAJ – 26 080 – 15 000

POCTA MAJSTROVI (Čísla, čas a hlasy – pracovný názov) – 500 občianske združenie – 31 125 – 25 000

Portréty finalistov Anasoft litera 2015 – ars_litera – 10 250 – 9 000

POZDRAV Z NEBA – Miroslava Trizmová – 3 000 – 3 000

POZDRAV Z NEBA – MIRAFILM s. r. o. – 19 930 – 6 000

PRVÁ 2015 – HITCHHIKER Cinema, s. r. o. – 41 500 – 40 000

PRVÁ 2016 – HITCHHIKER Cinema, s. r. o. – 45 000 – 45 000

Rovina, miesto pre zázrak, film Ľudovíta Hanáka – Sylvia Hanáková – ARTAS FOTO – 13 500 – 13 500

Rozhovory (pracovný názov) – Living documentary – 4 375 – 4 300

Rytmus: Sídliskový sen – zvuková postprodukcia – Európsky inštitút, s. r. o. – 7 000 – 5 000

Sedem hriechov civilizácie – LV Production, s. r. o. – 11 200 – 11 000

Schengen sen – Dynamo Productions s. r. o. – 9 650 – 5 000

Sloboda pod nákladom – K2 STUDIO s. r. o. – 19 670 – 15 000

Slovensko v srdci Európy – K2 Production s. r. o. – 21 466 – 10 000

Slovenský Mníchov – Ján Mančuška – 3 000 – 2 000

Spišský Hrhov – sarkany s. r. o. – 9 200 – 6 000

Spomienky na cestu za úspechom – 1. fáza produkcie – LEON Productions, spol. s. r. o. – 25 860 – 15 000

SVETLÉ MIESTO (pracovný názov SVADOBNÍ HOSTIA) – Filmpark production, s. r. o. – 67 540 – 43 000

SWANBRIDE – sentimentalfilm s. r. o. – 49 245 – 30 000

To sa už u nás nedá – Marek Kuboš – 3 000 – 2 500

True Štúr – trikový dokumentárny film s animovanou zložkou – Crazy Company s. r. o. – 85 030 – 20 000

True Štúr – trikový dokumentárny film s hranou a animovanou zložkou – Crazy Company s. r. o. – 74 100 – 57 000

VÁLEK – BEETLE s. r. o. – 53 545 – 35 000

Varga – Soňa Maletzová – 2 000 – 2 000

Všetky naše deti / KAPELA – MEDIA FILM, s. r. o. – 9 805 – 4 000

Vykostení po smrti alebo horor v slovenských márniciach – Richard Bolješik – 3 000 – 2 500

Zanikatelia – Slovenský dokumentárny film, občianske združenie – 8 800 – 6 000

ZATOPENÉ – produkcia (2. etapa 1. fázy) – AH production, s. r. o. – 25 000 – 20 000

Zlatá Lýra – diely 8, 9 (pôvodný názov Zlatá Lýra – diely 8, 9, 10) – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 47 050 – 30 000

Zlatá Lýra 10. diel – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 15 400 – 15 000

ZUZANA MINÁČOVÁ – VŽDY MOŽNO ZAČAŤ – 2. fáza produkcie a postprodukčné práce – Mazl s. r. o. – 34 900 – 28 000

Zvony – Martin Tokár – 14 590 – 5 000


nepodporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky)

Aby menej bolo viac (pracovný názov) – 1. fáza produkcie – morusa s. r. o. – 18 300

BARS DOBRÝ FILM (pôvodný názov Prešov – slovenský Seattle) – 2. fáza produkcie – Filmarium s. r. o. – 21 000

Blší trh – príbeh predmetov, ľudí i krajín – Mandala Pictures, s. r. o. – 17 540

Bratia – CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o. – 25 443

Budujeme Slovensko – Peter Kerekes s. r. o. – 37 124

Cestujeme v regióne – REGIONPRODUKTION s. r. o. – 8 000

Cezpoľní (3-dielna TV séria) – K2 Production s. r. o. – 55 600

Crisis – ilovefilm s. r. o. – 12 545

Človek v Keni – Mediapulz s. r. o. – 21 000

Divadlo smrti alebo život oceánu – dive 2000 production, s. r. o. – 22 102

DIY generácia (pracovný názov) – Moiré s. r . o. – 10 365

Drakula na koľajniciach – I.N.P. s. r. o. – 10 700

DRUHÝ DOMOV (televízny cyklus, diely 1 – 7) – Hailstone s. r. o. – 68 300

Dubček – atelier.doc, s. r. o. – 20 940

Elán života a smrti – Peter Kerekes s. r. o. – 56 300

Expremiéri – MPhilms s. r. o. – 7 400

Expremiéri – MPhilms s. r. o. – 53 650

FERRATY dokument 52 min. – ATTACK FILM, s. r. o. – 8 240

Fiľakovo – pilotný film k seriálu Mesto má oči nevyspaté – et cetera group s. r. o. – 57 010

FINÁLE – S PRO ALFA SK, s. r. o. – 88 250

Fotograf Beatles – Dežo Hoffmann – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 26 100

Hľadanie – Stanislav Petrov – 3 000

Hlas urny (pracovný názov) – Peter Važan – 3 000

Hovoriaca rieka – Danubestory o. z. – 21 910

Hra o čas (pracovný názov) – ARINA s. r. o. – 56 500

Chvíle snov – Michal Kočiš – 2 700

Iná hudba – Mandala Pictures, s. r. o. – 19 500

Jeden deň zo života dramatika – Divadelný ústav – 30 379

JVF – Punkchart films s. r. o. – 14 020

KAPITOLY BOZKOV – vývoj (odborná a literárna príprava) – HITCHHIKER Cinema, s. r. o. – 20 000

kArpAty – Danubestory o. z. – 7 290

Kozmonaut – pracovný názov – JFK film Jednotná Filmová Kompánia s. r. o. – 19 140

Láska na diaľku (pracovný názov) – Marcel Pázman – 3 000

LEGENDA SPOD KRAKOVEJ HOLE – M.O.M.ent production s. r. o. – 12 180

Ľudia z mesta Nula – JFK film Jednotná Filmová Kompánia s. r. o. – 16 800

Mali sme Filipa – C 9, s. r. o. – 43 400

Mali sme Filipa – 1. fáza produkcie – C 9, s. r. o. – 43 400

Mám rád Karpatských Nemcov – Anna Grusková – 3 000

Martin Greenfield – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 13 900

maSka tvár osudu – Danubestory o. z. – 15 105

NA DRUHEJ STRANE – Alena Sabuchová – 3 000

NA ZDRAVIE? – M.O.M.ent production s. r. o. – 5 600

Niečo naviac (pôv. prac. názov „Všetci sme na jednej lodi“) – KADMEDIA s. r. o. – 17 930

O mladých rodičoch 3 – DogDocs – 9 000

Obruč oranžového slnka – JFK film Jednotná Filmová Kompánia s. r. o. – 18 450

Paralela – Návraty do života – Slovenský paralympijský výbor – 85 920

Patróni ľudskoti – PARTNERS PRODUCTION, spol. s r. o. – 66 000

Pod omietkou času – DDP s. r. o. – 6 300

PRAŠAN – sentimentalfilm s. r. o. – 34 700

PRAŠAN – sentimentalfilm s. r. o. – 9 850

Prešov – slovenský Seattle – Filmarium s. r. o. – 14 850

PREZIDENT A JA – Punkchart films s. r. o. – 40 850

Slovenské skalky – KALAMÁRKA – fisheye s. r. o. – 17 030

Slovenský „Mníchov“ – Ján Mančuška – 3 000

Spievajúci dom – MPhilms s. r. o. – 65 000

Spolužiaci z gymnázia: Alexander Albrecht, Béla Bartók, Ernő Dohnányi a Franz Schmidt – Miroslav Tóth – 3 000

Spomienky na cestu za úspechom – 2. fáza produkcie – LEON Productions, spol. s r. o. – 22 340

STIGMA ENGERAU – Gabriel Gröber – 3 000

Šťastne (ne)verní – SMART LIFE PRODUCTION, s. r. o. – 16 000

Tajomné Karpaty – Arolla film, s. r. o. – 50 000

Talenty na export – No Label Sound s. r. o. – 30 660

TERAZ NA ZÁPADE – sentimentalfilm s. r. o. – 16 449

TOTAL SLOVAK _ S láskou ma ... 7 – 12 – Miriam Petráňová – 3 000

Zatopené – 2. etapa 1. fázy – AH production, s. r. o. – 20 000

Zbohom, Slováci – Danubestory o. z. – 10 450

Život chrobáka – JFK film Jednotná Filmová Kompánia s. r. o. – 14 475

 

PODPROGRAM 1.3 – ANIMOVANÉ AUDIOVIZUÁLNE DIELA


podporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky – pridelené)

Bolo raz more... – plackartnyj s. r. o. – 14 140 – 12 000

Drobci (1. a 2. diel) – objectif, s. r. o. – 40 630 – 25 000

Drobci (5. diel) – objectif, s. r. o – 15 500 – 15 000

Fifi Fatale – Bfilm, s. r. o. – 31 650 – 10 000

Grécke báje, diel 02 – KRONOS – Polygon Production s. r. o. – 10 793 – 9 000

Haluškové Slovensko – Holubník – 11 450 – 2 000

IDIOT – Dušan Davidov – TITUS film – 7 200 – 5 000

JEDNA DRUHEJ RIEKLA – Nina Turčanová – 3 000 – 1 000

Koniec – Bfilm, s. r. o. – 5 700 – 5 000

Monštrum – Trik film s. r. o. – 18 000 – 18 000

„Onkomix“ (pracovný názov) – Peter Minár – 3 500 – 3 000

Pán Toti 19 – 20 – Animoline, spol. s. r. o. – 38 140 – 27 000

Pan Toti, časti 14 – 15 – Animoline, spol. s. r. o. – 36 140 – 19 000

Počestní pocestní – D.N.A. s. r. o. – 7 150 – 3 000

S pozdravom – 1. fáza vývoja – Kamila Kučíková – 3 000 – 3 000

Srdce Veže – 3. fáza vývoja – plutoon s. r. o. – 14 850 – 12 000

Šarkan – Bfilm, s. r. o. – 11 000 – 8 000

UNTRAVEL – Bfilm, s. r. o. – 12 850 – 10 000

WEBSTEROVCI – epizóda DOMÁCE ZVIERATKO (pôvodný názov Pavúky z rohu) – Fool Moon, s. r. o. – 26 700 – 18 000

WEBSTEROVCI – epizóda OCKO HRDINA (animačná fáza) – Fool Moon, s. r. o. – 24 900 – 24 900

WEBSTEROVCI (dofinancovanie epizódy DOMÁCE ZVIERATKO, epizóda NÁKUPNÁ MÁNIA) – Fool Moon, s. r. o. – 38 700 – 38 000

Zvieracia Záchranka – Miriam Petráňová – 3 200 – 3 000


nepodporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky)

Bájky pána Dinka – Mgr. Tamas Balla – 16 950

Kostol – Filmodrom – 7 200

NOE (animovaný film) – Miloslav Hulman – 3 200

Nosiči lásky – Daniela Krajčová – 3 000

Novembrový sen – ACAPU, s. r. o. – 18 850

Počestní pocestní – Daniela Krajčová – 3 000

PUKO Hrdina proti svojej vôli – INOUT STUDIO, s. r. o. – 50 000

Strecha – Vladimír Holloš – 3 000

Škola za školou, diel 6 – dokončenie – Animoline, spol. s r. o. – 7 800

Wireless World – bezdrôtový svet – Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského – 2 250

 

PODPROGRAM 1.4 – ŠKOLSKÉ A VZDELÁVACIE AUDIOVIZUÁLNE DIELA


podporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky – pridelené)

Ahoj láska – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 2 070 – 1 330

Bezpečnostné opatrenia – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 5 400 – 4 500

KRST (pracovný názov POLEPŠOVŇA) – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 3 789 – 2 000

Mila Fog – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 2 605 – 1 430

Nespavosť – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 8 890 – 6 300

NINA – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 1 350 – 1 300

Premena – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 1 421 – 1 420

Prepáčte mi – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 7 200 – 6 000

Prvá Operácia (pracovný názov) – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 9 000 – 6 300

Puto – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 1 810 – 1 340

S prúdom – Akadémia umení v Banskej Bystrici – 2 220 – 1 480


nepodporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky)

A čo mladé zutekalo.. – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 2 070

Cesta do Medjugoria (pracovný názov) – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 7 100

Čas na zmenu – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 4 260

Generácia Y – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 8 960

Hellkitt – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 4 735

Interpersonálna intimita – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 8 947

Klub Fénix – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 2 545

Limbo – Akadémia umení v Banskej Bystrici – 4 990

Nový svet – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 5 255

Smiech – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 3 980

Solitudo II – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 1 680

Všade dobre, doma najlepšie – Akadémia umení v Banskej Bystrici – 4 225

ZOJA – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 3 665

 

PODPROGRAM 1.5 – PRODUKCIA EURÓPSKYCH KOPRODUKČNÝCH KINEMATOGRAFICKÝCH DIEL S MENŠINOVÝM PODIELOM SLOVENSKÉHO KOPRODUCENTA


podporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky – pridelené)

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ – Heyday, s. r. o. – 80 000 – 30 000

Cez kosti mŕtvych – nutprodukcia – 164 000 – 45 000

Český Pepík – Peter Kerekes s. r. o. – 44 990 – 25 000

HMYZ – PubRes s. r. o. – 125 000 – 50 000

Križiačik – ARTILERIA, s. r. o. – 195 000 – 100 000

Križiačik – 2. fáza produkcie a postprodukcia – ARTILERIA, s. r. o. – 59 625 – 50 000

Rodinný priateľ – SOKOL KOLLAR, spol. s. r. o. – 119 984 – 60 000


nepodporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky)

Až po uši v machu – Bfilm, s. r. o. – 11 000

CELEBRITY s. r. o. – PARTNERS PRODUCTION, spol. s r. o. – 80 000

Hastrman – MPhilms s. r. o. – 150 000

Hniezdo hrdličky (Gnizdo Gorlytsi, The Nest of the Turtledove) – Wandal Production, s. r. o. – 150 000

Hodiny klavíru – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 122 202

JEDENÁCTKA – Artichoke s. r. o. – 275 000

Jiří a Otto Bubeníčkové – Punkchart films s. r. o. – 16 500

Kupónová privatizácia – MEDIA FILM, s. r. o. – 13 961

Lída Baarová – ARINA s. r. o. – 150 000

MUZIKÁL alebo cesta za šťastím – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 210 967

No More Heroes – Už žiadny hrdina, postrodukčná fáza – DogDocs – 5 900

OPUSTENÝ VESMÍR (dofinancovanie) – Peter Hledík Barok film – 9 125

Rodinný priateľ – SOKOL KOLLAR, spol. s. r. o. – 58 400

SKOKAN – sentimentalfilm s. r. o. – 81 000

Sloboda (pôvodný názov Zmiznutie) – Bfilm, s. r. o. – 65 000

Strašidelný dom – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 206 172

Ústava Chorvátskej republiky – Punkchart films s. r. o. – 120 000

PROGRAM 2 – DISTRIBÚCIA A INÉ UVÁDZANIE AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL NA VEREJNOSTI

PODPROGRAM 2.1 – DISTRIBÚCIA A PREZENTÁCIA AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL


podporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky – pridelené)

2 DVD Čarovný svet animovaného filmu – ALEF FILM & MEDIA, s. r. o. – 7 650 – 6 000

26. Igric 2015 – ilovefilm s. r. o. – 19 100 – 14 000

Aferim! – Asociácia slovenských filmových klubov – 4 400 – 4 000

Aldabra: Bol raz jeden ostrov – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 4 255 – 2 000

ANTON SRHOLEC – Cesta po ktorej som šiel – Asociácia slovenských filmových klubov – 10 950 – 9 000

Aréna – Život za hokej (distribúcia) – Art4, s. r. o. – 6 360 – 4 000

Celebrity s.r.o. – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 13 300 – 3 500

COMEBACK DVD – AH production, s. r. o. – 3 662,80 – 3 500

Čakáreň – distribúcia – ARTILERIA, s. r. o. – 5 800 – 5 000

Červený kapitán – distribúcia SR – SOKOL KOLLAR, spol. s. r. o. – 34 340 – 25 000

Čistič – D.N.A. s. r. o. – 25 100 – 20 000

Deti – festivaly – Philms s. r. o. – 5 200 – 2 000

Deti – festivaly – MPhilms s. r. o. – 3 200 – 2 500

Dieťa 44 – BONTONFILM a. s. – 5 500 – 3 000

Domácí péče – slovenská kinodistribúcia – SOKOL KOLLAR, spol. s. r. o. – 10 190 – 8 000

DVD – Láska na vlásku – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 14 875 – 3 500

DVD – Malá z rybárne – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 4 400 – 4 000

DVD filmu ABSOLVENTI – Hailstone s. r. o. – 3 400 – 3 000

DVD filmu Anton Srholec – LEON Productions, spol. s. r. o. – 6 468 – 4 000

DVD filmu MILAN ČORBA – LEON Productions, spol. s. r. o. – 6 075 – 4 000

Eva Nová – distribúcia – ARTILERIA, s. r. o. – 27 343 – 24 000

FARBY PIESKU – MEDIA FILM, s. r. o. – 10 280 – 9 000

FESTIVAL SLOVENSKÉHO FILMU V DÁNSKU – ARINA s. r. o. – 16 890 – 6 000

Film New Europe – slovenská sekcia 2015 – Slovenský filmový ústav – 7 150 – 5 000

Grey city, Chlapec a svet – distribúcia brazílskej kinematografie – Filmtopia s. r. o. – 6 650 – 3 000

Hurá na futbal – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 14 914 – 3 500

Izba – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 4 130 – 3 000

KAMERA 2015 – Asociácia slovenských kameramanov – 5 300 – 5 000

Kikirikí a pár vajec – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 8 594 – 4 000

KineDok – alternatívna distribúcia dokumentárnych filmov – Filmtopia s. r. o. – 9 000 – 6 000

KineDok 2015 – dokončenie projektu – Filmtopia s. r. o. – 3 150 – 2 000

Kino Aréna – Divadlo Aréna – 40 900 – 8 000

Klub bitkárov – Asociácia slovenských filmových klubov – 3 110 – 3 000

Kód Enigmy – Forum Film Slovakia s. r. o. – 5 000 – 3 500

KOZA – medzinárodná prezentácia celovečerného hraného filmu na MFF TORONTO 2015 – sentimentalfilm s. r. o. – 5 720 – 4 500

KOZA – medzinárodná prezentácia celovečerného hraného filmu s ťažiskom na celosvetovú premiéru na MFF BERLINALE 2015 – sentimentalfilm s. r. o. – 20 870 – 5 000

KOZA – podpora prezentácie filmu KOZA v rámci nominácie na ceny AMPAS (OSCARS) – sentimentalfilm s. r. o. – 46 400 – 15 000

KOZA – slovenská distribúcia – sentimentalfilm s. r. o. – 23 610 – 20 000

Krok do Tmy – projekcia na EFM Berlinale 2015 – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 2 720 – 1 500

Krok do tmy – výroba DVD (slovenská a anglická verzia) – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 4 125 – 2 000

Le Tour – Almostar s. r. o. – 9 020 – 5 000

Malá z rybárne – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 10 089 – 8 000

MALÝ DRÁČIK – ita agentúra, s. r. o. – 9 500 – 3 000

Malý pán – ita agentúra, s. r. o. – 10 000 – 7 000

Medzinárodná prezentácia celovečerného hraného filmu Čistič – svetová premiéra – D.N.A. s.r.o. – 4 400 – 3 500

Mesto 44 – Barracuda Movie s. r. o. – 5 170 – 2 500

MUNO: STRÁŽCA MESIACA – Forum Film Slovakia s. r. o. – 5 000 – 4 500

Neznámi hrdinovia / The Final Mission – EDIT Studio, s. r. o. – 6 344 – 2 500

Nina – účasť na zahraničných festivaloch – Bfilm, s. r. o. – 3 100 – 3 000

O kuratách a ľuďoch – Film Europe s. r. o. – 2 850 – 1 500

OČAMI FOTOGRAFKY – ita agentúra, s. r. o. – 7 950 – 7 000

Okno do dvora – Asociácia slovenských filmových klubov – 2 900 – 2 600

PERLEŤOVÝ GOMBÍK – Film Europe s. r. o. – 3 000 – 1 500

POVSTANIE. SLOVENSKO 1939 – 1945 DVD distribúcia – FILM 2000, s. r. o. – 2 210 – 2 000

Prezentácia animovaného filmu Rosso Papavero na filmových festivaloch – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 2 850 – 2 800

Prezentácia slovenského filmu na 41. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti, Česká republika – Asociácia slovenských filmových klubov – 5 400 – 5 000

Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2015 – Slovenská filmová a televízna akadémia – 4 676 – 3 500

Príprava národnej filmovej ceny Slnko v sieti 2016 – Slovenská filmová a televízna akadémia – 19 835 – 15 000

PRODUCER ON THE MOVE 2015, MFF Cannes 2015 – sentimentalfilm s. r. o. – 3 500 – 2 500

Pútnik: Najlepší príbeh Paula Coelha – Barracuda Movie s. r. o. – 3 015 – 2 500

Rivers of Babylon a 3x Peter Pišťanek – ALEF FILM & MEDIA, s. r. o. – 11 900 – 4 000

Rodina na prenájom – ita agentúra, s. r. o. – 8 850 – 3 000

RUKOJEMNÍK – ALEF FILM & MEDIA, s. r. o. – 8 300 – 3 500

RYTMUS Sídliskový sen – ita agentúra, s. r. o. – 15 400 – 7 000

Sama nocou tmou – Asociácia slovenských filmových klubov – 4 200 – 2 500

SAULOV SYN – Film Europe s. r. o. – 3 500 – 2 000

SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV – et cetera group s. r. o. – 25 150 – 20 000

Sedem zhavranelých bratov – et cetera group s. r. o. – 3 120 – 1 000

Sedem zhavranelých bratov – DVD distribúcia – et cetera group s. r. o. – 3 920 – 3 500

Snehová kráľovná 2 – ita agentúra, s. r. o. – 9 300 – 4 000

SONAF.SK – SONAF – Slovak National Film Agency a. s. – 7 500 – 5 000

Spievankovo 5 – rodinný filmový muzikál – Tonada, s. r. o. – 24 550 – 7 000

Stále spolu – Asociácia slovenských filmových klubov – 4 450 – 3 000

STANKO – kinodistribúcia – AH production, s. r. o. – 21 460 – 15 000

STANKO – svetová premiéra na IFF Warsaw, účasť delegácie, prihlasovanie na ďalšie podujatia – AH production, s. r. o. – 5 950 – 4 000

Suri – Asociácia slovenských filmových klubov – 8 490 – 6 000

Suri na DVD – K2 STUDIO s. r. o. – 4 550 – 4 000

TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO – DVD – AH production, s. r. o. – 3 536,80 – 3 500

TAXI TEHERÁN – Film Europe s. r. o. – 3 800 – 1 500

V KRÁĽOVÝCH ZÁHRADÁCH – BONTONFILM a. s. – 4 524 – 3 000

V TICHU – DVD – FURIA FILM s. r. o. – 4 900 – 3 000

Visegrad Animation Forum 2016 (VAF 2016) – Asociácia producentov animovaného filmu (APAF) – 6 300 – 4 000

Vlna vs. breh – výroba a distribúcia DVD – PubRes s. r. o. – 5 000 – 3 000

Vojtech – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 15 815 – 10 000

Výroba cudzojazyčných titulkov do filmu Krok do tmy – TRIGON PRODUCTION s. r. o. – 2 900 – 1 000

Wilsonov – distribúcia filmu – PubRes s. r. o. – 22 340 – 20 000

Ztraceni v Mnichově – CONTINENTAL FILM, s. r. o. – 12 560 – 2 500

Život je život – BONTONFILM a. s. – 7 530 – 2 000

Žmurko Bill – slovenská distribúcia – Forum Film Slovakia s. r. o. – 5 000 – 4 000


nepodporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky)

BABIE LETO – ALEF FILM & MEDIA, s. r. o. – 4 010

ČAROVNÝ SVET ANIMOVANÉHO FILMU – 2 DVD – ALEF FILM & MEDIA, s. r. o. – 7 650

KineDok – dofinancovanie – Filmtopia s. r. o. – 3 000

Kino Aréna – Divadlo Aréna – 53 350

Podpora účasti slovenských tvorcov na festivale Finále Plzeň 2016 – Asociácia nezávislých producentov – 3 650

Prezentácia projektu „WEBSTEROVCI“ na CARTOON FORUM TOULOUSE 2015 – Fool Moon, s. r. o. – 2 100

Slovenský fokus na podujatí Visegrad Film Festival – občianske združenie EEE – 9 940

Účasť na Producers Network na Marché du Film v Cannes – MPhilms s. r. o. – 3 200

Zahraničná distribúcia animovaného filmu Rosso Papavero – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 3 325

 

PODPROGRAM 2.2 – VEREJNÉ KULTÚRNE PODUJATIA S ÚČASŤOU AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


podporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky – pridelené)

10. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany – Cinematik, s. r. o. – 100 700 – 70 000

16. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet – Človek v ohrození – 20 000 – 17 000

22. Medzinárodný filmový festival FEBIOFEST 2015 – Asociácia slovenských filmových klubov – 81 730 – 60 000

8. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča – ANČA – 73 330 – 50 000

9. Slovenské filmobranie – Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza – 2 550,50 – 2 000

XXIII. Medzinárodný festival horských filmov Poprad 14. – 18. 10. 2015 – Horský film Poprad, n. f. – 13 900 – 12 000

ART FILM FEST 2015 – ART FILM, n. o. – 200 000 – 160 000

Be2Can – Veľké filmové festivalové echo (2. ročník) – Film Europe s. r. o. – 20 955 – 11 000

Festival študentských filmov Áčko 2015 – 19. ročník – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 17 000 – 9 000

Filmový zimný a letný seminár 4 živly 2015: (ne)ZMYSLY – občianske združenie štyri živly – 36 515 – 20 000

Hory a mesto 2015 – 16. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva – Hory a mesto – 30 100 – 14 000

HoryZonty – Festival dobrodružných filmov 2015 – HoryZonty, občianske združenie – 9 970 – 5 000

Medzinárodný filmový festival Bratislava 2015 – 17. ročník – PARTNERS PRODUCTION, spol. s r. o. – 190 000 – 50 000

Týždeň slovenského filmu – Slovenská filmová a televízna akadémia – 50 000 – 20 000


nepodporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky)

V. medzinárodný umelecký Festival Damiana Vizára – MULTIKULTÚRA V NÁS – 13 950

Bratislava 48 Hour Film Project 2015 – Štúdio Hačo s. r. o. – 4 068

Brazil Visual 2015 – Portugalský inštitút, o. z. – 15 900

Dámy a páni prichádzame... – Akadémia umení v Banskej Bystrici – 6 190

Festival Azyl 2015 – AZYL Production s. r. o. – 20 850

Festival filmov o zdraví – ANIMFILM, s. r. o. – 8 728

Festival Fyzikálnych Filmov 2015 – P-MAT, n. o. – 2 209

Filmová noc na hrade 2015 – Nový film, o. z. – 16 400

Filmové, literárne a výtvarné umelecké ROZHĽADY 2015. IX. ročník medzinárodného filmového, literárneho a výtvarného festivalu ľudí s mentálnym postihnutím, ľudí so skúsenosťami s psychickým ochorením, pracovníkov s nimi a priaznivcov mentálneho a duševného zdravia – Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky – 5 630

Filmový festival BIOLIFE LIPTOV 2015, 1. ročník – Golden Apple Cinema s. r. o. – 12 341

Kinobus /nielen( filmový festival 2015 – teratralita kina – Truc sphérique – 6 530

Lidožúr – Chyť sa roboty OZ – 1 570

Medzinárodný filmový festival Košice 2015 – 8. ročník / Košice International Film Festival ( KIFF ) – Nadácia City TV – 39 900

PROGRAM 3 – VÝSKUM, VZDELÁVANIE A EDIČNÁ ČINNOSŤ V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNEJ KULTÚRY

podporené projekty (projekt – žiadosť – požadované prostriedky – pridelené)

6th European Editing Masterclass – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 12 700 – 10 000

ACE 25 Workshops on Project Development and Financing (2015 – 2016) – Zora Jaurová – MPhilms s. r. o. – 6 400 – 4 800

Alternatívna distribúcia filmov – Eva Križková – 2 950 – 1 500

ANOMALIA (CG Animation Basics) – Šimon Matrka – 300 – 300

ANOMALIA (CG Animation Basics) – Jozef Elšík – 300 – 300

Cesta za úspechom – workshop DOK.Incubator – LEON Productions, spol. s r. o. – 1 714 – 1 700

DOK.Incubator 2015 – Asociácia nezávislých producentov – 26 500 – 18 000

DOK.Incubator 2016 – Asociácia nezávislých producentov – 26 500 – 5 000

DOX IN VITRO – Cinematik, s. r. o. – 3 985 – 2 500

Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2015 – CHARACTER – Film Development Association – 25 340 – 20 000

EAVE Producers Workshop / účasť – Katarína Tomková – 5 100 – 3 000

European Film Award – Young Audience Award Bratislava 2015 – Boiler – 2 405 – 2 000

FILM AKO VOĽNÝ VERŠ – Slovenský filmový ústav – 6 600 – 6 600

Filmový kabinet 2016 (3. semester + Filmový kabinet plus) – Slovenský filmový ústav – 6 250 – 5 000

Filmový kabinet deťom – Asociácia slovenských filmových klubov – 11 900 – 11 000

HUDBA V AUDIOVÍZII – MEDIA FILM, s. r. o. – 4 910 – 2 500

Industry program v rámci Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest 2016 – Asociácia slovenských filmových klubov – 9 350 – 6 000

KINEČKO 2015 (č. 26, č. 27, č. 28) – občianske združenie EEE – 13 400 – 9 000

KINEČKO 2016 – občianske združenie EEE – 13 500 – 7 000

KINO-IKON, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 19. ročník – 2015 – Asociácia slovenských filmových klubov – 18 100 – 18 000

Konferencia SIECE – Transformačné procesy a nové technológie v audiovizuálnych médiách – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 14 100 – 10 000

My Street Films – Truc sphérique – 7 200 – 2 000

OZ FilmPress.sk – FilmPress.sk – 13 350 – 6 000

Praktická dramaturgia – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 2 200 – 2 200

Priestorový zvuk – realizácia zvukového environmentu – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 2 110 – 2 100

Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (5. – 7. 6. 2015 Krpáčovo a 20. – 22. 11. 2015 Martin, kino Strojár) – Asociácia slovenských filmových klubov – 10 800 – 10 000

PROJEKT 100 – 2015 (vzdelávacia časť) – Asociácia slovenských filmových klubov – 9 950 – 7 000

Story Launch – A TV Lab for Filmmakers 2016 – CHARACTER – Film Development Association – 12 160 – 7 000

Špecifiká rozprávania vo viac-príbehových filmoch – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta – 1 600 – 1 600

Účasť na medzinárodnom workshope Animation Sans Frontieres – Andrej Gregorčok – 1 500 – 1 500

Visegrad Film Forum 2016 – Boiler – 21 970 – 10 000

VLAK ZVANÝ FILM, 16. česko-slovenská filmologická konferencia – Asociácia slovenských filmových klubov – 5 400 – 5 000


nepodporené projekty (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky)

Animovaná tvorba pre deti ako edukatívno-výchovný prostriedok – Jana Znášiková – 3 000

Producentský workshop – Masaryk – Rudolf Biermann – 3 000

Účasť na medzinárodnom workshope Animation Sans Frontieres – Lukáš Sigmund – 1 500

Účasť na TorinoFilmLab FrameWork 2015 – FLY UNITED – 4 250

Vizuálna kultúra v kontexte (post)socialistických transformácií – Jaroslava Panáková – 3 000

PROGRAM 4 – ROZVOJ AUDIOVIZUÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

podporené projekty (projekt – žiadateľ- požadované prostriedky – pridelené)

Digitalizácia kina KLUB Revúca – Mestské kultúrne stredisko – 29 260 – 28 000

Digitalizácia kina Primáš Myjava – Mesto Myjava – 34 824 – 30 000

Digitalizácia kina TATRA Komárno – Baltazár Ryšavý – Boldi – 33 307,50 – 30 000

Digitalizácia Kina Tatran v Poprade – Mesto Poprad – 37 250 – 33 000

Digitalizácia kina Úsmev – Centra Audiovizuálnej Kultúry – Cinefil – 28 701 – 27 000

Kino Hviezda / Len plátno, ja a film – Divadlo Pôtoň, n. o. – 16 491 – 11 000

Kino Lumière – Kino Slovenského filmového ústavu – digitalizácia kinosály číslo 4 – Slovenský filmový ústav – 30 847 – 26 000

Kino Lumière – Kino Slovenského filmového ústavu – digitalizácia kinosály číslo 3 – Slovenský filmový ústav – 30 416 – 17 000

Kino SĽUK – rozvoj technológií v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti – Slovenský ľudový umelecký kolektív – 28 395 – 27 000

Modernizácia kina Junior Levice – Mestské kultúrne stredisko Levice – 48 855,60 – 25 000

Modernizácia projekčnej plochy – VERTIGO – 8 250 – 8 000

Modernizácia vybavenia kinosály kina Mladosť – Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou – 19 900 – 18 000

Pohodlné sedenie v Kine Film Europe – Film Europe s. r. o. – 9 949 – 6 000

Redigitalizácia kina Kultúra Ružomberok – KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a. s. – 29 050 – 29 000


nepodporené projekty: (projekt – žiadateľ – požadované prostriedky)

Amfiko Martin – digitalizácia amfiteátra technológiou D-Cinema – mesto Martin – 39 454

Amfiteáter Nové Zámky – Mesto Nové Zámky – 19 053

Digitalizácia Bardejovského letného amfiteátra – Mesto Bardejov – 13 190

Digitalizácia kina MÁJ technológiou E-CINEMA v obci Závod – Obec Závod – 16 461

Digitalizácia kina v Sládkovičove – Súkromná stredná odborná škola – 20 600

Digitalizácia multifunkčnej sály v Kasárňach kulturparku – K13 – Košické kultúrne centrá – 25 536

Kino Pliešovce – Obec Pliešovce – 19 882

Modernizácia kinosály v MsDK – Mesto Dubnica nad Váhom – 23 000

TABUĽKY

Prílohu  vypracoval: Bohumír Bobocký – Audiovizuálny fond

Stav k 15. 3. 2016

Aktualizované údaje nájdete na internetovej stránke Audiovizuálneho fondu www.avf.sk.