Zuzana Mojžišová,

filmová publicistka

Svet je zároveň skvelý i príšerný svojou schopnosťou prekvapovať a duriť nás z pelechov privátnej (ne)spokojnosti. Napríklad: 5. marca sme si teda riadny ortieľ podpísali, len čo je pravda. Potvrdili sa aj obavy a čierne dumy, ktoré sme predtým od seba úspešne odháňali. Dopadlo to celkom a úplne na draka nielen vzhľadom na našu príslovečnú neschopnosť zavčasu vyvodzovať z minulosti poučenie. Povolebné zdesenie (najmä z výsledkov medzi prvovoličmi) sa nám na Katedre audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU podarilo pretaviť do nápadu – a vzápätí i žiadosti o finančnú podporu na Audiovizuálny fond – vydať dévedečkový diptych so slovenskými profesionálnymi i študentskými dokumentárnymi filmami na témy dotýkajúce sa rôznych podôb extrémizmu: rasovej neznášanlivosti, náboženskej intolerancie, strachu zo sexuálnej inakosti, diktatúry a totality, holokaustu, nacionalizmu, mediálnej manipulácie, utečencov a života v exile… Každý tematický okruh zamýšľame priblížiť jedným archívnym filmom spred roku 1989 a jedným študentským filmom po roku 1990 a DVD doplniť rozsiahlejším bookletom s doplnkovými učebnými textami. Preto učebnými, lebo sa tak v kútikoch duší nádejáme, že by sa tie filmy mohli premietať mládežníkom na stredných školách od Kútov až po Čiernu nad Tisou napríklad v rámci hodín dejepisu, občianskej či etickej náuky. A že by sme následne aj my mohli chodiť po stredných školách, premietať tie filmy a v debatách so študentmi sa pokúšať orať polia neorané, scitlivovať, argumentovať, hádať sa, presviedčať... Pekná predstava, však? Veď nielen šaty robia človeka, ale aj sny. Povedz mi, o čom snívaš, a ja ti poviem, do akej hlbokej šlamastiky ťa osud namočil. Apropo, keď už som sa zaviala do priestoru ilúzií, napadlo mi: Ako je to vlastne so silou umenia, povedzme konkrétne aj filmu, vplývať na myšlienkové obzory publika? Hovorí sa, že mnohá strednoprúdová a braková kinematografia podporuje najmä v deťoch a mládežníkoch agresivitu, uprednostňovanie rýchlych a silových riešení zamotaných situácií a ešte všeličo iné negatívne. No ale kam sa podela pozitívna moc všetkých tých rozprávok, komédií, romantických príbehov, dobrodružných hrdinských ság, ktoré tie veľké deti, budúci voliči, určite videli? Neviem kam, ale možno ju už onedlho budeme môcť prostredníctvom toho nášho 2-DVD spolu s pubertiakmi pohľadať.