64. MFF BERLÍN

Zamatový útok na Berlín

Slovenský film sa vracia na Medzinárodný filmový festival Berlín. Jeho 64. ročník sa začína 6. februára a potrvá do 16. februára. Do sekcie Forum, ktorá predstavuje európske a svetové premiéry z oblasti nezávislého autorského filmu, vybrali aj dokumentárny film Zamatoví teroristi režisérov Pavla Pekarčíka, Ivana Ostrochovského a Petra Kerekesa. Ich snímka má zatiaľ na konte Cenu FEDEORA z MFF Karlove Vary 2013.

Naposledy mal slovenský film zastúpenie v programe Berlinale v roku 2011, keď bol rovnako v sekcii Forum uvedený Dom Zuzany Liovej a česko-slovenský dokument Nesvadbovo Eriky Hníkovej (získal tam Cenu čitateľov denníka Der Tagesspiegel). V súťažnej sekcii festivalu Berlinale naposledy reprezentoval slovenskú kinematografiu film režiséra Dušana Trančíka Keď hviezdy boli červené – bolo to v roku 1991. No a najväčším úspechom je ocenenie Strieborný medveď za réžiu, ktoré získal v roku 1989 Dušan Hanák s filmom Ja milujem, ty miluješ. Z minoritných slovenských koprodukcií sa ešte do hlavnej súťaže dostal film Jiřího Menzla Obsluhoval som anglického kráľa, ktorý na Berlinale súťažil v roku 2007 a získal tam Cenu FIPRESCI (Medzi-národnej federácie filmových kritikov). Filmy zaradené do sekcie Forum sa môžu uchádzať o niekoľko neštatutárnych cien, medzi nimi napríklad o Cenu ekumenickej poroty, Cenu FIPRESCI či cenu udeľovanú Amnesty International.

Slovenská kinematografia bude zastúpená aj na podujatí Berlinale Talents, ktoré sa v rámci festivalu koná od 8. do 13. februára. Režiséra a výtvarníka Andreja Kolenčíka – absolventa Vysokej školy múzických umení v odbore animovaná tvorba – vybrali spomedzi viac ako 4 100 uchádzačov zo 137 krajín. Úlohy mentorov prijali Agnès Godard, Franz Lustig či Christopher Doyle. Na predchádzajúcich ročníkoch projektu sa zúčastnilo sedem slovenských tvorcov – Róbert Šveda, Mira Fornay, Samuel Jaško, Jaroslav Ridzoň, Martina Saková, Michaela Čopíková a Daniela Krajčová. Tento rok vybrali medzi účastníkov Berlinale Talents aj pôvodom slovenského dokumentaristu Adama Oľhu (vlani kiná premietali jeho film Nový život), ktorý sa na podujatie dostal ako zástupca Česka.

Súčasťou Berlinale je už tradične Európsky filmový trh – European Film Market (EFM). Informácie o slovenskej audiovízii návštevníci nájdu v stánku Central European Cinema a na EFM bude Slovensko zastúpené už po deviaty raz, po tretíkrát v spolupráci s Českou republikou a Slovinskom. Prezentáciu našej kinematografie zabezpečuje Slovenský filmový ústav s podporou ministerstva kultúry. Spoločný stánok troch krajín je priestorom na pracovné stretnutia slovenských filmových profesionálov a zároveň sa v ňom predstavia slovenské a koprodukčné snímky, ktoré budú môcť záujemcovia vidieť aj na DVD nosičoch. K dispozícii budú takisto zostrihy z pripravovaných projektov, filmové press kity, prezentačné katalógy a množstvo ďalších materiálov. Predstavený bude aj aktualizovaný katalóg Slovak Films 13 – 14, ktorý pravidelne vydáva Slovenský filmový ústav ako základného sprievodcu slovenskou kinematografiou.

Počas Európskeho filmového trhu sa bude konať aj trhová projekcia filmu Zamatoví teroristi, určená filmovým profesionálom a potenciálnym nákupcom filmu pre zahraničnú distribúciu.

Slovenský filmový ústav vydáva k slovenskej účasti na Berlinale informačný bulletin v anglickom jazyku What’s Slovak in Berlin 2014 a špeciálne anglické číslo časopisu Film.sk. Viac o 64. Berlinale a Európskom filmovom trhu Berlín nájdete na stránkach www.berlinale.de a www.efm-berlinale.de, informácie o slovenskej účasti na týchto podujatiach sú na adrese www.aic.sk.

Mariana Jaremková (filmová publicistka)

 

SLOVENSKÉ FILMY V KINODISTRIBÚCII V ROKU 2013

Čo dokáže Kandidát

Rok 2013 opäť ukázal, čo dokáže jeden divácky hit. Debut Jonáša Karáska Kandidát mal premiéru síce až v októbri, ale počas niekoľkých týždňov sa s 80 234 divákmi dostal na 7. priečku rebríčka divácky najúspešnejších domácich filmov v ére slovenskej samostatnosti a aj vďaka nemu sa počet divákov domácich filmov medziročne takmer zdvojnásobil.

Z hľadiska produkcie bol rok 2013 s 22 dlhometrážnymi slovenskými a koprodukčnými filmami (z toho len 8 minoritných koprodukcií) najplodnejším v histórii Slovenska. A rekordný bol i počet premiér. Distributéri nasadili do kín 23 dlhometrážnych filmov (15 hraných a 8 dokumentárnych) a 5 pásiem s 27 krátkometrážnymi filmami. Ďalšie dva tituly – Sneh Ivany Šebestovej a Mesiac Ondreja Rudavského – boli uvedené ako predfilmy. Takže diváci mali možnosť vidieť v kinách počas roka 2013 až 52 domácich titulov!

Zatiaľ čo v roku 2012 videlo všetky premiérové domáce snímky len 90 830 divákov, v roku 2013 ich bolo 160 151, čo znamená medziročný nárast 76,32 percenta. Nárast je zhruba rovnaký aj pri porovnaní návštevnosti premiérových čisto slovenských filmov a majoritných koprodukcií. V tomto prípade znamená 126 339 platiacich divákov medziročný nárast 78,65 percenta. Takmer dve tretiny z nich prišli na Kandidáta (63,51 percenta) a tri najúspešnejšie domáce majoritné premiérové tituly (Kandidát, Miluj ma alebo odíď, Kauza Cervanová) videlo dokopy až 81,48 percenta z nich.

Po prudkom poklese priemernej návštevnosti na predstavenie 100-percentne slovenského filmu alebo majoritnej koprodukcie v roku 2012 (21,86 diváka) sme sa v roku 2013 vrátili približne na úroveň roku 2011 (37,59), keď mal premiéru mimoriadne úspešný film Lóve. Vďaka snímke Colette vlani stúpol o takmer 70 percent aj záujem o minoritné koprodukcie a medziročne sa zvýšila i priemerná návštevnosť na predstavenie minoritnej koprodukcie z 12,19 na 17,80 diváka. Úctyhodnú priemernú návštevnosť na predstavenie mali snímky Kandidát (52,86 diváka) a Ako nikdy (52 divákov). Naopak, na štvrté pásmo Kobyliek bolo zvedavých v priemere len 0,67 diváka na projekciu. Priemerné vstupné na domáci film bolo 4,29 eura, čo je takmer o euro menej, než je celkové priemerné vstupné za rok 2013.

Najúspešnejším domácim filmom roku 2013 sa stal spomínaný Kandidát režiséra Jonáša Karáska s 80 234 divákmi. Hranicu 10 000 divákov sa podarilo prekonať už len filmu Mariany Čengel Solčanskej Miluj ma alebo odíď (14 139 divákov) a minoritnej koprodukcii Colette (17 279). Darilo sa i dokumentu Roberta Kirchhoffa Kauza Cervanová, ktorý sa s 8 565 divákmi stal vlani štvrtým najnavštevovanejším slovenským filmom.

V roku 2013 sa už len tri slovenské novinky premietali aj z 35 mm kópií (Ďakujem, dobre, Môj pes Killer a Zázrak) a všetky premiérové tituly okrem Krehkej identity Zuzany Piussi boli dostupné na DCP nosičoch. Filmy prinieslo do kín až 8 distribučných spoločností. Najväčším distribútorom domácej tvorby zostáva s piatimi snímkami a štyrmi pásmami naďalej spoločnosť Continental film. Vzhľadom na uvedené čísla, ale aj na festivalové úspechy môžeme považovať rok 2013 v slovenskej kinematografii za celkom úspešný.

Miro Ulman

SK CINEMA A EXTERNÉ DATABÁZY

Informačné zdroje z oblasti audiovízie

Slovenský filmový ústav (SFÚ) v rámci projektu informačného systému SK CINEMA sprostredkováva prístup k externým elektronickým informačným zdrojom z oblasti filmu a televízie. Pre bádateľov sú v knižnici SFÚ dostupné plnotextové databázy Film & Television Literature Index with Full Text a FIAF International Index to Film Periodicals Plus. Od januára 2014 k nim pribudla databáza World Newsreels Online: 1929–1966, ktorá obsahuje viac ako 500 hodín spravodajských filmov.

Jedným z cieľov projektu informačného systému SK CINEMA je vytváranie infraštruktúry na podporu filmologického vzdelávania a výskumu. S týmto cieľom vytvára SFÚ v rámci projektu vlastné databázy, ktorými sú Slovenská filmová databáza (o slovenských kinematografických a iných audiovizuálnych dielach), Katalóg SFÚ (o zbierkových predmetoch a archívnych dokumentoch v správe SFÚ), Heslár SFÚ (o filmových osobnostiach, podujatiach, produkčných spoločnostiach a pod.). Dostupné sú prostredníctvom filmového portálu SK CINEMA, ktorý je v experimentálnej prevádzke na adrese: http://www.skcinema.sk/. Okrem nich umožňuje SFÚ v kontexte projektu SK CINEMA aj prístup k ďalším externým databázam z oblasti filmu a televízie pre používateľov služieb knižnice SFÚ.

Od spoločnosti EBSCO je to bibliografická databáza Film & Television Literature Index with Full Text. Obsahuje bibliografický rozpis článkov z viac ako 380 filmových periodík, pričom k vybraným viac než 120 filmovým periodikám (napr. Screen, Literature Film Quarterly) sú dostupné aj plné texty článkov. Jej špeciálnou súčasťou sú úplné texty z viac ako 100 knižných filmových publikácií a obsahuje aj viac ako 36 000 fotografií z Motion Picture & Television Photo Archive. Okrem tejto databázy sú v knižnici SFÚ dostupné aj ďalšie plnotextové databázy EBSCO s univerzálnejším zameraním (Academic Search Complete, Humanities International Complete a iné) na základe národnej licencie, ktorú financuje Slovenská národná knižnica.

Z vydavateľstva ProQuest je to FIAF International Index to Film Periodicals Plus, kolekcia databáz Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF). Kľúčová z nich je bibliografická databáza Index to Film Periodicals Plus, ktorá obsahuje bibliografické odkazy na články z viac ako 350 filmových periodík. Obohatená je o plné texty článkov z viac než 50 periodík (napr. Positif, Sight & Sound, American Cinematographer). Ďalšia z tejto kolekcie je unikátna filmografická databáza Treasures from Film Archives, zameraná na filmy z nemej éry v zbierkach filmových archívov. Documentation Collections je adresár filmových archívov, knižníc a vzdelávacích inštitúcií s podrobným opisom ich zbierok. FIAF Affiliates’ Publications je databáza publikácií, ktoré vydali členovia FIAF, a Reference Works zas obsahuje plné texty piatich príručkových publikácií (napr. Encyclopedia of Early Cinema).

Novinkou je prístup na rok 2014 k databáze World Newsreels Online: 1929–1966 z vydavateľstva Alexander Street Press, ktorá obsahuje spravodajské filmy, najmä z obdobia druhej svetovej vojny, zo štyroch krajín (Spojené štáty americké, Japonsko, Francúzsko a Holandsko). Tieto spravodajské filmy (napr. France Actualités, The March of Time, Polygoon Hollands Nieuws, Universal Newsreel) je možné pozerať v origináli, ale obsahujú aj prepis zvukovej stopy, resp. jej anglický preklad.

Všetky tieto databázy sú zdarma dostupné v knižnici SFÚ pre používateľov jej služieb. Slovenský filmový ústav však pripravuje pre bádateľov aj možnosť vzdialeného prístupu (napr. z domu, zo školy) prostredníctvom prihlásenia sa na filmovom portáli SK CINEMA.

Marián Hausner (koordinátor projektu SK CINEMA)

NOVÉ DVD SO SLOVENSKÝMI FILMAMI V ZAHRANIČÍ

Francúzsko spoznáva Štefana Uhra

Vďaka spolupráci Slovenského filmového ústavu (SFÚ) s vydavateľstvom Malavida sa na frankofónny trh dostávajú ďalšie filmy zo zlatého fondu slovenskej kinematografie. Tentoraz tam na DVD vychádzajú štyri snímky Štefana Uhra aj poviedkový film Dialóg 20 40 60.

„Boli sme ohúrení ich kvalitou, aj keď vo Francúzsku nie sú známe,“ povedal Lionel Ithurralde z vydavateľstva Malavida o vybraných slovenských filmoch pred vydaním prvej kolekcie DVD v roku 2010. „Sú to nesporne majstrovské diela. Charakterizuje ich celková vysoká kvalita, provokatívny tón, estetická a scenáristická dômyselnosť a takisto skutočnosť, že možností vidieť tieto filmy je stále menej.“

Po úspešnom uvedení už dvoch kolekcií DVD s filmami Slnko v sieti Štefana Uhra, Boxer a smrť Petra Solana, Kristove roky, Vtáčkovia, siroty a blázni Juraja Jakubiska – táto štvorica titulov vyšla ako prvá kolekcia – a 322, Obrazy starého sveta, Ružové sny, Ja milujem, ty miluješ a Papierové hlavy Dušana Hanáka, ktoré vyšli v druhej kolekcii, siahlo francúzske vydavateľstvo Malavida po štyroch filmoch Štefana Uhra. Konkrétne po Organe (1964), ktorý sa odohráva počas existencie vojnovej Slovenskej republiky, ďalej po adaptácii Tatarkovej novely Panna zázračnica (1966), ľudovej balade Tri dcéry (1967) a tragikomickom príbehu Keby som mal pušku (1971). Tretiu kolekciu dopĺňa DVD s poviedkovým filmom Dialóg 20 40 60 (1968), na ktorom pracovali traja režiséri a medzi nimi aj Peter Solan. Všetky filmy sú na DVD v pôvodnom znení s anglickými a francúzskymi titulkami a dopĺňa ich obsiahly sprievodný materiál v 16-stranovom booklete, ktorý obsahuje fotografie, profily tvorcov, rozhovory a recenzie filmov od etablovaných slovenských filmových historikov a kritikov. Upútajú aj obaly DVD, ktorým vydavateľstvo opäť venovalo veľkú pozornosť. Po Slnku v sieti sú tak vo Francúzsku, v Belgicku a vo Švajčiarsku dostupné aj ďalšie štyri Uhrove diela, ako i zaujímavý trojgeneračný pohľad na citové vzťahy muža a ženy.

Vydavateľstvo Malavida sa zameriava na nekomerčné európske diela. „V roku 2008 sme začali zbierať filmy z Českej republiky. Prirodzene sme sa obrátili aj na slovenskú kinematografiu. Pri výbere nám radil český kritik, novinár a publicista Antonín Liehm. Takisto sme sa dali inšpirovať knihou Le Cinéma Tchéque et Slovaque od Evy Zaoralovej a Jeana-Loupa Passeka, ktorá je studnicou informácií o týchto kinematografiách,“ hovorí Lionel Ithurralde. Slovenskí filmári sa tak ocitli napríklad v spoločnosti Jiřího Menzla, Ivana Passera, ale aj Andrzeja Wajdu či Luisa Buñuela.

Všetky DVD kolekcie vznikli v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Vydané filmy prešli v rámci prioritného projektu SFÚ Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva kompletnou obnovou a sú digitálne reštaurované. Viac informácií o edíciách európskych filmov vydavateľstva Malavida nájdete na www.malavidafilms.com a slovenské filmy na DVD z Malavidy ponúka aj predajňa Klapka.sk (www.klapka.sk).

Mariana Jaremková, Simona Nôtová