FILMOVÉ FESTIVALY A PREHLIADKY NA SLOVENSKU V ROKU 2014


Festival Azyl – festival minútových a päťminútových filmov

(9. ročník, festival je počas celého roka na http://festival.azyl.sk)

Festival je členom Svetovej asociácie minútových filmov. Primárne sa zameriava na minútové filmy, ale má aj sekciu filmov do 5 minút. Okrem toho každoročne robí súťaž Reklama na život, minútový formát pre stredoeurópskych tvorcov. S touto súťažou sú spojené aj workshopy v Prahe, Bratislave a Budapešti. Prihlasovanie filmov je možné do októbra 2014.
kontakt: Gregor Multimédia a Nadácia Azyl, Panenská 13, 811 03 Bratislava
tel.: +421 911 898170, e-mail: festival@azyl.sk, http://festival.azyl.sk


4 živly: filmový seminár

(3. a 16. ročník, 28. 2. – 2. 3. 2014 a 5. – 10. 8. 2014, Banská Štiavnica)

Filmový seminár 4 živly je jedným z mála vzdelávacích podujatí v oblasti audiovízie na Slovensku a má najdlhšiu tradíciu. Je zameraný na kinematografiu, rôznorodosť jej foriem a médií. Seminár prináša celovečerné a krátke filmy, dokumenty, animované snímky a 16 mm filmy. Od roku 2012 sa organizuje zimná aj letná verzia seminára.
kontakt: OZ štyri živly, Novackého 2, 841 05 Bratislava
tel.: +421 905 199428, e-mail: 4zivly@gmail.com, 4zivly@4zivly.sk, www.4zivly.sk


French Film Week – Týždeň francúzskeho filmu

(1. ročník, 6. – 12. 3. 2014, Bratislava a ďalšie slovenské mestá)

Týždeň francúzskeho filmu je podujatie koncipované ako nesúťažná prehliadka celovečerných francúzskych filmov. Jeho prvý ročník sa bude konať v Bratislave od 6. do 12. marca v kine Film Europe a následne v kinách ďalších slovenských miest. Akciu organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku a mediálna spoločnosť Film Europe. Prehliadka ponúkne takmer 20 filmov súčasnej francúzskej produkcie a niektoré z nich v slovenskej distribučnej premiére. Ide o filmy vysoko hodnotené divákmi i kritikou a mnohé z nich boli uvedené na najvýznamnejších európskych festivaloch (MFF Cannes, Berlinale a iné).
kontakt: Film Europe Media Company, Matúškova 10, 831 01 Bratislava
tel.: +421 911 313693, email: eva.ujlakyova@filmeurope.eu (Eva Ujlakyová), www.filmeurope.sk


Medzinárodný filmový festival Febiofest

(21. ročník, Bratislava: 21. – 27. 3. 2014/Trnava, Trenčín, Martin, Banská Bystrica, Prievidza, Prešov, Kežmarok: 28. 3. – 17 . 4.)

MFF Febiofest je podujatie, ktoré ponúka veľký a otvorený priestor na prezentáciu a konfrontáciu slovenskej a českej hranej, dokumentárnej i animovanej tvorby. Aktuálny Febiofest predstaví už 2. ročník súťaže krátkych filmov V4. Tento putovný celoslovenský festival pravidelne prináša aj profilové sekcie významných osobností európskej a svetovej kinematografie, sekcie venované národným kinematografiám susedných štátov a výber z najúspešnejších titulov svetovej kinematografie, ocenených na najvýznamnejších medzinárodných festivaloch.
kontakt: Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 811 04 Bratislava
tel.: +421 2 54652018, e-mail: asfk@asfk.sk, www.febiofest.sk


CINEAMA – celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby

(22. ročník, 6. – 8. 6. 2014, Bratislava)

Ide o každoročnú celoštátnu postupovú súťaž, v ktorej autori prihlasujú svoje filmy najprv do základného, okresného kola, potom, ak uspejú, prechádzajú do krajského a napokon až do celoštátneho kola – to sa uskutoční v júni v Bratislave. Nižšie kolá sa konajú po celom Slovensku od marca do apríla. Každoročne je prihlásených viac ako 100 filmov rozličných žánrov a tematického zamerania, rôznej dĺžky, od autorov rôznych vekových kategórií. Súťaž nie je tematicky vymedzená, autori si obsah filmu vyberajú sami. Uzávierka prihlasovania filmov do celoštátneho kola je 15. 4. 2014.
kontakt: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
tel.: +421 2 20471245, e-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk (Zuzana Školudová), www.nocka.sk


Medzinárodný festival lokálnych televízií

(20. ročník, 11. – 14. 6. 2014, Košice)

Každoročný Medzinárodný festival lokálnych televízií je jediný svojho druhu v Európe. Festival má niekoľko častí. V sekcii lokálnych televízií, produkčných spoločností a mladých autorov sa odovzdáva hlavná cena Zlatý žobrák. Druhou časťou je Košický filmový festival – výber najzaujímavejších filmov z celej Európy, ktoré diváci v bežných kinách nenájdu. Napokon sa v rámci festivalu organizujú pracovné stretnutia a sprievodné kultúrne podujatia pod názvom Esencia Košíc. Filmy je možné prihlasovať do 25. 4. 2014.
kontakt: Nadácia City TV, Medzinárodný festival lokálnych televízií, Jesenského 12, 040 01 Košice
tel.: +421 905 966649, e-mail: festival@festival.sk, www.festival.sk


Medzinárodný festival animovaného filmu Fest Anča

(7. ročník, 18. – 22. 6. 2014, Žilina)

Fest Anča nie je iba klasickou prehliadkou filmov v kinosále, ale multimediálnym open-air podujatím, kde sú filmy dopĺňané živou hudbou, performance, workshopmi, seminármi, koncertmi a výstavou. Alternatívny priestor kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie spoluvytvára nevšednú atmosféru, kde sa prirodzene nadväzujú medzinárodné kontakty a zároveň búrajú múry medzi publikom a profesionálmi. O piatich hlavných cenách Anča Award, Anča Student Award, Anča Music Video Award, Anča Kids Award, Anča Slovak Award rozhodujú trojčlenné medzinárodné poroty. Okrem jedinečného filmového programu sa počas festivalu odohráva aj bohatý program pre filmových profesionálov. Prihlasovanie filmov je možné do 10. 3. 2014.
kontakt: Fest Anča, International Animation Festival, Krížna 10, 811 07 Bratislava
tel.: +421 949 453725, e-mail: eva@festanca.eu (Eva Pavlovičová), www.festanca.sk


Medzinárodný filmový festival Art Film Fest

(22. ročník, 20. – 28. 6. 2014, Trenčianske Teplice, Trenčín)

Art Film Fest ponúka rozsiahly priestor na prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade i bilančne rozsiahlu prehliadku snímok slovenského audiovizuálneho prostredia za ostatný rok. Festival sa bude konať bez prerušenia už 22. rok. Filmy sa môžu na festival prihlasovať do 15. 3. 2014.
kontakt: Forza/Art Film Fest, budova Omnipolis – 7. poschodie, Trnavská cesta 100/II, 821 04 Bratislava
tel.: +421 2 20855100, e-mail: info@artfilmfest.sk, www.artfilmfest.sk


Bažant Kinematograf – letné filmové premietania pod holým nebom

(predbežne 20. 6. – 15. 9. 2014, vyše 30 miest na Slovensku)

Bažant Kinematograf je putovná filmová prehliadka, ktorá sa koná od roku 2003. Počas letných mesiacov sa po celom Slovensku premieta z dvoch „retroautobusov“ vybavených na profesionálne premietanie 35 mm filmov päť slovenských a/alebo českých filmov. Projekcie sa konajú pod holým nebom, prevažne na námestiach v historických centrách väčších miest. Zastávky trvajú 4 až 5 dní a každý večer sa premieta jeden krátky a jeden celovečerný film. Podujatie predstavuje nové a pripomína aj staršie snímky. Vo všetkých prípadoch ide o tituly, ktoré už majú za sebou distribúciu v tradičných kinách. Vstup na všetky projekcie je voľný. Od roku 2014 sa predpokladá možnosť projekcie DVD a blu-ray nosičov a samostatná viactýždňová programová časť letných premietaní na Magio pláži v Bratislave a v Košiciach.
kontakt: Kinematograf, s. r. o., Grösslingová 63, 811 09 Bratislava
tel.: +421 905 639429, e-mail: info@kinematograf.sk, www.kinematograf.sk


HAH (Hraný amatérsky humor) – celoslovenský festival krátkych (do 7 min.) humorných filmov s účasťou českých filmových amatérov

(24. ročník, 25. – 27. 7. 2014, Dolná Strehová)

Filmový festival HAH je prehliadkou krátkych videofilmov zameraných na humor, spoločenskú satiru, paródiu a filmové gagy. Prezentuje tvorbu slovenských a českých filmových amatérov. Prehliadka má súťažný charakter, súbežne ju hodnotia diváci aj porota. Víťazi získavajú Zlatú, Striebornú a Bronzovú rúru. Festival je zároveň tvorivým stretnutím filmových amatérov, kde získavajú praktické skúsenosti a možnosť vlastnej sebarealizácie pri natáčaní krátkych humorných filmov. Prihlasovať filmy je možné do 1. 7. 2014.
kontakt: Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
tel.: +421 47 4831465, e-mail: hios@h-ios.sk, www.facebook.com/HAHfestival


UNICA 2014 – svetový festival a kongres neprofesionálneho filmu

(76. ročník, 23. – 30. 8. 2014, Piešťany)

Koná sa každoročne a ide o medzinárodnú súťaž, do ktorej národné zväzy členských krajín UNICA prihlasujú svoje kolekcie filmov. Každá krajina má pridelených 60 minút. Súťažia nielen národné kolekcie, ale aj filmy jednotlivo, približne 120 súťažných filmov rôznych žánrov a tematického zamerania, rôznej dĺžky, od autorov rozličných vekových kategórií. Súťaž nie je tematicky vymedzená, autori z asi 36 krajín si obsah filmu volia sami. Hodnotí ich sedemčlenná medzinárodná porota. Súťaží sa o zlatú, striebornú a bronzovú medailu UNICA. Uzávierka na prihlasovanie filmov je 30. 5. 2014, prijímajú sa len národné kolekcie zaslané národnými zväzmi.
kontakt: Národné osvetové centrum/Slovenská sekcia UNICA, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
tel.: +421 2 20471245, e-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk (Zuzana Školudová), www.nocka.sk


Projekt 100 – putovná filmová a edukatívna prehliadka

(20. ročník, september – december 2014, približne 60 miest na Slovensku)

Projekt 100 je najväčšia putovná edukatívna prehliadka na Slovensku. Každoročne v termíne od začiatku septembra do konca decembra predstavuje divákom po celom Slovensku výber desiatich výnimočných filmových diel svetovej kinematografie, príležitostne obohatený o krátke slovenské diela či špeciálne uvedenia. Podstatou prehliadky je prezentácia mimoriadnych filmov zo zlatého fondu svetovej kinematografie v konfrontácii s najnovšími dielami tvorcov, ktorí získavajú ocenenia na najprestížnejších filmových festivaloch, ako MFF Cannes, MFF Benátky, MFF Berlinale atď.
kontakt: Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 811 04 Bratislava
tel.: +421 2 54652018, e-mail: asfk@asfk.sk, www.asfk.sk


Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany

(9. ročník, 9. – 15. 9. 2014, Piešťany)

MFF Cinematik Piešťany je etablované podujatie. Ponúka dve súťažné sekcie s medzinárodnými porotami a množstvo informatívnych sekcií, medzinárodné semináre, masterclassy a sprievodný program. Festival takisto predstavuje medzinárodnú platformu na prezentáciu a propagáciu slovenského filmu, predovšetkým dokumentárneho. Od roku 2011 je Cinematik členom prestížnej medzinárodnej siete festivalov a distribútorov Eye on Films, ktorá združuje 80 partnerov z celého sveta. Prihlasovať filmy na festival sa dá do 15. 7. 2014.
kontakt: MFF Cinematik Piešťany, o. z., Bitúnková 1453/23, 900 31 Stupava
tel.: +421 948 445565, e-mail: info@cinematik.sk, www.cinematik.sk


VideoAma Martin – medzinárodná súťažná prehliadka amatérskej videotvorby

(22. ročník, 12. – 13. 9. 2014, Martin)

Medzinárodná súťažná prehliadka amatérskej videotvorby sa koná každoročne. Víťazné snímky postupujú na Európsku súťaž CIMES (www.soundhunters.com), ktorá sa bude tento rok konať na Slovensku (16. – 21. októbra 2014) v Banskej Bystrici. Filmy je možné prihlasovať do 15. 8. 2014.
kontakt: Slovenská spoločnosť elektronikov, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
tel.: +421 905 521989, e-mail: skse@skse.sk, www.skse.sk


Agrofilm – medzinárodný filmový festival s tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

(30. ročník, 29. 9. – 3. 10. 2014, Lužianky pri Nitre)

Medzinárodný odborný filmový festival Agrofilm šíri poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy, problematiky vidieka a života jeho obyvateľstva, ochrany prírodných zdrojov a zvyšovania kvality života ľudí. Uskutočňuje sa pravidelne od roku 1984, s výnimkou roku 2012. Filmy je možné prihlasovať do 31. 7. 2014.
kontakt: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) – Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
tel.: +421 37 6546122, e-mail: agrofilm@cvzv.sk, www.agrofilm.sk


POCITY FILM FEST: Prešovský filmový festival

(5. ročník, október 2014, Prešov)

Podujatie nadväzuje na štyri úspešné predchádzajúce ročníky. Svojím charakterom predstavuje alternatívu k bežnej distribúcii a divákom prináša nové, provokatívne, hodnotné umelecké filmové diela. Festival ponúka kolekciu filmov s ambíciou búrať stereotypy a ukázať, že aj východ – často vnímaný ako okrajový – dokáže ponúknuť udalosť nadregionálneho významu. Festivalový program tvoria dlhometrážne hrané a dokumentárne filmy, ktoré sú doplnené o krátkometrážne snímky režisérov z východného Slovenska. Dramaturgia festivalu je postavená na miešaní žánrov, ktoré oslovia diváka každej vekovej kategórie. Ponúkané filmy sa dostávajú do širšieho kontextu dobových a umeleckých súvislostí a dávajú divákom priestor na zamyslenie a konfrontáciu názorov. Jednotlivé projekcie sú doplnené lektorskými úvodmi, ktoré diváka uvedú nielen do problematiky filmu, ale oboznámia ho aj s históriou a so širšími súvislosťami daného diela. Projekcie tak dostávajú aj edukatívny rozmer.
kontakt: PO.CITY, Royova 2, 080 05, Prešov
tel.: +421 908 657137, email: info@po-city.sk, www.po-city.sk


Bienále animácie Bratislava (BAB) – medzinárodný festival animovaných filmov pre deti

(12. ročník, 6. – 10. 10. 2014, Bratislava)

Bienále animácie Bratislava je pravidelný medzinárodný festival animovaných filmov pre deti, ktorý sa koná každý párny rok v októbri. Jeho poslaním je prezentácia slovenskej a zahraničnej umeleckej animovanej tvorby pre deti s cieľom poskytnúť priestor na jej medzinárodnú konfrontáciu, sledovať nadväznosť na ilustráciu detských kníh a vytvárať podmienky na jej hodnotenie v medzinárodnej súťaži.
kontakt: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 41, 815 39 Bratislava
tel.: +421 2 20467141, e-mail: bab@bibiana.sk, www.bibiana.sk


Medzinárodný festival horských filmov Poprad

(22. ročník, 8. – 12. 10. 2014, Poprad)

Poslaním festivalu je každoročná medzinárodná súťažná prehliadka filmových diel orientovaných na spoznávanie športového i každodenného života ľudí v horskom prostredí, prezentácia diel vyzdvihujúcich krásy horskej flóry a fauny, ochranu prírody, životného prostredia a tradičnej kultúry iných národov. Najnovšie horské filmy od profesionálnych aj amatérskych tvorcov z celého sveta sú prezentované počas piatich dní a hodnotené medzinárodnou porotou. Okrem filmov festival ponúka aj multimediálne besedy s významnými osobnosťami spoločenského a športového života, fotografické výstavy, premietania pre školy, nesúťažné filmy a príležitosti na rozvoj medzinárodných vzťahov v oblasti kultúry a filmu. Filmy je možné prihlasovať do 31. 7. 2014.
kontakt: Horský film Poprad, n. f., Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: +421 52 7721060, e-mail: horskyfilm@slovanet.sk, www.mfhf.sk


EtnoFilm Čadca – bienále dokumentárnych filmov

(18. ročník, 14. – 17. 10. 2014, Čadca)

Medzinárodný filmový festival EtnoFilm Čadca je bienále dokumentárnych filmov, venované tematike etnológie aj sociálnej a kultúrnej antropológie. Hlavným zámerom festivalu je predstaviť najnovšie dokumentárne filmy o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva, zvýšiť povedomie širokej verejnosti, filmárov a médií o potrebe jej ochrany, podporiť vznik nových filmových diel na uvedené témy udeľovaním ocenení, prispieť k rozvoju slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie a organizovať na pôde festivalu odborné podujatia. Filmy je možné prihlasovať do 15. 5. 2014.
kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca
tel.: +421 41 433125053, e-mail: silvia.petrekova@vuczilina.sk (Silvia Petreková), www.etnofilm.sk


Festival Áčko – celoslovenská súťažná prehliadka študentských filmov

(18. ročník, 15. – 18. 10. 2014, Bratislava)

Festival Áčko je každoročná prehliadka filmov vytvorených študentmi stredných a vysokých škôl. Okrem premietaní festival organizuje aj masterclassy vedené osobnosťami zo slovenského, ale i svetového audiovizuálneho prostredia. Každý deň sa navyše konajú obľúbené večerné párty. Prihlasovať filmy je možné do 14. 9. 2014.
kontakt: Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2/A, 811 08, Bratislava
tel.: +421 2 59303586, e-mail: ackofestival@gmail.com, www.ackofestival.sk


Filmový festival inakosti

(8. ročník, predbežne 22. – 26. 10. 2014, Bratislava)

Filmový festival pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, ich rodičov, deti a priateľov je zameraný na prezentáciu svetovej, európskej a domácej kinematografie, ktorá tematizuje rôzne aspekty života LGBTI minority. O udelení ocenenia Ružový balónik pre najlepší film festivalu rozhodujú diváci. Podujatie nadväzuje na Festival gayských a lesbických filmov, ktorého prvý ročník sa konal v deväťdesiatych rokoch v Tajove. Celkovo pôjde o trinásty ročník festivalu tohto druhu; pod názvom Filmový festival inakosti sa uskutoční ôsmy raz. Filmy sa môžu prihlasovať do 1. 8. 2014.
kontakt: Iniciatíva Inakosť, Rajská 4, 841 08 Bratislava
e-mail: info@ffi.sk, www.ffi.sk


Medzinárodný filmový festival Bratislava

(16. ročník, 7. – 15. 11. 2014, Bratislava)

MFF Bratislava je najvýznamnejším filmovým festivalom v hlavnom meste Slovenska. Každoročne prináša viac ako 100 filmov a návštevníkom ponúka bohatý sprievodný program. Medzi programovými sekciami dominujú medzinárodné súťaže – súťaž prvých a druhých hraných filmov, súťaž dokumentárnych a krátkych filmov z celého sveta, ktoré hodnotia medzinárodné poroty, zložené z odborníkov rôznych filmárskych profesií, ako aj porota FIPRESCI (zložená z členov Medzinárodnej federácie filmových kritikov) a študentská porota. Ďalšími programovými sekciami sú Panoráma (venovaná oceňovaným a majstrovsky nakrúteným snímkam), Proti prúdu (nezávislé filmy), Profil alebo Pocta významnej osobnosti, Antidepresíva (sekcia zameraná na pozitívne zobrazenie sveta prostredníctvom filmu), Príbehy (najzaujímavejšie a najdiskutovanejšie príbehy súčasného filmu), Made in Slovakia (súčasná slovenská kinematografia), internetové snímky Best of Azyl a iné. Prihlasovanie filmov je možné od 15. 5. do 31. 8. 2014.
kontakt: Permanent Production, Lovinského 18, 811 04 Bratislava
tel.: +421 2 54410673, e-mail: iffbratislava@iffbratislava.sk, www.iffbratislava.sk


Eurotour Piešťany – medzinárodná prehliadka hraných a dokumentárnych filmov

(10. ročník, 11. – 13. 11. 2014, Piešťany)

Eurotour Piešťany je medzinárodná prehliadka hraných a dokumentárnych filmov o cestovaní, krajine a človeku. Snahou organizátorov je podporovať a rozvíjať všetky aktivity súvisiace s domácim a zahraničným cestovným ruchom a prezentovať kvalitné dokumentárne filmy o Slovensku a možnostiach rekreácie a turistiky u nás. Zámerom je takisto oboznamovať návštevníkov s mimoriadnymi domácimi a zahraničnými dokumentárnymi filmami s tematikou cestovania so zdôrazňovaním kultúrnych tradícií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Filmy do súťažnej sekcie Moment je možné prihlásiť do 31. 10. 2014.
kontakt: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Ul. A. Dubčeka 27, 92101 Piešťany
tel.: +421 33 7718990, e-mail: kino@fontana-piestany.sk, www.eurotourpiestany.sk


HoryZonty – festival dobrodružných filmov

(9. ročník, 13. – 15. 11. 2014, Trenčín)

Festival HoryZonty je prehliadkou svetových filmov s dobrodružnou tematikou a súťažným festivalom pre česko-slovenských neprofesionálnych tvorcov. Okrem filmov podujatie ponúka multimediálne vystúpenia domácich i zahraničných hostí – umelcov a osobností outdoorového sveta, workshopy, výstavy, umelecké a športové súťaže a podujatia určené pre širokú verejnosť. Filmy sa dajú prihlasovať do 14. 9. 2014.
kontakt: HoryZonty, o. z., Radlinského 9, 911 01 Trenčín
tel.: +421 903 770896, e-mail: info@horyzonty.sk, www.horyzonty.sk


Jeden svet – medzinárodný festival dokumentárnych filmov

(15. ročník, 20. – 26. 11. 2014, Bratislava a „festival tour“ v ďalších 20 mestách na Slovensku)

Jeden svet je najnavštevovanejším festivalom svojho druhu na Slovensku. Prináša kvalitné dokumentárne filmy zahraničnej a domácej produkcie, ktoré sa týkajú problematiky ľudských práv, globálnej a multikultúrnej spoločnosti. Predstavuje takisto kultúrne podujatie so silným vzdelávacím aspektom (filmy, diskusie, školské projekcie a workshopy). Cieľom festivalu je prostredníctvom projekcií dokumentárnych filmov a následných diskusií vychovávať širokú verejnosť k otvorenej, tolerantnej, empatickej a medzikultúrnej komunikácii a spoločnosti. Filmy sa môžu prihlasovať do 30. 9. 2014.
kontakt: Človek v ohrození, Svoradova 5, 811 03 Bratislava
tel.: +421 2 55422254, e-mail: info@clovekvohrozeni.sk, www.jedensvet.sk


Doc.sk, Early Melons (medzinárodný festival študentských filmov) a MAFF (Music and Film Festival) sa v roku 2014 neuskutočnia.

Magdaléna Macejková (filmová publicistka)