Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2015

2. november 2015
20.00 ► Volanie démonov, r. A. Lettrich, 1967, 93 min.

9. november 2015
20.00 ► Sedím na konári a je mi dobre, r. J. Jakubisko, 1989, 110 min.

16. november 2015
20.00 ► Južná pošta, r. S. Párnický, 1987, 96 min.

23. november 2015
20.00 ► Volanie démonov, r. A. Lettrich, 1967, 93 min.

30. november 2015
20.00 ► Majster kat, r. P. Bielik, 1966, 105 min.

www.csfilm.cz, www.filmpost.cz
Zmena programu vyhradená!