Rozbor filmu
Radomír D. Kokeš

(Masarykova univerzita, Brno, 2015, 264 strán)

Každý film môže byť zaujímavý, ak si pri ňom divák kladie tie správne otázky, mieni teoretik filmového štýlu a fikčných svetov Radomír D. Kokeš, expertný vyznávač analytického prístupu k reflexii filmu, tzv. neoformalizmu. V tejto knihe popularizuje prostriedky umožňujúce preniknúť k významom a ku konštrukcii filmového rozprávania a porozumieť účinkom, ktoré vyvoláva. Ozrejmuje, ako pozorne sledovať film, ako plánovať riešenia otázok, ktoré sa pri jeho sledovaní dostavujú – a ako zariadiť, aby sa dostavovali –, aj to, s použitím akej osvedčenej štruktúry je potom možné formálne vystavať formulovaný text, ktorý zaznamená výsledok usporiadania vlastných myšlienok o filme a bude o nich účinne referovať. Množstvo použitých príkladov známych filmov, vlastné ukážkové analýzy, jasnosť výkladu a schopnosť byť zrozumiteľný širokej obci filmových fanúšikov podporujú autorov zámer inštruktážne naviesť k hlbšiemu, presnejšiemu a poučenejšiemu uvažovaniu. A to radí podporiť čítaním odporúčaných kníh.


Filmový génius Woody Allen. Kompletný sprievodca tvorbou
Jason Bailey
(preklad z originálu The Ultimate Woody Allen Film Companion Janka Jurečková, Slovart, 2015, 196 strán)

Prvú knihu newyorského filmového publicistu Jasona Baileyho, v ktorej písal o vzniku, vplyve a rôznych detailoch Tarantinovho filmu Pulp Fiction, vydal Slovart vlani v českom preklade. Po roku prináša vydavateľstvo v podobnom formáte a rozsahu, ale tentoraz popri českom aj v paralelnom slovenskom vydaní Baileyho knihu s kompletným prehľadom filmovej tvorby Woodyho Allena, sledovanej prostredníctvom jednotlivých diel a aj z hľadiska ich spoločných charakteristík. Autor opisuje, ako filmy vznikali, aké produkčné okolnosti a zákulisné udalosti ich sprevádzali, ako ich prijímala filmová kritika a diváci. Zaoberá sa ich témami a motívmi, použitou hudbou, filozofickým podhubím. Pripája citáty z Allena a hojný počet fotografií. Rozširujúci pohľad na Allenove filmy možno nájsť aj v stále dostupnom českom knižnom vydaní rozhovorov Erica Laxa, stálicami na trhu sa vďaka reedíciám stali české preklady Allenových poviedkových zbierok. Na konci roka má pribudnúť ďalší poviedkový Allen v slovenčine, Tatran avizuje titul Bez peria.


Filmové právo. Autorskoprávní perspektiva
Ivan David
(Nová beseda, Praha, 2015, 239 strán)

V malom vydavateľstve vyšla jedinečná, v Česku aj na Slovensku dlho absentujúca kniha, ktorá prináša komplexný pohľad na autorskoprávne súvislosti filmovej tvorby. S rozvojom digitálneho veku, ktorým sa okrem iného markantne zjednodušili možnosti produkcie aj používania vytvorených diel, začínala byť jej potreba naozaj naliehavá. So syntetizujúcim prehľadom prichádza mladý právnik a filmový vedec Ivan David, ktorý obsiahol široké spektrum judikatúrnej problematiky týkajúcej sa filmu a jej kontextov. Vysvetľuje pojmy, koncepcie príslušnej právnej ochrany, druhy zmluvných vzťahov. Zaoberá sa regulačnými pravidlami filmovej výroby a distribúcie aj súvislosťami práva a technologického vývoja. Píše o historickom vývoji filmového práva v Československu a USA, porovnáva domáce a zahraničné právne úpravy, venuje sa filmovému pirátstvu. Svoje kapitolky majú v knihe napríklad aj product placement, filmový merchandising, mediálne VOD služby, plagáty, titulky a dabing či autorstvo pri reštaurovaní a remasteringu.

Peter Ulman ( filmový publicista )