Filmové dedičstvo mieri do digitálneho kina

Národný projekt Digitálna audiovízia sa končí 30. novembra 2015. Vďaka nemu sa podarilo na Slovensku vybudovať dve digitalizačné pracoviská a spustila sa digitalizácia slovenského audiovizuálneho dedičstva. Slovenský filmový ústav (SFÚ) spolu s partnerom Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) projekt realizujú od roku 2011.

„Do konca projektu budeme mať zdigitalizovaných 1 000 filmových objektov,“ povedal v septembri v Kine Lumière na premiére zdigitalizovanej a zreštaurovanej verzie jedného z nich Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ. „Projekt potrvá v rámci udržateľnosti do roku 2020 a v každom ďalšom roku zdigitalizujeme minimálne ďalších 50 objektov. Týka sa to hraných, animovaných, dokumentárnych a spravodajských filmov,“ dodal na spomínanej projekcii filmu Miloslava Luthera Zabudnite na Mozarta z roku 1985, ktorá sa konala za účasti autorov filmu.

Pre tvorcov je uvedenie zreštaurovaného a zdigitalizovaného filmu dôležitou udalosťou. Vďaka projektu Digitálna audiovízia je dnes možné premietať ich diela vo všetkých digitalizovaných kinách doma aj v zahraničí, po zreštaurovaní získal ich obraz aj zvuk na kvalite. Dospieť k digitálnej podobe diela si však vyžaduje veľa času, práce i súčinnosť viacerých odborníkov. Napríklad proces digitalizácie filmu Zabudnite na Mozarta na novovybudovanom digitalizačnom pracovisku SFÚ v suterénnych priestoroch Kina Lumière trval od prípravných prác cez digitalizáciu a reštaurovanie obrazovej a zvukovej stopy až po výrobu digitálneho kinomastera DCP a mastera na dlhodobú archiváciu plných osem mesiacov. Celkovo bolo na filme zdigitalizovaných 136 025 políčok a na celom procese sa v trojzmennej prevádzke podieľalo 46 odborných pracovníkov – skeneristov, retušérov, strihačov, koloristu, zvukového majstra, filmových archivárov a ďalších odborníkov.

Ide o náročný proces, ktorého hlavným výstupom je zreštaurovaný digitálny master vo vysokom rozlíšení 4K/2K a originálny sken obrazu a prepis zvuku. Ako hovorí Peter Csordás, expert na digitalizáciu a manažér kvality a kontroly projektu Digitálna audiovízia, všetky zreštaurované diela od hraných cez dokumentárne, animované až po spravodajské budú dostupné na DCP nosičoch – medzi nimi napríklad dlhometrážne filmy Súkromné životy (1990) Dušana Hanáka, Chodník cez Dunaj (1989) Miloslava Luthera, Soľ nad zlato (1982) Martina Hollého, krátkometrážne Poznačení tmou (1959) Štefana Uhra, Fotografovanie obyvateľov domu (1968) Dušana Trančíka, Burza (1968) Petra Solana, Batromijov dom (1984) Fera Feniča, animované Postup (1968) Viktora Kubala, Motoklavír (1984) Vladimír Pikalíka a mnohé ďalšie. Partner projektu RTVS do konca projektu zdigitalizuje na vlastnom novovybudovanom digitalizačnom pracovisku 57 700 audio- a videoobjektov, konkrétne minimálne 49 700 audio- a 8 000 videoobjektov.

Vďaka projektu Digitálna audiovízia sa SFÚ stal moderným filmovým archívom. „Audiovizuálne dedičstvo je digitalizované v kvalite vhodnej na uvádzanie filmov v digitálnych kinách v prípade SFÚ a v kvalite vhodnej na digitálne televízne a rozhlasové vysielanie v prípade RTVS. Digitálne kiná, digitálne televízne a rozhlasové vysielanie sú hlavné spôsoby jeho sprístupňovania,“ hovorí Martina Polčíková, hlavná manažérka projektu. Prostriedky na realizáciu projektu čerpal Slovenský filmový ústav zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pôvodná výška nenávratného finančného príspevku vo výške 24 089 940,37 eura bola v októbri 2015 upravená na 20 883 676,22 eura.

Simona Nôtová