V Cinemaxoch je Spievankovo 5

Do siete viacsálových kín Cinemax vstúpila 29. októbra piata časť pesničkového filmu pre deti Spievankovo. Režisérkou projektu, v ktorom účinkuje viacero známych hercov, je Diana Novotná. Autormi piesní sú Mária Podhradská a Richard Čanaky a hudbu zložil Stanislav Palúch.

dan

ASFK chystá ďalší seminár

V dňoch 13. až 15. novembra sa v martinskom kine Strojár uskutoční jesenný programovací seminár zástupcov filmových klubov registrovaných v Asociácii slovenských filmových klubov (ASFK). Súčasťou podujatia budú projekcie filmových noviniek ASFK s odbornými úvodmi, ale aj diskusie a prednášky na aktuálne témy týkajúce sa prevádzky kín na Slovensku. Na tému nového autorského zákona a zákona o audiovízii bude hovoriť právnička Adriana Tomanová, pozvaný je aj riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák v súvislosti s témou podpornej činnosti fondu na rok 2016. Za účasti tvorcov budú predstavené dve budúcoročné slovenské filmové novinky – dokumenty Okhwan režiséra Marka Mackoviča a Cooltúra Mira Rema. Zo zahraničných noviniek sa premietne napríklad islandský film Fúsi Dagura Káriho, francúzsky titul Tri spomienky Arnauda Desplechina či Láska z Khon Kaen Apichatponga Weerasethakula. Nebude chýbať ani český zástupca – dokument Takovej barevnej vocas letící komety o Filipovi Topolovi.

Martina Paštéková

Ivana Mistríka pripomenie výstava

Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín herca Ivana Mistríka pripravil Divadelný ústav Bratislava a Slovenský filmový ústav výstavu Dve balady o Ivanovi M, ktorá sa uskutoční vo Dvorane novej budovy SND – Galérii foyeru opery a baletu SND. Pre verejnosť bude otvorená denne od 19. novembra 2015 do 31. januára 2016 so začiatkom vždy hodinu pred predstavením. Kurátorkou výstavy je Katarína Kunová. Ivan Mistrík (1935 – 1982) účinkoval počas svojej kariéry v 120 divadelných hrách, 41 celovečerných filmoch, vo viac ako 220 televíznych inscenáciách a 23 TV reláciách.

red

V Prahe predstavia raritnú Konzervu

V pražskom kine Ponrepo sa 3. novembra uskutoční podujatie Mladá slovenská animácia, kde sa okrem snímok absolventov VŠMU premietne aj raritný animovaný film Konzerva. Ako mladí študenti ho v roku 1950 nakreslili Rudolf Urc a Jan Růžička technikou hand-animation priamo na filmový pás. Malý kotúč filmu s príbehom myšky, ktorá zápasí s konzervou, bol potom dlho stratený. Až po náhodnom objavení v roku 2007 ho zásluhou vedenia SFÚ renovovali v Zlíne a v Štúdiu 727. Vzácny 35 mm originál je uložený v archíve SFÚ. Už pred tvorcami Konzervy kreslili na filmový pás mnohí, dokonca aj v domácom prostredí – Viktor Kubal nakreslil v roku 1936 na pás čiernym tušom tank a lietadlo (bolo to rok po priekopníckom diele Lena Lyea Colour Box). Konzerva je pokračovaním tejto vývinovej línie, avšak prvý raz sa v domácom hand-made animovanom filme používajú farby a súčasne je to prvý pokus o príbeh nakreslený bez kamery na filmový pás. Šesťdesiatpäť rokov po svojom vzniku sa Konzerva predvedie v Ponrepe za účasti oboch jej autorov.

Rudolf Urc, red

VŠMU bude hostiť medzinárodnú konferenciu

Na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave sa v dňoch 20. až 21. novembra uskutoční 5. ročník medzinárodnej konferencie Screen Industries in East-Central Europe s podtitulom Transformačné procesy a nové technológie v audiovízii. Témou podujatia budú systémové zmeny vo filmovom a v televíznom priemysle, ktoré prostredníctvom inštitucionálnych, legislatívnych a technologických zásahov viedli aj k zmenám hodnôt, estetických trendov či spôsobov produkcie, distribúcie a recepcie diel. Konferencia pritom zohľadní aj situáciu v audiovizuálnom priemysle hosťujúcej krajiny, teda Slovenska. Pozvanie za hlavných prednášajúcich prijali Chuck Tryon (USA) a Mikolaj Kunicki (Veľká Británia), na paneloch sa zúčastnia významní bádatelia z Británie, z Francúzska aj z viacerých univerzít a výskumných pracovísk Poľska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Česka a Slovenska. Hlavnými organizátormi sú Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, FTF VŠMU a Česká společnost pro filmová studia CEFS. Konferencii bude 19. novembra predchádzať podujatie zamerané na prezentáciu akademických projektov a diskusiu o alternatívnych formách distribúcie na Slovensku a v Česku.

dan

Štiavnica patrila strihu

V Banskej Štiavnici sa v dňoch 11. až 17. októbra konal 6. ročník medzinárodného vzdelávacieho workshopu European Editing Masterclass. Zúčastnili sa na ňom študenti strihu a pedagógovia piatich európskych filmových škôl vrátane bratislavskej VŠMU, ktorá ho organizovala. Každá z nich – okrem VŠMU to boli školy z Postupimu (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf), Lodže (PWSFTviT), Záhrebu (ADU) a Prahy (FAMU) – predstavila kolekciu vlastných študentských filmov a súčasťou programu boli aj prípadové štúdie, ktoré sa zväčša týkali filmov pedagógov zúčastnených škôl. V pracovnej časti podujatia zadávali lektori z radov pedagógov úlohy študentom, rozdeleným do piatich skupín tak, aby nikoho neviedol pedagóg z jeho školy. Zadania boli rozličné, ale ako tvrdí Maroš Šlapeta, jeden z organizátorov workshopu, v konečnom dôsledku nešlo o to, aby sa študenti dopracovali k dokonalým výsledkom. „Dôležitejší bol samotný proces, získaná skúsenosť, práca v inom režime, než na aký je študent zvyknutý, pod iným spôsobom vedenia. Študenti zároveň dostanú pocit medzinárodného kontextu a môžu si takpovediac zmerať sily. Sami nám potvrdili, aké prínosné to pre nich z profesijného hľadiska bolo,“ hovorí Šlapeta, ktorý je i pedagógom, takže vidí význam akcie aj v pozorovaní iných metód práce so študentmi a v aktívnom udržiavaní kontaktov so zahraničnými kolegami. No a celkovo môže podľa neho tento workshop prispieť k propagácii samotnej strihačskej profesie. Na budúci rok bude podujatie hostiť Nemecko.

dan

Festival nemého filmu v Pordenone

Le Giornate del Cinema Muto sa považuje za najvýznamnejší festival nemého filmu a od 3. do 11. októbra sa v talianskom meste Pordenone uskutočnil už jeho 34. ročník s bohatým programom. Festival je okrem iného každoročným bilancovaním súčasnej situácie v oblasti ochrany, reštaurovania a sprístupňovania diel nemého filmu a uvádza snímky, ktoré sú výsledkom práce reštaurátorov a archivárov z celého sveta. Všetky tieto vzácne diela nemej éry kinematografie boli na festivale sprevádzané živou hudbou. Súčasťou programu bol napríklad film L’inhumaine (r. M. L’Herbier, 1924), invenčné dielo francúzskej kinematografie, výrazne ovplyvnené rôznymi umeleckými prúdmi kumulovanými najmä vo vtedajšom Paríži. Viaceré snímky zo sekcie Italian Muscle predstavili supermanov obdobia nemého filmu, ktorí kraľovali v podobe hereckých a hlavne atletických výkonov Luciana Albertiniho a Carla Aldiniho. Sekcia Beginnings of the Western predstavila filmy, ktoré tvoria korene westernového žánru. Reštaurované krátke filmy legendárneho Fregoliho, ktoré vznikli ešte pred rokom 1900, sprítomnili jedného z pionierov kinematografie. Komediálnu stránku nemej éry filmu zastúpili diela sovietskej kinematografie 20. a 30. rokov v sekcii Russian Laughter alebo titul Die Puppe (r. E. Lubitsch, 1919). Špeciálnym vyvrcholením festivalu bolo premietanie desiatky rokov strateného klenotu japonskej kinematografie Chuji Tabinikki (r. D. Ito, 1927) s benšim (rozprávačom, ktorý v tradícii japonského filmu sprevádzal projekcie) a rovnako premietanie novoreštaurovanej 397-minútovej verzie Les Misérables (r. H. Fescourt, 1925 – 1926).

Súčasťou festivalu bol tzv. Collegium Dialogue, kde bol priestor na diskusiu napríklad o problematike organizácie festivalu a projekcií nemých filmov či na tému reštaurovania ako transformácie – viacerí zástupcovia inštitúcií tu rozprávali o problémoch pri reštaurovaní filmových diel, ktoré boli v programe festivalu.

Richard Šteinhübel

 

Creative Europe Desk Slovensko informuje

V septembri boli publikované nové výzvy v rámci programu Kreatívna Európa – podprogramu MEDIA:

- Výzva EACEA/18/2015, Vývoj jednotlivých projektov, má dve uzávierky – 19. novembra 2015 a 21. apríla 2016. Vo výzve sa nič zásadné (okrem jednej zmeny v terminológii) nezmenilo, všetky podmienky ostávajú rovnaké.

- Rovnaké podmienky ostali aj v schéme TV vysielanie, nová Výzva EACEA/21/2015 má dve uzávierky – 3. decembra 2015 a 26. mája 2016.

- Výzva EACEA/13/2015, Kinodistribúcia – selektívna schéma, bola publikovaná v októbri a má dve uzávierky – 1. decembra 2015 a 14. mája 2016. Podmienky sú rovnaké ako v predchádzajúcej výzve.

V dňoch 19. a 20. novembra sa v Bratislave uskutoční seminár Filmový projekt pre medzinárodný trh, ktorého cieľom je komplexne predstaviť proces efektívneho uvedenia filmového projektu na medzinárodný trh. Ozrejmí sa na ňom, čo všetko má balík projektu obsahovať, ako písať krátke literárne žánre a ktorý kedy použiť (tagline, logline, synopsu), ako priblížiť projekt budúcemu publiku a vytvárať účinné marketingové stratégie.

Pozvanie organizátorov (CHARACTER – Film Development Association a Creative Europe Desk Slovensko v spolupráci s MIDPOINT Central European Script Center) prijali experti Gabriele Brunnenmeyer, konzultantka filmových projektov a scenárov (Berlinale Talents, Sarajevo Talents, Robert Bosch Coproduction Prize), ktorá pracovala ako umelecká riaditeľka a vedúca programov Maia Workshops či Connecting Cottbus, a Domenico La Porta, šéfredaktor portálu Cineuropa.org, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti KWEB, ktorá sa zaoberá transmediálnym rozprávaním, propagáciou crossplatformových filmov, crowd stratégiami aj sociálnymi sieťami.

Prvý deň bude seminár všeobecný a otvorený pre všetkých záujemcov až do naplnenia kapacity sály K2 v Kine Lumière, druhý deň budú medzinárodní experti poskytovať individuálne konzultácie štyrom vybraným projektom.

vs

Nové svetlo študentských filmov

Jedenásť ocenených filmov, plné kinosály a vydarené master classy. Áčko, festival študentských filmov, ktorý sa konal od 14. do 17. októbra v Bratislave, má za sebou úspešný 19. ročník. „Záujem divákov bol veľký. Jednotlivé bloky, pomenované v duchu témy Svetlo, ktorá sa niesla celým programom festivalu, boli hojne navštevované,“ zhodnotili organizátori festivalu, ktorý sa skončil slávnostným udeľovaním cien. Za najlepší film vyhlásili dokument Ahoj Láska režisérky, kameramanky a autorky scenára Leny Kušnierikovej. Rozpráva o mladej matke, ktorá s dcérou čaká na návrat svojho priateľa z väzenia. Titul Ahoj Láska sa stal aj najlepším dokumentárnym filmom a Kušnieriková zaň navyše získala Cenu LITA za najlepšiu réžiu. Cenu za najlepší hraný film si odniesol Michal Blaško za snímku Strach a získal s ňou aj Cenu LITA za najlepší scenár. Kovbojsko je zase dielo Dávida Štumpfa, ktorý zaň dostal cenu za najlepší animovaný film. Cenu za najlepší zvuk (pre Michala Horvátha) i cenu divákov získal magisterský film Martina Hnáta Balada o Tereze a Šimonovi. Cenu za najlepší strih udelila porota Romanovi Kelemenovi za snímku Kto chytá skryté a ceny za najlepšiu kameru (pre Martina Chlpíka) a vizuálne efekty si odniesol zaujímavý projekt Martina Kazimíra Chronos. Víťazné filmy vyberala veľká porota v zložení Peter Konečný, Peter Neveďal, Ivan Ostrochovský, Juraj Štepka a Jaroslav Hochel z 35 diel, ktoré jej posunula malá porota, zložená zo študentov Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU. Tá na začiatku vyberala z 85 prihlásených snímok.

zs