Zlatý rez 2012
(VŠMU Bratislava)

V roku 2012 začala Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave vydávať DVD Zlatý rez s výberom najlepších filmov svojich študentov za pred­chádzajúci rok. DVD sa používa na propagáciu fakulty v zahraničí a dá sa kúpiť aj v distribučnej sieti. Tohto roku vyšlo druhé DVD s názvom Zlatý rez 2012, ktoré reprezentuje tvorbu študentov všetkých ateliérov fakulty. Ponúka osem filmov s celkovou dĺžkou 205 minút a obsahuje hrané snímky Ja som baník, kto je viac? Romana Fábiana, Momo Teodora Kuhna, Staré tehly Maxima Melnyka a Trogár Adama Felixa, dokumenty Bezmocná hŕstka Márie Rumanovej a WeC verejná Kataríny Hlinčíkovej a výber dopĺňajú animované filmy Bublina Márie Oľhovej a Lighta Andreja Gregorčoka. Filmy sú na DVD s nevypínateľnými anglickými titulkami. Na rozdiel od prvého DVD je súčasťou toho aktuálneho aj booklet s fotografiami, údajmi k filmom, krátkymi obsahmi a so súpisom ocenení. Žánrovo i tematicky pestrý výber je výbornou reprezentáciou školy a zároveň príjemným spestrením tunajšej filmovej ponuky. Niektoré tituly sú zaradené aj do pásiem Kobylky, ktoré sa hrajú v kinách.

 

Jozef a jeho bratia
(Ústav pamäti národa)

Ústav pamäti národa (ÚPN) sprístupňuje verejnosti dokumenty o dobe neslobody (1939 – 1989), vydáva monografie, zborníky i pe-riodikum Pamäť národa. Okrem toho vydáva svoju audiovizuálnu tvorbu na DVD nosičoch a titulom Jozef a jeho bratia začal už ich druhú desiatku. Tento 46-minútový autorský film Anny A. Hlaváčovej z roku 2009 sa venuje presídleniu Rusínov z ČSR do Sovietskeho zväzu a je vytvorený na základe výpovedí Jozefa Bobalika, ktorý je výborným rozprávačom. Na pozadí presídlenia sa dozvedáme o jeho skúsenostiach so sovietskymi pracovnými tábormi za polárnym kruhom. Svet východoslovenských dreveníc a drevených kostolov konfrontuje s realitou „sovietskeho raja“. Rekonštruované scény akcentujú kultúru rusínskej národnostnej menšiny. Dopĺňajú ich fotografie z archívu vihorlatského múzea a ukážky z diel Sergeja Ejzenštejna Október (1927) a Generálna línia (1929), ďalej z Dovženkovej Zeme (1930) a z filmu Borisa Barneta Okraina (1933). Film je na DVD s obrazom vo formáte 4 : 3, so zvukom DD2.0 a s anglickými titulkami.

Miro Ulman