DIGITÁLNA AUDIOVÍZIA (2)

Vyšší komfort divákov


Výstavba digitalizačného pracoviska, ktorá sa realizuje v suterénnych priestoroch Kina Lumière, by mala byť ukončená do 22. novembra 2013. Ako súčasť projektu Digitálna audiovízia, realizovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie, pokračuje podľa plánovaného harmonogramu. Po jeho vybudovaní a technologickom vybavení plánuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) spustiť rekonštrukciu Kina Lumière.


Rekonštrukciu Kina Lumière plánuje SFÚ už od jeho otvorenia v septembri 2011, keď sa po vy­prataní bývalého nájomcu stal prevádzkovateľom jeho priestorov. Vtedy sprístupnil návštevníkom kina dve zo štyroch kinosál, ktoré prešli základnou technickou úpravou, vymenili sa v nich premieta­cie plátna, sfunkčnili sa technologické zariadenia a nainštalovalo sa ozvučenie Dolby Digital Sur­round Ex do kinosály K1, čím sa významne zvýšila kvalita zvuku. Vzhľadom na to, že zvyšné dve kinosály v suteréne nebolo možné bez komplexnej rekonštrukcie vôbec používať, rozhodol sa SFÚ pristúpiť k celkovej renovácii a modernizácii Kina Lumière, na ktorú získal prostriedky od svojho zriaďovateľa, Ministerstva kultúry (MK) SR.

Na prípravu rekonštrukcie – jej projektovú dokumentáciu získal SFÚ časť financií už v roku 2009. V súvislosti s výstavbou digitalizačného praco­viska, počas ktorej sa ukázalo, že inžinierske siete v suterénnych priestoroch kina sú v havarijnom stave, vyčlenilo MK SR tento rok na prvú časť rekonštrukčných prác príspevok vo výške 200 000 eur. Na ne bude neskôr nadväzovať celková rekonštrukcia kina vrátane nadzemného podlažia, ktorej súčasťou bude úprava podláh, stien i podhľadov, dispozičné úpravy priestorov, napríklad v kinosále K1, ktorá sa sprístupní i pre návštevníkov na invalidnom vozíku, vybudujú sa aj nové sociálne zariadenia a ďalšia výbava. V projekte sa uvažuje aj o úprave vstupu do kina a plánuje sa i samostatný vchod do pripravovanej kaviarne.

Okrem výstavby digitalizačného pracoviska a prvých rekonštrukčných prác v suteréne objektu sa tento rok aj vďaka finančnej podpore Audiovizuálneho fondu (AVF) realizovala digitalizácia kinosály K1, kde bol verejnou súťažou zabezpečený digitálny projektor s príslušenstvom. Bez digitálnej výbavy kino dnes, v ére distribúcie filmov prostred­níctvom DCP nosičov, už nemôže existovať. Uvádzanie filmov z DCP môžu diváci Kina Lumière zaregistrovať na rozšírenej dramaturgii programu a zvýšenej kvalite projekcií. Komfort diváka je napokon jedným z hlavných zámerov samotnej rekonštrukcie kina. „Vybavenie kín digitálnymi technológiami štandardov DCI je celosvetovo elementárnou technologickou výbavou pre zachovanie audiovizuálnej kultúry. Túto skutočnosť na Slovensku potvrdzuje fakt, že väčšina distribučných spoločností takmer úplne rezignovala na výrobu 35 mm kópií a filmy poskytuje kinám výhradne na digitálnych nosičoch,“ vysvetľuje nevyhnutnosť digitalizácie Zita Hosszúová, manažérka Kina Lumière. Slávnostné otvorenie zdigitalizovanej kinosály K1 sa uskutočnilo v júli a premietal sa na ňom zreštaurovaný film Petra Solana Kým sa skončí táto noc z roku 1965.

V októbri podal SFÚ na Audiovizuálny fond druhú žiadosť o príspevok na digitalizáciu kinosály K2. Vyžiadali si to prevádzkové potreby a zvýšený počet nových slovenských a európskych filmov na DCP nosičoch. Jej súčasťou bude i realizácia zvuku, keďže doteraz táto kinosála nemá ozvučenie dolby stereo. Po celkovej rekonštrukcii vrátane digitalizácie dvoch kinosál v suteréne objektu bude môcť Kino Lumière v plnom rozsahu zabezpečiť projekcie slovenských filmov v najvyššej možnej kvalite. Pripravovanými investíciami sa podstatne zvýši potenciál Kina Lumière ponúkať návštevníkom na dennej báze plnohodnotnú, cenovo dostupnú programovú alternatívu k multiplexom a kinám, ktoré sa svojou dramaturgiou orientujú viac na komerčný film.


Simona Nôtová

ANGLICKÉ VYDANIE DVD SLNKO V SIETI

Anglické DVD Slnko v sieti boduje


Po tom, čo niekoľko významných snímok z archívu Slovenského filmového ústavu (SFÚ) vydala spoločnosť Malavida na DVD nosičoch určených pre frankofónny trh, začala slovenská filmová klasika prenikať aj k divákom vo Veľkej Británii. V auguste tam vyšlo DVD s Uhrovým filmom Slnko v sieti a zaznamenalo pozitívne reakcie.


DVD Slnko v sieti (The Sun in a Net) vyšlo vďaka spolupráci SFÚ a britského nezávislého vydavateľstva Second Run, ktoré sa zameriava na kvalitné umelecké filmy z celého sveta. „Vydali sme už veľa dôležitých filmov zo strednej a východnej Európy, medzi nimi aj české, maďarské a poľské a do pozornosti britských divákov sme priniesli diela takých veľkých filmárov ako František Vláčil, Miklós Jan-csó, Károly Makk, Andrzej Munk, Andrzej Wajda či István Szabó,“ pripomína riaditeľ vydavateľstva Second Run Mehelli Modi a pokračuje: „Doteraz sme ešte nemali príležitosť obsiahnuť aj bohatstvo úžasných slovenských filmárov, a tak sme radi, že teraz môžeme predstaviť aj diela vašich výnimočných tvorcov ako Štefan Uher, Juraj Jakubisko, Dušan Hanák a Eduard Grečner. Vieme, že tieto klenoty slovenského filmu budú pre britských divákov objavným zážitkom.“

Modi vo svojom vyjadrení spomína viacerých slovenských režisérov, nielen Štefana Uhra. Po Slnku v sieti má totiž nasledovať vydanie DVD so snímka-mi Vtáčkovia, siroty a blázni (r. J. Jakubisko), Drak sa vracia (r. E. Grečner) a Obrazy starého sveta (r. D. Hanák). DVD Slnko v sieti sa dostalo do distribúcie 12. augusta 2013 a obsahuje aj príhovor britského režiséra Petra Stricklanda, ktorý je známy vďaka snímkam Katalin Varga či Berberian Sound Studio. Dobový kontext a súvislosti spojené so vznikom a s autormi Slnka v sieti osvetľuje štúdia anglického filmového historika a kritika Petra Hamesa.

Anglické vydanie DVD Slnko v sieti zaznamenalo pozitívne ohlasy. Internetová stránka DVD Beaver ho označila za DVD mesiaca september a priestor na jeho recenzovanie poskytol aj prestížny časopis Sight & Sound. Autor textu Michael Brooke označuje tento film za najvzrušujúcejší objav vydavateľstva Second Run od čias DVD Marketa Lazarová (r. František Vláčil) a Szindbád (r. Zoltán Huszárik). V článku konštatuje, že hoci mal Uher veľký vplyv na tvorcov československej novej vlny a jeho film sa považuje za jej základ, v zahraničí sa Slnko v sieti prezentovalo len zriedkavo. Viaceré recenzie sa však zhodujú v tom, že Uhrova snímka pôsobí vitálne aj päťdesiat rokov od svojho vzniku, a oceňujú takisto technickú kvalitu spracovania DVD. Nathanie Thompson uvádza v článku na stránke mondo-digital.com, že hoci by príbeh filmu mohol skĺznuť do roviny jednoduchého filmu o násťročných, Uher mu prostredníctvom symbolov, úžasných obrazov a dômyselných zvukových efektov v kombinácii so znepokojivým hudobným sprievodom dodáva tajomstvo a dráždivosť. Recenzenti sa nevyhli ani prirovnaniam Uhrovho diela k filmom slávnych tvorcov európskej kinematografie. Platí to napríklad pre Sophiu Satchell-Baeza, ktorá na stránke cine-vue.com hovorí o Slnku v sieti ako o slovenskom filmovom klenote, ktorý je porovnateľný s Bergmanovým titulom Leto s Monikou a v závere radí jeho formálnu invenčnosť k nová­torstvu raných filmov Françoisa Truffauta.


Daniel Bernát