Joshua Yumibe:
Moving Color. Early Film, Mass Culture, Modernism
(Rutgers University Press, New Brunswick 2012, 193 strán)

Hoci to pri letmom prvom pohľade môže vyzerať inak, využívanie farby v kinematografii je takmer také staré ako film samotný. V mnohých prípadoch sa však farba vytratila počas procesu archivácie či niekedy priamo počas záchrany historických filmov, keďže čiernobiely materiál, na ktorý sa tieto snímky prepisovali, bol lacnejší a trvanlivejší. Následky tohto pragmatického prístupu však celkom zmenili náš pohľad na ranú kinematografiu a jej farebnosť na dlhé roky takmer upadla do zabudnutia.V skutočnosti bol pôvodne čiernobiely materiál v minulosti obohacovaný o farbu rôznymi spôsobmi – často bol kolorovaný ručne či s využitím šablón a tónovaný alebo bol farbený v rozmanitých chemických kúpeľoch. Kniha je prvou publikáciou takéhoto rozsahu, ktorá sa zameriava na prácu s farbou v ranom období kinematografie a analyzuje jej estetické i psychologické aspekty. Jej autor Joshua Yumibe nadväzuje na prácu talianskeho filmového historika Davideho Turconiho, ktorý zhromaždil viac ako 23 000 fragmentov raných filmov v ich pôvodnom farebnom vyhotovení.


Simon Brown, Sarah Street a Liz Watkins (Ed.):
Color and the Moving Image. History, Theory, Aesthetics, Archive
(Routledge, New York 2013, 252 strán)

Joshua Yumibe je aj autorom jedného z príspevkov v interdisciplinárnom zborníku venovanom využívaniu farby vo filme ako jednému z najdôležitejších, no zároveň najviac prehliadaných prvkov filmovej formy. V jednotlivých textoch sa táto problematiku skúma z historického a teoretického pohľadu a texty sa venujú i vývoju filmových technológií a filmovej archivácii a reštaurovaniu. Pre ľahšiu orientáciu sú preto prehľadne rozdelené do štyroch častí pomenovaných História, Teória, Estetika a Archív. Jednotlivé príspevky sa nevenujú len hlavnému prúdu kinematografie, ale aj práci s farbou v experi­mentálnom či amatérskom filme. Zaujímavosťou pre slovenského čitateľa môže byť príspevok Anny Batistovej z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý je venovaný okolnostiam postupného prechodu na farebný film v bývalom Československu.

Monika Mikušová