Vyvolení a tí druhí


Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich každý mesiac čitateľom približuje Rudolf Urc, ktorý v rokoch 1959 až 1960 pôsobil ako dramaturg Spravodajského filmu.


S rozsiahlou výstavbou nových závodov sa stavajú aj obydlia pre zamestnancov. K utajovanému vojenskému priemyselnému komplexu v Dubnici nad Váhom pristavujú nové veľké prímestie s rozsiahlou sieťou sídlisk pre tisíce zamestnancov, o ktorom už vieme, že bude vzorovým mestom v duchu socialistického realizmu, ktoré pomenujú po sovietskom štátnikovi K. J. Vorošilovovi (Týždeň vo filme č. 40). K tomu už nedošlo, lebo pod maršalom sa medzičasom rozkývala stolička, a tak sa mesto od založenia až podnes volá Nová Dubnica.

Reštauračné práce v Kostole svätého Jakuba v Levoči využili spravodajskí filmári na uverejnenie sakrálnej témy (č. 43). Vynikajúcim spôsobom zachytili cyklus se­dem hlavných hriechov, detaily tvárí svätcov, výjavy z mučenia svätého Jakuba a ďalšie motívy z hlavného oltára. Ukázalo sa, že aj takéto témy možno publikovať, ak sú uvážlivo spracované a ak nestraší autocenzúra.

Desiate výročie Slovenského národného povstania. Príležitosť na veľké oslavy na námestiach v Bratislave a Banskej Bystrici (č. 36) a na prezentáciu celej grupy sovietskych partizánskych veliteľov. (Zlé jazyky vravia, že sa ich vtedy zišlo na Slovensku viac ako v lete 1944.) Ale vážne: ich zásluhy v odboji sú nespochybniteľné, ich myšlienky na padlých kamarátov i stretnutia s občanmi na našich dedinách boli otvorené a úprimné (č. 37, 38). No zredukovať celú slovenskú rezistenciu len na činnosť partizánov a komunistov (vyvolených) bola propagandistická lož. Tým skôr, že mnohí vojenskí povstaleckí velitelia, ľudia z občianskeho odboja a komunisti (nevyvolení) v tom čase „oslavovali“ v Leopoldove, na Mírove a v jáchymovských baniach.

Po troch rokoch môžeme v týždenníku opäť vidieť bývalého ministra národnej obrany generála Ludvíka Svobodu pri pietnom akte odovzdávania urien z duklianskeho bojiska zástupcom československých miest. Zišli sa tu aj najvyšší stranícki bosovia, tí istí, ktorí v roku 1951 Svobodu zbavili funkcie i hodnosti, poslali ako sabotéra a špióna do väznice v Ruzyni a potom, čo z neho nevypáčili priznanie, ho láskavo urobili účtovníkom na jednom JRD. Až na naliehanie sovietskych maršalov, s ktorými oslobodzoval Československo, ho stranícka verchuška vzala na milosť. O to ironickejšie znejú slová komentára, že za našu radosť vďačíme Sovietskemu zväzu. Je pozoruhodné vidieť väzňa i jeho väzniteľov na jednej snímke (č. 41).

S takými paradoxmi sa stretneme ešte neraz. Väznitelia sa svojich postov neradi vzdávali a väzni boli ešte dlhé roky zbavení ľudskej dôstojnosti. Aj taký je pravdivý obraz tých čias.

Rudolf Urc ( filmový dramaturg a publicista )

 

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – NOVEMBER 2013

2. 11. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 36/1954 a 37/1954 (repríza 3. 11. o 15.30 hod.)

9. 11. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 38/1954 a 39/1954 (repríza 10. 11. o 15.30 hod.)

16. 11. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 40/1954 a 41/1954 (repríza 17. 11. o 15.30 hod.)

23. 11. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 42/1954 a 43/1954 (repríza 24. 11. o 15.30 hod.)

30. 11. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 44/1954 a 45/1954 (repríza 1. 12. o 15.30 hod.)

Zmena programu vyhradená!