Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2017

2. 10.
22.00 ► Galoše šťastia ► J. Herz, 1986, 90 min.

9. 10.
22.00 ► Prípad pre obhajcu ► M. Hollý, 1964, 86 min.

16. 10.
22.00 ► Drak sa vracia ► E. Grečner, 1967, 81 min.

23. 10.
22.00 ► Dolina ► Š. Uher, 1973, 92 min.

30. 10.
22.00 ► Zlatá réva ► Ľ. Filan, 1977, 89 min.

Zmena programu vyhradená!
www.csfilm.cz, www.filmpost.cz