Dovolenka ’58: sedím v kine a je mi dobre

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Už v predchádzajúcej sérii týždenníkov bolo uverejnených niekoľko šotov zo svetovej výstavy EXPO v Bruseli. Októbrová séria v tom pokračuje náladovou večernou prechádzkou s vysvieteným Atómiom (TvF č. 32) a dvomi šotmi z československého pavilónu (č. 31, 33). Veľkým ťahákom bola okrem Laterny magiky československá reštaurácia. Na vstup čakali návštevníci trpezlivo v radoch, opakovalo sa to aj v Montreale a sám som sa o tom presvedčil o dvanásť rokov neskôr na EXPO ʼ70 v Osake. Či bolo najväčším lákadlom plzenské pivo, alebo gurmánske špeciality (kuchári pavilónu sa dlho predtým vyberali v súťažiach z najchýrnejších reštaurácií celej republiky), to dnes už nezistíme.

Do Bratislavy sa schádzali deti a mládež zo všetkých krajov (č. 27): podujatie sa nazývalo Stretnutie na Dunaji a prikladala sa mu taká dôležitosť, že okrem monotematického týždenníka (č. 28) nakrútili o ňom spravodajcovia aj rovnomenný reportážny film. Vystúpenia kultúrnych súborov boli vo vtedajšom hradnom amfiteátri, športové cvičenia a súťaže na štadiónoch.

A potom prišlo leto s fejtónom o tých, čo odpočívajú, ale aj o tých, ktorí musia v horúčavách pracovať (č. 29). Výber letných tém bol nezvyčajne pestrý: výstup na Babiu horu (č. 29), medzinárodný tábor detí pod Ďumbierom či expedícia botanikov za endemitom lykovcom slovenským na Muráni (obe č. 30), výprava na Malé a Veľké Hincovo pleso (č. 32) a napokon návšteva celkom nového horského hotela Srdiečko na Chopku (č. 34). Do zahraničia sa ísť nedalo, tak žurnál prinášal tipy aspoň na dovolenku v Československu...

Archeológovia našli pri vykopávkach v Dedovci (dnes tam stojí jedno z považskobystrických sídlisk) pozostatky Rímskej ríše, aspoň vtedy si to mysleli. Existencia slovanskej osady je na základe neskorších dôkazov vymedzená 8. až 10. storočím. Z oravského jazera začali pokusne loviť prvé ryby, ktoré doň nasadili, a v Komárne stavať prvý zdvíhací most (č. 32).

Aj desiatky šotov zo sveta stoja za to, aby ste si pozreli ďalšiu sériu historických týždenníkov. A perlička na záver – preteky volských záprahov v Rakúsku (č. 33) komentuje autor takto: „Zvieratám sa nič zlého nestane a naopak, obecenstvo sa schuti zabaví.“ Žeby už vtedy Sloboda zvierat ovplyvňovala médiá?

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – OKTÓBER 2017
7. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 27/1958 a 28/1958 (repríza 8. 10. o 16.30 hod.)
14. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 29/1958 a 30/1958 (repríza 15. 10. o 16.30 hod.)
21. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 31/1958 a 32/1958 (repríza 22. 10. o 16.30 hod.)
28. 10. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 33/1958 a 34/1958 (repríza 29. 10. o 16.30 hod.)

Zmena programu vyhradená!

Milan Černák