OKTÓBER 2017

3. 10. 1917 Alexander Bada – herec, druhý režisér (zomrel 8. 9. 1998)

3. 10. 1937 Gizela Miháliková – filmová historička, prekladateľka

4. 10. 1947 Dezider Ursiny – hudobný skladateľ, režisér, dramaturg (zomrel 2. 5. 1995)

5. 10. 1937 Ján Szelepcsényi – hudobný skladateľ

5. 10. 1942 Jaroslava Havettová – režisérka, animátorka

11. 10. 1927 Jolana Hollá-Mažári – herečka (zomrela 19. 3. 2006)

11. 10. 1957 Peter Rúfus – herec

12. 10. 1922 Mária Terenová – dramaturgička, prekladateľka

18. 10. 1942 Jozef Brezanský – kameraman

21. 10. 1932 Pavel Čilek – kameraman (zomrel 14. 2. 2013)

22. 10. 1922 Katarína Hrobárová-Vrzalová – herečka (zomrela 3. 2. 2006)

25. 10. 1932 Miloslav Filip – režisér, dokumentarista (zomrel 2. 10. 2008)

25. 10. 1932 Oskar Havlík – vedúci výpravy

26. 10. 1927 Benjamín Michalský – herec (zomrel 17. 9. 1999)

26. 10. 1942 Stano Dančiak – herec