Pestrosť zo sveta, nuda z domova

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Ak sa niektorý z televíznych divákov rozhodne pozrieť si celú ponuku, uvidí v priebehu mesiaca až 84 filmových šotov, z toho 40 zo zahraničia. Pravda, prevládajú tie „z bratských krajín“, ale ani 15 „z kapitalistickej cudziny“ nie je málo, najmä ak sú atraktívne. A to sú: je medzi nimi prehliadka nových modelov dámskych plaviek v Londýne, detské rodeo v Kalifornii, malé medvieďa v zoo či Jean Marais na filmovom plese. Uvedené údaje okrem toho znamenajú, že tvorcovia žurnálu stále inklinovali k tvorbe krátkych šotov – škoda, že tie domáce, síce dlhšie, sú nudnejšie...

Máj roku 1956 priniesol prevratnú novinku (TvF č. 19): československí a poľskí turisti mohli voľne prechádzať na obe strany Vysokých Tatier vďaka tzv. uvoľneniu pohraničného styku. Dovtedy to nebolo vôbec jednoduché. Kritická kamera v rubrike Pod lupou zaostrila svoj pohľad do obce Slopná v považskobystrickom okrese. Tu totiž dáva 120 kráv denne spolu 6 litrov mlieka! A tak občania stoja na nedostatkové mlieko v radoch ako cez vojnu.

V čísle 20 zaujmú dva šoty s kultúrnou tematikou. Nazrieme do vzácneho kostolíka v liptovských Smrečanoch a do Holandska, kde žal SĽUK veľké úspechy. Slovenskú poetku Mašu Haľamovú, žijúcu v Tatrách, nám predstavujú spravodajcovia v č. 21. Okrem toho sa predstaví aj nový úspech československého automobilového priemyslu: nákladná Škoda 706 RV, ktorá má „kúrenie, vetranie a rádio“.

Budovanie hydrocentrál na Váhu pokračuje. Pod Skalkou pri Trenčíne začali montovať (č. 22) prvé turbíny a potom sa stavbári môžu presunúť do Maduníc. Vo Vilniuse v Litve otvorili prvú samoobsluhu a už spomínaný Jean Marais sa ukázal na plese v západonemeckom Frankfurte.

Obyvatelia jedného z prvých sídlisk na Slovensku, „500 bytov“ v Bratislave (postavených v roku 1950), začali so zveľaďovaním svojho okolia (č. 23), čo filmový žurnál chváli, no už o týždeň sa sem vracia s kritikou nekvalitných bytov (č. 24).

Komárňanskí lodiari odovzdali už dvadsiatu loď pre Sovietsky zväz (č. 25) a vodohospodárski výskumníci pokračovali v príprave nášho najväčšieho vodného diela na Dunaji (č. 26). Jeho výstavba sa mala začať do piatich rokov. Skutočnosť? Začala sa o 21 rokov a skončila o 36!


FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – SEPTEMBER 2015
5. 9. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 19/1956 a 20/1956 (repríza 6. 9. o 15.30 hod.)
12. 9. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 21/1956 a 22/1956 (repríza 13. 9. o 15.30 hod.)
19. 9. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 23/1956 a 24/1956 (repríza 20. 9. o 15.30 hod.)
26. 9. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 25/1956 a 26/1956 (repríza 27. 9. o 15.30 hod.)

Milan Černák