Viliam Jablonický

filmový publicista a kritik

Ivan Stadtrucker dopisuje syntézu k dejinám slovenskej televízie, takže dúfam, že po vydaní vyvolá prinajmenšom rovnaký záujem a možno i polemiky ako kedysi jeho priekopnícka estetika filmu Krása tmy. Priestor na ambicióznejšiu autorskú domácu filmovú tvorbu a jej prezentáciu naďalej ostáva predovšetkým v RTVS, zväčša na jej – beztvaro a bezchuťovo nazvanej – Dvojke, kde pochopili význam a poslanie dokumentu nielen európskeho, ale aj slovenského a zaraďujú ho, chvalabohu, už aj do hlavných vysielacích časov. A popri takmer dennom výbere vrcholných titulov svetovej hranej filmovej tvorby tam má miesto úplne prirodzene aj tá slovenská a jej tvorcovia.

No ani to nemôže byť uspokojujúce, že si RTVS všimla napríklad jubileum režiséra Miloslava Luthera, využijúc pri tom aj Jednotku, reprízovala klasiku Štefana Uhra, uviedla niektoré horúce témy z našej dramatickej minulosti v interpretácii Trančíka, Štrica, Ostrochovského (ku ktorým mi však chýbala nielen spontánna, ale následne aj kvalifikovaná a prehlbujúca diskusia historikov, na ktorú je médium televízie priam predurčené). Osobnosti, udalosti i jubileá si verejnoprávne, ale zo zákona aj národné a kultúrne médium musí všímať oveľa viac a nielen z málo efektívne využívaných vlastných archívov, ale aj v dopĺňaní profilov našich osobností. Treba zároveň objavovať tvorbu vysťahovalcov a osobnosti a témy, ktoré majú presah do zahraničia. Ako je to v prípade sociobiografickej štúdie rodiny Dudovcov, ktorú nakrútil exilový filmový a divadelný režisér Dušan Tóth, aj ním pripravovaného portrétu Štefana Romana. Alebo doposiaľ nepovšimnutého astronauta s poslednou stopou na Mesiaci Eugena Čerňana, potomka rodáka z Kysúc, o ktorom by sme mali konečne uviesť aspoň skvelý americký dokument, takisto neregistrovaných držiteľov Nobelových, Templetonových či iných cien, ktorí majú slovenské korene (Lenard, Gajdušek, Michael Novak), Poly Negri, ale aj Štefánika a tak ďalej.

Televízie aj dnes rozhodujúco formujú audiovizuálny priestor, hoci im vyrástli mimoriadni konkurenti v internetovej sfére. Škoda len, že nie sú pod väčšou kritickou a teoretickou pozornosťou, možno by to pomohlo k ich väčšej kvalite i dramaturgickej a autorskej odvahe. Uvidíme, čo divákom prinesú ohlásené novinky v jesennej programovej štruktúre RTVS.

<Text bol krátený.>