kolektív autorov:
Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry 

(SFÚ, Bratislava v  spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina, 2021, 104 strán)

Sto rokov od premiéry Jánošíka (r. Jaroslav Siakeľ, 1921), prvého slovenského celovečrného filmu, pripomína zborník textov s  rôznorodými pohľadmi nielen na Siakeľovu snímku č na ďalšie filmy s  Jánošíkom, ale tiež na celý jánošíkovský mýtus a  zbojnícku tematiku v  umení, ktorú autori predstavujú i  v  širšom filmovom a  kultúrnom kontexte. Autorkou úvodnej historickej štúdie je Renáta Šmatláková zo SFÚ a  na publikácii sa podieľalo aj ďalších 10 autorov, ktorých texty od apríla každý mesiac vychádzajú aj vo Film.sk v  rubrike Jánošík pohľadom... Prispeli do nej estetik a  filmový teoretik Juraj Oniščnko, herec a  humorista Milan Lasica, etnograf a muzeológ Peter Maráky, etnologiča Hana Hlôšková, dramatik a  režisér Stanislav Štepka, režisérky a  scenáristky Eva Borušovičvá a Mariana Čengel Solčnská, filmová historiča Petra Hanáková, teoretik popkultúry Juraj Malíčk a  filmový kritik a  riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák. Publikácia bohato ilustrovaná fotografiami a  dobovými archiváliami v  nápaditej grafickej úprave vyšla s  podporou Ministerstva kultúry SR. 

 

Kino-Ikon 1/21 
(ASFK, SFÚ v  spolupráci s  VŠMU, Bratislava, 2021, 205 strán) 

Treba robiť filmy v podstate „namierené proti filmu“, tvrdí francúzsky režisér Olivier Assayas. Esej o aktuálnom stave kinematografie preložila Mária Ferenčhová a otvára aktuálne číslo 25. ročíka čsopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon. Kunsthistoriča Gabriela Kisová sa vo svojej štúdii venuje mediálnemu obrazu slovenských výtvarníkov v socialistickom dokumentárnom filme a  konvenciám ich zobrazovania. Ilustrujú ich príklady snímok o Martinovi Benkovi, Ľudovítovi Fullovi, Márii Medveckej č Jánovi Kulichovi. Filmová historiča Petra Hanáková rekonštruuje z  archívnych fragmentov históriu nedokončnej snímky Martina Hollého st. Hanka sa vydáva a jej text dopĺňa reprint archívnych spomienok Hollého sestry Eleny Holéczyovej. Zvukový majster Tobiáš Potočý predstavuje v čísle mladú disciplínu digitálneho reštaurovania zvukovej stopy. Knihu Experimentálny film a fotochemické praktiky predstavuje filmový teoretik Tomáš Hudák v  obsiahlejšom úvode k rozhovoru s jej autorkou Kim Knowles. Rozprávajú sa aj o estetike kontaktu. Rubrika Dvojdotyk sa pohľadmi filmárov Milana Černáka a Rudolfa Urca sústreďuje na zlomové obdobie roku 1968 v spravodajskom a dokumentárnom filme. Vplyv paleontológa Josefa Augustu a maliara Zdeňka Buriana na Cestu do praveku Karla Zemana je témou textu Jana Kopeckého, ktorý otvára rubriku Literárne a filmové reflexie s  príspevkami autorov ako Jaroslav Hochel, Franz Milec, Peter Michalovič Marian Zervan a ďalších. 

mak