Vyhlásia laureátov ceny Kamera 2017

Do súťaže o najlepší kameramanský výkon, ktorú už po ôsmy raz vyhlásila Asociácia slovenských kameramanov (ASK), sa prihlásilo 98 diel, ktoré vznikli za ostatné dva roky. O laureátoch v šiestich kategóriách – hraná filmová tvorba, televízny seriál, dokumentárny film, krátky film, reklama a videoklip a študentský film – rozhodne päťčlenná porota v zložení Dodo Šimončič, Vladimír Holloš, Richard Žolko, Roman Varga a Eva Križková. Členovia ASK udelia aj dve ceny mimo súťaže, konkrétne Cenu za technologický prístup a Cenu za celoživotné dielo. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 29. 11. v Kine Lumière v Bratislave. Zmyslom súťaže Kamera je podľa prezidenta ASK Norberta Hudeca upozorniť na tvorbu slovenských kameramanov, povýšiť ju na prehliadku ocenených prác a poskytnúť príležitosť na odborné diskusie aj menej formálne stretnutia. Štatút zároveň umožňuje prihlásiť aj dielo, ktoré vzniklo mimo Slovenska či bez slovenského produkčného vkladu, alebo diela autorov iných národností, pokiaľ majú na Slovensku trvalý pobyt.

zs

Chystá sa programovací seminár ASFK

Jesenný programovací seminár zástupcov filmových klubov registrovaných v Asociácii slovenských filmových klubov sa uskutoční od 24. do 26. 11. v kine Tatran v Poprade. Kinári si na seminári vypočujú prezentácie troch vybraných filmových klubov, ktoré osvetlia ich fungovanie, technológie a zvolenú formu propagácie, čo môže byť inšpiratívne pre ostatných účastníkov. V tomto type prezentácií sa plánuje pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, aby sa postupne predstavili všetky kluby na Slovensku. Počas seminára sa uskutoční valné zhromaždenie ASFK a chýbať nebudú ani odborné prednášky, tentoraz napríklad na tému schémy podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2018, o ktorej bude hovoriť riaditeľ fondu Martin Šmatlák. Samozrejme, premietnu sa aj filmy, ktoré sa ešte len chystajú do kinodistribúcie. Sú medzi nimi tituly Mesiac Jupitera (r. K. Mundruczó), Odnikiaľ (r. F. Akin), Dvojitý milenec (r. F. Ozon) a niekoľko ďalších. Tieto projekcie budú prístupné aj pre verejnosť.

Martina Paštéková

Deň otvorených dverí na Katedre audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU

Dňa 10. 11. v čase od 9. do 13. hodiny pozýva Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave na návštevu všetkých záujemcov o štúdium. V rámci bohatého programu Dňa otvorených dverí môže verejnosť navštíviť aj katedru audiovizuálnych štúdií, zoznámiť sa s jej pedagógmi a študentmi, spoznať publikácie a projekty, na ktorých pracujú. Pre vážnych záujemcov o štúdium budú v ponuke od 13.15 hod. osobné konzultácie k prijímacím pohovorom a následne aj možnosť zúčastniť sa na workshope filmovej kritiky. Jeho účastníci sa oboznámia s podobami a so základnými nástrojmi filmovej kritiky a pod vedením filmovej teoretičky a pedagogičky Kataríny Mišíkovej skúsia napísať krátku recenziu.

km

Festivalu Áčko dominovala Atlantída, 2003

Na pôde Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave sa konal od 18. do 21. októbra 21. ročník festivalu študentských filmov Áčko. Cenu SAPA za najlepší film na ňom získali producenti snímky Atlantída, 2003 Jakub Brychta a Veronika Jelšíková. Cenu LITA za najlepšiu réžiu udelila porota Michalovi Blaškovi, ktorý stojí práve za Atlantídou, 2003. „Režisér Michal Blaško nepodcenil žiadny aspekt svojej práce. Od výberu kvalitných spolupracovníkov cez dobrý kasting a dôsledné vedenie hercov s dôrazom na jedinečne živé momenty v ich prejave, cez výber lokácií, postavenie jednotlivých záberov a mizanscén až po dotiahnutie kultivovaného a vyváženého tvaru diela v postprodukcii,“ uviedla porota v zložení Iveta Grófová, Peter Dubecký, Jaroslav Hochel, Denisa Buranová, Ondrej Azor, Lukáš Kasprzyk a Rebeka Poláková. Snímka z ukrajinsko-slovenského pohraničia získala aj Cenu Literárneho fondu za najlepší scenár, Cenu Studia 727 za najlepšiu kameru (Adam Mach) a Cenu divákov. Ďalšiu cenu za najlepšiu kameru si prebrala Anna Smoroňová za film China (r. G. Valentovič). Film získal aj Cenu Sound’s Good za najlepší zvuk (Samuel Škubla). Cenu Traco Systems za najlepší strih udelila porota Dušanovi Varmeďovi za film Magic Moments, jeho režisérka Martina Buchelová si prebrala Špeciálnu cenu poroty. Najlepším dokumentom bol podľa poroty film Maje Brnušákovej Denisa, príbeh kamarátky a zvláštne uznanie putovalo Lucii Kašovej za dokument 43 rokov bratislavského metra. Festival Áčko po prvý raz udelil Cenu Critics’ Choice. Porota v zložení Zuzana Sotáková (Film.sk), Kamil Fila a Miloš Krekovič ocenila film Najkrajší kút Kristýny Valockej.

zs

Dobré Pocity

V Prešove sa od 10. do 15. 10. konal 8. ročník filmového festivalu Pocity Film 2017. Festival sa začal netradične – premietaním všetkých častí minisérie Kosmo. Vypredaný bol výtvarný film S láskou, Vincent, no divákov prilákali aj snímky slovenských tvorcov: Out, Vábenie výšok či Nina. Podujatie si kladie za cieľ aj dávať priestor rodákom z Prešova. Možnosť prezentovať svoje filmy v sekcii Domáce kraťasy dostalo desať mladých filmárov. Najväčší úspech mal Michal Kunes Kováč so svojou Sídliskovou poviedkou a Andrej Hofer s filmom Nočná hra. Najočakávanejším a zároveň najúspešnejším titulom festivalu bol Bars dobrý film režiséra Jána Stračinu, ktorý zmapoval prešovskú hudobnú scénu. Pozrelo si ho vyše päťsto divákov. Tento ročník festivalu bol celkovo divácky najúspešnejší. Zaujímavosťou bola sekcia Prešov 770, zostavená pri príležitosti osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste. „Naším zámerom bolo priblížiť návštevníkom premeny mesta počas rôznych režimov od roku 1943 až po rok 1980 prostredníctvom šotov z filmových týždenníkov, čo sa nám vďaka Slovenskému filmovému ústavu podarilo zrealizovať. Premietli sme ich s veľmi dobrými ohlasmi,“ uviedla dramaturgička festivalu Nina Šilanová. Čestným hosťom podujatia bol Igor Slivenský, ktorý dlhé roky viedol Klub filmového diváka v dnes už neexistujúcom kine Klub. Organizátori mu odovzdali cenu Zrnko soli. Na festival prišli uviesť svoje filmy režisér Juraj Lehotský a strihač Rado Dubravský (Nina) i herečka Gabriela Marcinková (Útok zombíkov v kožených nohaviciach).

Jana Savčáková

Creative Europe Desk Slovensko informuje

Program Kreatívna Európa – podprogram MEDIA zverejnil ďalšie dve výzvy. V prípade výzvy EACEA/17/2017 – Podpora festivalov sa podmienky v zásade nemenia: festival musí premietať najmenej 70 % filmov z minimálne 15 členských krajín MEDIA (alebo minimálne 100 hraných filmov, respektíve 400 krátkych filmov), pričom minimálne 50 % filmov musí byť nenárodných. Uzávierky sú dve: 23. 11. 2017 (pre festivaly so začiatkom medzi 1. 5. a 31. 10. 2018) a 26. 4. 2018 (pre festivaly so začiatkom medzi 1. 11. 2018 a 30. 4. 2019). Podpora sa prideľuje vo forme fixných súm (od 27 000 eur, ak festival premieta menej ako 40 celovečerných európskych filmov, až po 75 000 eur, ak festival premieta viac než 200 celovečerných európskych filmov).

Výzva EACEA/12/2017 je Výberová podpora kinodistribúcie. Novinky sú dve: pri každom filme sa musí uvádzať štandardné identifikačné číslo ISAN alebo EIDR a zároveň sa menia sumy podpory v závislosti od počtu kín, v ktorých bude film uvedený. Pre krajiny s nízkou audiovizuálnou kapacitou, ako je Slovensko, je to 2 200 eur (ak je film uvedený v jednej alebo dvoch sálach), 2 600 eur (3 až 7 sál), 5 000 eur (8 a viac sál), 5 700 eur (15 a viac sál), 7 100 eur (25 a viac sál). Uzávierky sú dve: 5. 12. 2017 a 14. 6. 2018.

EACEA zverejnila aj očakávané výsledky Výzvy EACEA/ 20/2016 – Podpora vývoja jednotlivých projektov, 2. uzávierka. Slovenské producentské spoločnosti boli viac než úspešné: Attack Film získal na projekt Mothers 50 000 eur, MPhilms na projekt Power 30 000 eur, Silverart na projekt 1989 sumu 50 000 eur a KFS production na projekt Blood of the Firstborn 50 000 eur. Všetkým úspešným žiadateľom srdečne blahoželáme.

vs