KLAPKA.SK

NAJPREDÁVANEJŠIE PUBLIKÁCIE A DVD NOSIČE V PREDAJNI SFÚ ► OKTÓBER 2017

PUBLIKÁCIE
1. Kino-Ikon 1/2017 (ASFK a VŠMU v spolupráci so SFÚ, Bratislava)
2. Georges Didi-Huberman: Vyjsť z temnoty (ASFK a SFÚ, Bratislava)
3. Václav Macek, Jelena Paštéková: Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ a FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava)

AUDIOVIZUÁLNE NOSIČE
1. DVD Útek do Budína (SFÚ, Bratislava)
2. DVD Zabudnite na Mozarta (SFÚ, Bratislava)
3. blu-ray Perinbaba (SFÚ, Bratislava)

Predajňa SFÚ Klapka.sk (Grösslingová 43) a Kino Lumière pripravili na november túto akciu: Ak si kúpite novembrové číslo Film.sk, dostanete k nemu DVD November 1989 – Očami slovenských dokumentaristov.

KINO LUMIÈRE

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE FILMY V KINE LUMIÈRE ► 23. 9. – 23. 10. 2017

1. Štvorec (r. R. Östlund, Švédsko/Dánsko/Nemecko/Francúzsko, 2017, Film Europe Media Company)
2. Mečiar (r. T. Nvotová, SR/ČR, 2017, PubRes)
3. Nina (r. J. Lehotský, SR/ČR, 2017, Film Europe Media Company)
4. O tele a duši (r. I. Enyedi, Maďarsko, 2017, Film Europe Media Company)
5. Blade Runner 2049 (r. D. Villeneuve, USA, 2017, Itafilm)