Saulov syn
(Magic Box)

Keď sa „doba vymkne z kĺbov“ a prinesie situácie, aké by si dovtedy žiadny smrteľník nedokázal predstaviť, stopy po nej pretrvávajú až po posledného jedinca schopného empatickej reflexie. Pre filmára predstavuje takýto úsek dejín nevyčerpateľný zdroj možností, ako diváka pripútať pred plátno alebo obrazovku. Pre ambiciózneho filmára zasa bližšie neurčené množstvo rovín, ktorými môže vrstviť svoju autorskú výpoveď. Debutujúci maďarský režisér László Nemes spracoval jednu z najnepochopiteľnejších udalostí 20. storočia so suverénnosťou skúseného profesionála. Postavil do kontrastu precízne konštruovanú formálnu rovinu svojej prvotiny a „rozostrenú“ obsahovú náplň, známu každému aspoň priemernému študentovi dejepisu. Zjavná snaha odlíšiť sa od nepreberného množstva snímok o holokauste mu vyšla takpovediac na sto percent. A dôkazom nie sú len ocenenia (Veľká cena poroty z Cannes, Oscar pre najlepší cudzojazyčný film), ale aj neodbytný klaustrofobický pocit, navodený samotným sledovaním zdanlivo bezvýznamného kolieska v mašinérii smrti. DVD z edície Festival 12 spoločnosti Film Europe Media Company obsahuje v bonusovej sekcii rozhovor s režisérom a v digipacku vloženú štúdiu o filme, nazvanú Mechanika života a smrti.


Macbeth
(Magic Box)

Shakespearovské adaptácie nestrácajú na diváckej príťažlivosti ani v 21. storočí. Britská kinematografia – vedomá si ich komerčného i umeleckého potenciálu – neustále hľadá spôsoby, akými by diela klasikov sprístupnila ďalším generáciám. Tvorcovia hádam už programovo rátajú aj s tým, že moderný konzument sa skôr orientuje v audiovizuálnom diskurze než v literatúre. Tomu je prispôsobená aj inovatívnosť naratívnej roviny s účelom dynamizácie pôvodnej predlohy. Macbeth podľa Austrálčana Justina Kurzela má na jednej strane ambiciózne hviezdne obsadenie (Michael Fassbender, Marion Cotillard) či zdanlivo opulentnú „fantasy“ výpravu, aby vzápätí svojimi odosobnenými obrazmi zbavil diváka prvoplánových emócií, na ktoré klasický Shakespeare podvedome stavia. Tomuto zámeru režiséra zodpovedá aj premyslená záberová kompozícia kameramana Adama Arkapawa či rytmická strihová skladba Chrisa Dickensa. DVD prináša film v originálnom znení (s českými podtitulkami), v štandardnej obrazovej kvalite a s bookletom, ktorý obsahuje fotografie z filmu a analytickú štúdiu.


Kmeň
(Magic Box)

Sociálnych drám sa okolo nás odohráva denne toľko, až postupne otupujú naše vnímanie a prestávame ich považovať za niečo nevšedné a neprirodzené. Ukrajinský debutant v oblasti celovečerného filmu Myroslav Slabošpyckyj preto svoj relatívne neoriginálny scenár nielenže situoval do internátnej školy pre hluchonemú mládež a obsadil ho hluchonemými naturščikmi, ale navyše ho „vyrozprával“ bez jediného slova. Dokonca bez jediného titulku (!) tlmočiaceho význam použitej znakovej reči. Forma je teda absolútne podriadená obsahu a divák bez hendikepu, neznalý týchto kódov, dostáva kľúčové informácie výlučne prostredníctvom obrazu a ruchovej stopy. Narácia – hoci by sa mohla zdať čisto intuitívna – napriek týmto obmedzeniam komunikuje s divákom bez výraznejších prekážok. Fatalistický záver potom, obrazne povedané, vykríkne smerom k hľadisku aj bez jediného naliehavejšieho signálu. Paradoxne, možno s ešte oveľa väčšou intenzitou. Technická špecifikácia vydaného DVD sa na základe spomínaných skutočností zaobíde bez akejkoľvek dabingovej či titulkovej podpory. Ako bonus divák dostane obligátny booklet s naozaj prínosnými informáciami o filme a jeho tvorcoch.


Faust/Sacro GRA
(Magic Box)

Edícia Festival 12 prináša divákom snímky, ktoré by inak v distribučnom reťazci zanikli v záplave komerčnejšie zacielených diel. Samotné balenia diskov sú vzhľadom na ich značne nonkonformný a rôznorodý obsah takpovediac unifikované a konzervatívne (digipack s vloženým bookletom, originálny formát obrazu, pôvodná jazyková verzia a české titulky). Aj tu sa však našla mierna odchýlka a distribútor (zatiaľ dvakrát) vložil do digipacku rovno dva disky. Toto je tzv. benátsky špeciál. Na prvom DVD je Sokurovova svojrázna vízia legendy o Faustovi. Druhé DVD dokonca ukrýva dokument – Zlatým levom ocenenú sondu Gianfranca Rosiho, mapujúcu život na predmestí Ríma. Sokurov sám označil Fausta za zavŕšenie svojej tetralógie moci. V nej skúmal výstredné osobnosti dejín, ich frustrácie, postupný rozklad osobnostný i hodnotový. Neoddeliteľnou súčasťou Sokurovovej poetiky sú boschovsky „špinavé“ obrazy, fantazijné alegórie a až výtvarne štylizované mizanscény. Naopak, dokumenty Rosiho idú až na dreň neinscenovanej skutočnosti. Režisér tvrdí, že ich scény sú len výsekom reality, zhodou okolností zachytenej kamerou. Vo výsledku však takto zachytená realita vytvára akýsi svojrázny druh „lyrickej vizuálnej básne, ktorej jediným protagonistom je samotné prostredie“.

Jaroslav Procházka