Začnime hneď filmami, čo stoja na začiatku svojej distribučnej cesty. Ak máme hovoriť o majoritných slovenských novinkách, sú dve a zhodou okolností sa obe spájajú s hudbou. Miro Remo nakrútil dokument o Richardovi Müllerovi, takže čoskoro spoznáme Nespoznaného. Paľo Janík sa zase pri zostavovaní svojho dokumentu odrazil od javiskovej šou Made in Slovakia, ktorá prepája dva objekty jeho záujmu – IMT Smile a Lúčnicu. Ak sa pozrieme na slovenské zastúpenie medzi recenziami, je tam sociálne ladená filmová dráma Petra a Lucie Kleinovcov Svobodovcov Pirko a dokument Michala Romea Dvořáka, ktorý má sotva hodinu a priveľmi ambiciózny názov – Tatry, nový príbeh. Naopak, tretí recenzovaný film presahuje svojou dĺžkou dve a pol hodiny a nohy mu to nepodráža – ide o nemecký titul Toni Erdmann.

Treba sa ešte skokom vrátiť k rubrike Novinky, v ktorej figuruje aj poľsko-česko-slovenský film Červený pavúk. Od neho sa dá odraziť k návratom, ktoré zohrávajú v aktuálnom Film.sk kľúčovú úlohu. Dej „pavúka“ sa odohráva v 60. rokoch a dej Film.sk cestuje v čase na viac spôsobov: do roku 1916, keď sa narodil František Dibarbora, do roku 1956, keď sa začalo televízne vysielanie bratislavského štúdia, do roku 1966, keď Obchod na korze získal Oscara za najlepší cudzojazyčný film – no a krátko nato vstúpil do kinematografie Dušan Trančík, ktorý sa v rozhovore vracia najmä do 70. rokov a jeho dominantnou témou je cenzúra.

Dôležité zároveň je, že k spomínaným osobnostiam a udalostiam sa dá vrátiť aj inak ako len cez texty vo Film.sk, teda cez vysielanie RTVS či premietanie Kina Lumière. Nebudú to nové diela a napriek tomu budú stáť aj na začiatku svojej cesty k novým divákom. Alebo na začiatku neľahkej cesty, keď ich má preveriť čas.

Daniel Bernát