Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2016

7. 11.
21.50 ► Vlčie diery ► P. Bielik, 1948, 122 min.

14. 11.
22.00 ► Deň, ktorý neumrie ► M. Ťapák, 1974, 88 min.

21. 11.
22.00 ► Choď a nelúč sa ► J. Režucha, 1979, 86 min.

28. 11.
22.00 ► Statočný zlodej ► J. Lacko, 1958, 71 min.

Zmena programu vyhradená!

www.csfilm.cz, www.filmpost.cz