Slovenská dokumentárna tvorba online

Slovenský filmový ústav (SFÚ) a distribučná spoločnosť Filmtopia nadviazali s podporou Audiovizuálneho fondu spoluprácu s online distribučným portálom projektu Doc Alliance DAFilms.cz, ktorý ponúka permanentný prístup k takmer 800 dokumentárnym a experimentálnym filmom. V termíne od 16. do 29. decembra si návštevníci portálu mohli bezplatne pozrieť kolekciu Majstri slovenského dokumentu po prvýkrát online. Obsahovala filmy Martina Slivku, Dušana Hanáka, Martina Šulíka a Deža Ursinyho. SFÚ sa rozhodol sprístupniť tieto filmy pri príležitosti vlaňajších osláv 50. výročia vzniku inštitúcie. Spolu bolo v tomto termíne bezplatne k dispozícii 26 filmov z obdobia rokov 1963 až 1991, medzi nimi napríklad Hanákove snímky Obrazy starého sveta, Omša, Prišiel k nám Old Shatterhand, zo Slivkovej tvorby to boli filmy Odchádza človek, Posledná večera, Balada v dreve, medzi dokumentmi Deža Ursinyho figurovali okrem iných tituly O rakovine a nádeji či Sanitrárovci (r. D. Ursiny a Marian Urban) a kolekcia obsahovala aj študentské práce Martina Šulíka Ticho, Hurá a Etika a politika. Okrem filmov štvorice režisérov boli do kolekcie zaradené aj vybrané kolektívne diela, venované významným historickým udalostiam v auguste 1968 a novembri 1989, ako Čas, ktorý žijeme, Čierne dni, Sonda 1/1990 – Vlak nežnej revolúcie či dokument Dušana Trančíka, Petra Mihálika a Vlada Kubenka Tryzna.

Všetky filmy okrem Obrazov starého sveta, ktoré koncom minulého roka SFÚ opäť vydal na DVD nosiči, sú prístupné aj po skončení akcie medzi ostatnými spoplatnenými titulmi portálu DAFilms.cz.

Portál ponúka celosvetový výber zo súčasnej dokumentárnej tvorby s dôrazom na európsku kinematografiu. Vedľa seba sa tak prezentujú známi tvorcovia s novými talentmi a so študentmi filmových škôl. Každý mesiac pribudne do online dokumentárneho kina asi dvadsať nových filmov, ktoré prechádzajú starostlivým dramaturgickým výberom, zohľadňujúcim najmä ich spoločenskú a estetickú hodnotu a jedinečnosť rukopisu. DAFilms.cz zaradil do svojej ponuky aj dokumenty slovenských tvorcov Petra Kerekesa, Zuzany Piussi, Roberta Kirchhoffa, Juraja Lehotského, Marka Škopa, Marka Šulíka, Jara Vojteka, Mira Rema a mnohých ďalších. Dokument Zuzany Piussi Nemoc tretej moci bol tretím najpozeranejším filmom tejto platformy, videlo ho viac ako 7 000 ľudí.

jar

Dozreli ďalšie „melóny“

Medzinárodný festival študentských filmov Early Melons po ročnej pauze opäť vo svojom programe reflektoval aktuálny stav študentskej audiovizuálnej tvorby. Počas 5. ročníka festivalu bolo uvedených 77 súťažných aj nesúťažných krátkometrážnych študentských filmov z celého sveta. Od 5. do 8. decembra sa v bratislavskom priestore súčasnej kultúry A4 predstavilo divákom to najlepšie od domácich tvorcov, od študentov európskych filmových škôl a z festivalov krátkeho filmu. Súťaž pozostávala z dvoch sekcií – domácej a zahraničnej. O Cene za najlepší slovenský film rozhodovala porota v zložení: filmová teoretička, prekladateľka a poetka Mária Ferenčuhová, režisér Mátyás Prikler a dramaturg Jan Gogola st. O víťazovi medzinárodnej súťaže rozhodovali český režisér Václav Kadrnka, producentka Andrea Taschler z Maďarska a chorvátsky filmový kritik Stepjan Hundić. Okrem projekcií filmov festival ponúkol napríklad masterclass vedený členom poroty Václavom Kadrnkom, koncerty a ďalší sprievodný program. Cenu za najlepší slovenský film si napokon odniesla snímka Pavla Čižmára Oslava. Zvláštne uznania poroty boli udelené dokumentu Otisky (r. Růžena Rausová, Stanislav Králik) z produkcie Akadémie umení v Banskej Bystrici a animovanej snímke z produkcie bratislavskej VŠMU Lighta (r. Andrej Gregorčok). V medzinárodnej súťaži získala Cenu za najlepší animovaný film snímka Montenegro (r. Louiz Stockler, Veľká Británia), Cenu za najlepší hraný film si odniesla čierna komédia She (r. Moon Seong-hyeok, Južná Kórea). Porota udelila aj dve Zvláštne uznania filmom Welkom (r. Pablo Munoz Gomez, Belgicko) a Morning Train (r. Delia Hess, Švajčiarsko). Grand Prix festivalu získal film Tired of Swimming (r. Anna Eijsbouts, Veľká Británia). Festival ukončilo premietanie víťazných snímok v kine Mladosť. Ďalší ročník festivalu je naplánovaný na marec 2015.

jar

Ženy, ktoré hýbali históriou

Bratislavské Kino Lumière odprezentuje v januári pilotný diel dokumentárneho cyklu Prvá, venovaného hrdinkám slovenskej histórie. Úvodný diel cyklu predstavuje prvú slovenskú divadelnú režisérku Magdu Husákovú Lokvencovú, ktorej meno v našich dejinách viac rezonuje v súvislosti s jej manželstvom s prezidentom Gustávom Husákom. Výnimočnú osobnosť slovenského divadla (ako jedna z prvých žien si vyskúšala aj televíznu réžiu) priblíži režisérka Zuzana Liová, ktorá je aj autorkou námetu a spolu s Alexandrou Gojdičovou i scenára. „O takých ženách, ktoré by boli rovnakým pojmom, nevieme a ani sa o nich neučíme. Ktovie prečo… V každom prípade sme tu v tejto súvislosti uvideli nezaplnený priestor, ktorý by si podľa nás zaslúžil pokus o serióznu ponuku,“ vysvetľuje producentka projektu Barbara Janišová Feglová. Ambíciou projektu je podľa tvorcov vypátrať, pomenovať a sprostredkovať trvalé hodnoty, ktoré v dnešnej spoločnosti absentujú. Dokumentárny film Prvá: Magda Husáková Lokvencová produkovala spoločnosť Hitchhiker Cinema v spolupráci s RTVS a so Slovenským filmovým ústavom. Projekt vznikol s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Audiovizuálneho fondu a Tatra banky.

jar

Koniec legendy. Filmový přehled už nebude ani online

Známe filmové periodikum Filmový přehled, ktoré vychádzalo bez prestávky 74 rokov, zaniklo nielen vo svojej printovej podobe, ale končí sa aj jeho online verzia. Od polovice roku 2014 pripravuje Národní filmový archiv (NFA) nový filmový portál, ktorý by mal byť podľa slov jeho riaditeľa Michala Breganta virtuálnym integrátorom informácií na poli českého filmu a filmového priemyslu. „Nevstupujeme do oblasti populárnych fanúšikovských webov, budeme naopak stavať informačne spoľahlivé, solídne a profesionálne náročné prostredie,“ hovorí Bregant. NFA chce prostredníctvom pripravovaného portálu sprístupniť verejnosti aj bohaté zbierky, ktorými archív disponuje.

jar

Berlinale Talents 2014 aj so slovenskou účasťou

Režiséra a výtvarníka Andreja Kolenčíka, absolventa bratislavskej Vysokej školy múzických umení v odbore animovaná tvorba, vybrali spomedzi viac ako 4 100 uchádzačov zo 137 krajín na Berlinale Talents 2014 (koná sa ako súčasť MFF Berlinale od 8. do 13. februára). Jeho dokumentárnym debutom je film Hviezda, s režisérom Petrom Begányim spolupracoval na krátkometrážnom hranom filme Výstava. Okrem toho je tvorcom animovaných filmov, spotov a takisto je programovým dramaturgom medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča.

jar

Vo Varšave znela téma Od programu MEDIA ku Kreatívnej Európe

V dňoch 11. a 12. decembra sa vo Varšave uskutočnil samit predstaviteľov audiovizuálneho priemyslu nových členských krajín Európskej únie, nazvaný Od programu MEDIA ku Kreatívnej Európe. Cieľom stretnutia bolo bilancovať dosah programu MEDIA na rozvoj národných priemyslov a zároveň definovať najdôležitejšie úlohy do budúcnosti. Stretnutie malo bohatú a reprezentatívnu účasť, zúčastnili sa na ňom delegáti z ministerstiev, filmových inštitútov a najdôležitejší „hráči“ audiovizuálneho priemyslu všetkých trinástich nových členských krajín. Na stretnutí sa ocenila pozitívna úloha programu MEDIA a prijal sa záverečný manifest vyzývajúci na vytvorenie aliancie týchto krajín. Manifest obsahuje aj konkrétne opatrenia na zlepšenie situácie súvisiacej s integráciou audiovízie nových členských krajín do európskeho priestoru a s distribúciou filmov týchto krajín na medzinárodných trhoch.

Vladimír Štric (riaditeľ MEDIA Desk Slovensko)

Prihlasovanie filmov na Slnko v sieti 2014

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) pripravuje udeľovanie národných filmových cien Slnko v sieti 2014. Na ocenenie Slnko v sieti môžu byť v súlade so štatútom ceny prihlásené hrané, dokumentárne a animované slovenské filmy – a s nimi súvisiace tvorivé výkony –, ktoré vznikli v rokoch 2012 a 2013 a ich premiéra sa uskutočnila v čase medzi 1. januárom 2012 a 31. decembrom 2013. Filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony môžu prihlásiť producenti prostredníctvom príslušného prihláškového formulára do 31. januára 2014. Prihlášku a štatút ceny nájdete na internetovej stránke www.slnkovsieti.sk. O nomináciách a držiteľoch cien budú rozhodovať v dvojkolovom hlasovaní členovia SFTA.

SFTA

RTVS je audiovizuálnou inštitúciou ad Myslím si, Film.sk 11/2013

Dávno som už kolegovi nezávidel, že napísal, čo by som bol rád napísal ja. Ale Petrovi Ulmanovi celkom nezištne závidím, že nie ja, ale on je podpísaný pod kritikou webovej stránky RTVS. Len by som kritiku rád doplnil. RTVS nemá pod krídlami iba televíziu, ale aj rozhlas a jej rozhlasový web je ešte chudobnejší. Peter Ulman poukazuje na neporovnateľnosť stránok ČT a RTVS. Webová stránka RTVS by však svojou minimálnou informačnou hodnotou asi neobstála v súťaži nie iba s vynikajúcimi stránkami českej, nemeckej či rakúskej televízie a rozhlasu, ale ani s analogickými stránkami v kultúrne zaostalých oblastiach sveta. Pritom nie iba webová stránka RTVS si koleduje o negatívny rekord. Elektronické rozhlasové vysielanie, ktoré neobmedzuje zemepisná vzdialenosť, takže si tu v rovnakej hifi kvalite môžete naladiť tak Bratislavu, ako aj San Francisco či Osaku, sa lavínovito šíri. U nás však v elektronickej verzii vypadáva signál občas na celé hodiny, ba aj na celý deň. Takže nielen čo do chudoby webovej stránky, ale aj pokiaľ ide o elektronický signál, môže v boji o posledné miesto s RTVS súperiť vo svete asi málo audiovizuálnych médií. Pritom samotný vysielaný program si v rámci diferencovanej profilácie staníc drží štandard porovnateľný s okolitými krajinami, takže by si zaslúžil aj webovú obsluhu adekvátnu ich štandardu.

Pavel Branko (filmový publicista)

MEDIA Desk Slovensko informuje...

Európsky parlament a Rada Európskej únie schválili koncom roku 2013 nový program Kreatívna Európa a vzápätí boli publikované nové výzvy v rámci podprogramu MEDIA:

- Výzva EAC/S30/13 – Podpora vývoja jednotlivých projektov (uzávierky 28. februára a 6. júna 2014) a Podpora vývoja balíkov projektov (uzávierka 28. marca 2014). V podmienkach je oproti zásadám z predchádzajúcich rokov niekoľko zmien.

V rámci Podpory jednotlivých projektov sa budú prideľovať fixné sumy podpory: animovaný film 55 000 eur, kreatívny dokument 25 000 eur, hraný film s rozpočtom do 1,5 milióna eur – 30 000 eur a hraný film s rozpočtom nad 1,5 milióna eur – 50 000 eur. Stále platí, že podpora z programu môže byť maximálne 50 percent z rozpočtu vývoja. Oprávnení žiadatelia musia byť registrovaní minimálne jeden rok a musia preukázať distribúciu jedného diela v období dvoch rokov pred publikáciou výzvy.

V rámci Podpory vývoja balíkov projektov sú sumy podpory variabilné podľa predloženého rozpočtu. Oprávnenými žiadateľmi sú spoločnosti registrované minimálne tri roky, ktoré musia preukázať distribúciu jedného diela v troch ďalších krajinách v období piatich rokov pred publikovaním výzvy.

Pri obidvoch výzvach sú oprávnenými projektmi diela určené na kinodistribúciu s dĺžkou minimálne 60 minút a diela na televíznu distribúciu (jedno dielo alebo seriál): hrané diela minimálne 90 minút, animované minimálne 24 minút a dokumentárne minimálne 50 minút (v prípade seriálov má mať jeden diel minimálne 25 minút).

- Výzva EAC /S24/13 – Podpora uvádzania európskych audiovizuálnych diel v televíznych programoch má rovnaké podmienky ako predchádzajúce výzvy: ide o podporu pre producentov a diela, ktoré musia byť predmetom koprodukcie najmenej troch televíznych spoločností z iných krajín, zapojených do programu.

Všetci žiadatelia sa musia registrovať na účastníckom portáli https://ec.europa.eu/education/ participants/portal a získať identifikačné číslo PIC, ktoré je nutné na prístup k elektronickým formulárom.

vs

Aktuálne uzávierky

► Do 10. januára je možné poslať prihlášku filmov s termínom dokončenia po septembri 2013 na 20. medzinárodný filmový festival Vision Du Réel, ktorý sa bude konať od 25. apríla do 3. mája 2014 v Nyone vo Švajčiarsku (www.visionsdureel.ch/ en/submit-a-film ), a na 20. Filmový festival Los Angeles (10. – 19. júna 2014, www.lafilmfest.com).

► Dňa 15. januára je uzávierka prihlášok na 32. Medzinárodný festival fantasy filmov, ktorý sa bude konať od 8. do 20. apríla v Bruseli v Belgicku (www.festivalfantastique.org/festival).

►Uzávierka prihlášok na workshop Creative Aspects (17. – 21. marca 2014) je 17. januára. Workshop je určený filmovým profesionálom a producentom v oblasti hraného a dokumentárneho filmu. Viac na www.maiaworkshops.org.

► Do 31. januára je možné podať prihlášku na 54. ročník Filmového festivalu v Krakove (25. mája – 1. júna 2014) do súťaží krátkych filmov, dokumentárnych filmov a do súťaže DocFilmMusic (filmy museli byť dokončené do 30. októbra 2013), ako aj na MF nezávislých filmov Krakov (2. – 11. mája 2014) do súťaže hraných filmov – neskorá uzávierka je určená na 30. januára. Viac na stránkach www.kff.com.pl a www.offpluscamera.com.

jar