Digitalizácia prináša kinárom nové otázky

Digitalizácia kina je proces, ktorý stojí nemalé úsilie, a hoci môže byť prínosom, kinári k tomu musia prispieť. Ich zodpovednosť sa s úspešným zdigitalizovaním neznižuje, naopak, stoja pred novými otázkami a požiadavkami. Ako si s touto situáciou poradiť? Poradiť sa o nej môže byť dobrý začiatok. Potrebné informácie sa dajú získať aj na vzdelávacích podujatiach, seminároch a konferenciách pre kinárov.

V marci 2012 zorganizovala spoločnosť Film Europe Media Company prvú konferenciu Quo Vadis Cinema a rozprúdila ňou diskusiu, ktorá bola v tom čase najpotrebnejšia – ako si poradiť s digitalizáciou kín? Situácia vtedy nevyzerala najlepšie, ale podarilo sa s ňou pohnúť a tretia časť Quo Vadis Cinema, ktorá sa konala pred mesiacom, sa už zaoberala aj tým, čo s kinom po jeho zdigitalizovaní. Audiovizuálny fond doteraz podporil digitalizáciu 67 kín, z toho deviatich viacsálových (vrátane Kina Lumière). Ako však uviedol riaditeľ fondu Martin Šmatlák, digitalizácia nie je len technologická zmena, ale aj zásadná zmena programovania kín. A podobný názor zaznieva z viacerých strán. Zástupcovia kín počas Quo Vadis Cinema III prezentovali svoje súčasné aj plánované aktivity, ktorými sa snažia upriamiť pozornosť na svoje kino a oslovovať divákov. Spomínali sa filmové prehliadky, spolupráca s festivalmi, projekcie s účasťou tvorcov, ponuka alternatívnych obsahov, seniorské či detské predstavenia za zvýhodnené vstupné, školské premietania... Generálny riaditeľ Film Europe Ivan Hronec predstavil niekoľko návrhov, ako obohatiť program jednosálového kina, zabezpečiť jeho kultúrne i obchodné prežitie, odlíšiť ho od multiplexov, udržiavať si vlastné publikum a moderne s ním komunikovať.

Niektorí kinári už mohli počas prezentácie konštatovať, že po digitalizácii stúpla návštevnosť i tržby ich kina, a z ich príspevkov bolo zrejmé, že kinári nie sú pasívni. V náznakoch sa však ukázalo aj to, že s realitou sa občas ťažko zápasí. A realita, to sú aj diváci, ktorí si filmy vo veľkom „sťahujú“ z internetu, alebo to môžu byť problémy spojené s vytváraním programu v zdigitalizovanom kine, ktoré siahlo po cenovo prístupnejšej technológii E-Cinema. O to viac treba na túto tému hovoriť a Quo Vadis Cinema nie je jediným diskusným fórom pre prevádzkovateľov a dramaturgov kín. Audiovizuálny fond vlani vyhovel aj žiadosti o podporu projektu Nové kino, ktorú podala Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK). „Hoci situácia v zdigitalizovaných kinách vyzerá podstatne lepšie – kino je zachránené –, nie je to úplne pravda. Ďalšia práca vyžaduje zásadnú zmenu uvažovania o prevádzkovaní kina, na ktorú nemusia byť všetci kinári dostatočne pripravení,“ vysvetľuje Silvia Dubecká z ASFK s tým, že projekt Nové kino je určený najmä pre zástupcov kín, ktoré už prešli procesom digitalizácie. „V projekte sa budeme snažiť ukázať, ako komplexne prevádzkovať kino tak, aby bola finančne nákladná digitalizácia efektívna a fungovanie kina dlhodobo udržateľné.“ Témy, ktoré odznejú počas série seminárov, sa zatiaľ finalizujú, ale mali by sa týkať nasledujúcich bodov: praktická prevádzka kina, technické riešenia a ich využitie, dramaturgia moderného kina, marketing kina, dramaturgia filmového festivalu a prehliadky, právne a ekonomické aspekty prevádzky kina, výstavná a galerijná činnosť, komunikácia na filmovom trhu. Semináre budú viesť odborníci zo Slovenska a z Česka a hlavným moderátorom má byť Petr Vítek – predseda Rady Štátneho fondu kinematografie a riaditeľ združenia Pro-DIGI, ktoré projekt Nové kino organizuje v Česku. Medzi prednášajúcimi budú aj Peter Csordás a Štefan Komorný zo Slovenského filmového ústavu, Mirek Sochor zo spoločnosti UPP, Martin Šmatlák z AVF, Ivo Andrle a Jiří Šebesta z distribučnej spoločnosti Aerofilms, Silvia Dubecká z ASFK, Pavel Rajčan z kina Aero či Zita Hosszúová a Ivana Petríková, ktoré budú hovoriť o miniprehliadkach a festivaloch.

Z takto koncipovaných seminárov nie sú vylúčení ani zástupcovia kín, ktoré digitalizáciou neprešli. Ak ju ešte zvažujú, na seminároch sa zoznámia s konkrétnymi problémami, ktoré sa s týmto procesom spájajú, a zároveň s ich možnými riešeniami. Silvia Dubecká navyše dodáva: „Ak bude viac záujemcov z nedigitalizovaných kín, budú semináre prispôsobené ich témam.“ Prvý zo série seminárov by sa mal uskutočniť už 13. februára v Bratislave, ďalší 15. apríla v Trenčíne, nasleduje Krpáčovo (5. – 6. júna), opäť Bratislava (23. septembra) a napokon Martin (13. – 14. novembra).

ASFK popritom organizuje pravidelne dva razy do roka programovacie semináre pre dramaturgov a vedúcich filmových klubov, kde sa okrem projekcií distribučných noviniek (s lektorskými úvodmi) konajú aj prednášky odborníkov. Na zatiaľ poslednom programovacom seminári, ktorý sa uskutočnil v novembri minulého roka, predstavil účastníkom možnosti digitalizácie a modernizácie kín riaditeľ AVF Martin Šmatlák. A na týchto podujatiach sa zúčastňujú aj predstavitelia Asociácie českých filmových klubov či Poľskej federácie diskusných filmových klubov.

Od Nového kina sa dostávame k projektu Moje kino (marketing a fundraising ako nástroj rozvoja jednosálových kín), ktorý takisto získal podporu z Audiovizuálneho fondu. Žiadateľom o grant bolo mesto Banská Štiavnica a na základe projektu sa má uskutočniť konferencia pre prevádzkovateľov jednosálových a alternatívnych kín. „Oblasť marketingu a fundraisingu sa nám zdá dlhodobo nedocenená a vzdelávanie v nej je potrebné realizovať pravidelne, keďže ide o dynamickú, neustále sa vyvíjajúcu tému,“ hovorí Rastislav Marko, vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie Mestského úradu v Banskej Štiavnici. „Sme presvedčení, že digitalizáciou sa cesta jednosálových kín k modernizácii nekončí, práve naopak. Viacerí kinári by iste radi dostali mnohé praktické tipy a triky, ako do svojho kina dostať viac ľudí, prípadne ako naň upriamiť väčšiu pozornosť verejnosti,“ pokračuje Marko, a hoci sa na programe plánovaného podujatia zatiaľ pracuje, naznačuje, aké témy by organizátori účastníkom radi ponúkli. Malo by sa hovoriť napríklad o základných pravidlách tvorby grafických tlačovín, o tom, ako pre kino vytvoriť mediálne zaujímavú udalosť, či o efektívnom e-marketingu. S fundraisingom súvisí predstavenie aktuálnych možností podpory činnosti kín z rôznych zdrojov. No a výstupom projektu má byť aj portál určený kinárom. „Prianím je, aby to bol portál určený na komunikáciu medzi kinármi, na vzájomnú inšpiráciu a spoluprácu. Na druhej strane by mal fungovať aj smerom k iným osobám, najmä k médiám a potenciálnym partnerom. V tomto smere však budeme s napätím očakávať avizovanú reformu Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín, pretože si vieme predstaviť úplne konkrétne využitie portálu práve pre potreby ZPPK,“ vysvetľuje Rastislav Marko. Podujatie v Banskej Štiavnici by sa malo uskutočniť v marci tohto roku.

AVF podporil aj žiadosť spoločnosti Continental film, ktorá pripravuje projekt Vzdelávanie a tréningový program pre prevádzkovateľov kín a kinárov v novodobej digitálnej ére. Účelom projektu má byť pomôcť zástupcom kín zorientovať sa v ponuke distribučných spoločností a poukázať na možnosti, ktoré môžu digitalizáciou získať. Aj v tomto prípade sa zdôrazňuje nutnosť práce s dramaturgiou kina pri hľadaní cieľovej skupiny divákov. Výkonný riaditeľ spoločnosti Continental film Michal Drobný na podrobnejšie otázky Film.sk neodpovedal.

Tento rok teda ukáže nielen to, koľko kín sa ešte na poslednú chvíľu zapojí do digitalizácie, ale aj to, ako ju dokážu využívať tie kiná, ktoré týmto procesom už prešli. A, samozrejme, prídu aj nové otázky, na ktoré bude treba hľadať odpovede.

Daniel Bernát