Nový rok začína Film.sk „zúčtovaním“ s tým predchádzajúcim. V decembrovom čísle časopisu bodovali slovenskí filmoví kritici domáce snímky, ktoré mali premiéru v druhom polroku 2013. Tentoraz sa v rozsiahlejších textoch pokúšame zhodnotiť slovenskú hranú, dokumentárnu a animovanú tvorbu uplynulého roka. Vyplýva z nich, že v tunajšej kinematografii došlo k pozoruhodným pohybom, či už ide o žánrový rozptyl a tematickú orientáciu v oblasti hraného filmu, o príklon k reflexii aktuálnych a závažných tém vo sfére dokumentárneho filmu, ktorému sa otvára čoraz väčší priestor na šírenie aj prostredníctvom internetu, alebo o neobyčajné množstvo (krátkych) animovaných titulov, ktoré sa vlani dostalo do kín. V rozhovore s producentkou Líviou Filusovou sa navyše dočítate o jej pokuse financovať filmový projekt spôsobom, aký sa na Slovensku zatiaľ veľmi nevyužíva.

Azda nebude prekážať, keď v aktuálnom čísle nenájdete recenziu slovenského filmu – v rubrike sú snímky Komorník a Kapitál a zdá sa, že stoja za návštevu kina. Žiadny slovenský titul však nenájdete ani v rubrike Novinky. Ani piatu časť pásma Kobylky, ktoré sa od septembra objavovalo na stránkach Film.sk pravidelne. O doterajšom kinoživote Kobyliek a o ich osude sa dočítate v rubrike Ohlasy. Píše sa v nej aj o ďalšom pásme krátkych filmov Slovak Shorts I, ktoré má síce lepšiu návštevnosť ako Kobylky, ale uvádzané snímky by si zaslúžili väčšie publikum, keď už sa ich (oprávnene) podarilo dostať do kinodistribúcie. Vlastný pohľad na problematiku ponúka v článku Maroš Brojo.

Vlaňajšie filmy sa určite neraz pripomenú aj tento rok, no verme, že sa za nimi nebudeme musieť obzerať ľútostivo a že aj rok 2014 prinesie slovenské snímky, ktoré podnietia diskusiu. Ak sa to stane, tým lepšie, a ak sa to celkom nepodarí, aj to bude zaujímavý námet na debatu. Za redakciu Film.sk vám želám vydarený vstup do roku 2014.

Daniel Bernát