Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2014

6. január 2014
20.00► Galoše šťastia, r. J. Herz, 1986, 90 min.
22.00► Boxer a smrť, r. P. Solan, 1962, 110 min.

13. január 2014
20.00► Tušenie, r. P. Solan, 1982, 68 min.
22.00► Víťaz, r. D. Trančík, 1978, 85 min.

20. január 2014
20.00► Ružové sny, r. D. Hanák, 1976, 80 min.
22.00► Zvony pre bosých, r. S. Barabáš, 1965, 96 min.

27. január 2014
20.00► Dáždnik svätého Petra, r. F. Bán a V. Pavlovič, 1958, 87 min.
22.00► Ľalie poľné, r. E. Havetta, 1972, 80 min.