Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2016

5. 12.
22.00 ► Postav dom, zasaď strom ► J. Jakubisko, 1979, 88 min.

12. 12.
22.00 ► Medená veža ► M. Hollý, 1970, 82 min.

19. 12.
20.00 ► Pehavý Max a strašidlá ► J. Jakubisko, 1987, 96 min.

26. 12.
20.00 ► Kráľ Drozdia brada ► M. Luther, 1984, 94 min.

Zmena programu vyhradená

www.csfilm.cz, www.filmpost.cz