Naše filmy v programe svetových kín

V čase, keď vo filmovom priemysle prebiehajú živé diskusie na tému distribúcie, si niektoré slovenské koprodukčné snímky razia cestu k divákom aj vo svete. V poslednej téme tohto roka sme sa pozreli na to, akými cestami sa filmy z nášho regiónu dostávajú do zahraničnej kinodistribúcie.

Učiteľka Jana Hřebejka, Koza Ivana Ostrochovského, Ja, Olga Hepnarová režisérskej dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda, pásmo večerníčkov Mimi & Líza Kataríny Kerekesovej či Červený kapitán Michala Kollára. To je zopár titulov, ktoré sa aktuálne dostávajú k zahraničnému publiku, a to nielen prostredníctvom festivalov. „Kinodistribúcia je dnes vo všeobecnosti komplikovaný fenomén, o ktorom sa veľa diskutuje na celosvetovej úrovni. Analyzuje sa, či má budúcnosť, a ak áno, tak akú. Zároveň však častejšie dochádza k tomu, že sa slovenské filmy dostávajú do zahraničnej kinodistribúcie. Súvisí to aj s tým, že sú zrejme častejšie zastupované sales agentmi, čo vo veľkej miere zaváži,“ vysvetľuje pre Film.sk konzultantka pre medzinárodné stratégie a producentka Katarína Tomková, ktorá pokračuje: „Najmä v súvislosti s arthousovými titulmi by som však podotkla, že pod úspešnou distribúciou v súčasnosti rozumiem aj festivalovú distribúciu, ktorá sa pre tento typ filmov stáva základňou a akousi alternatívou, ktorá často vykazuje niekoľkonásobne vyššie čísla návštevnosti ako štandardná kinodistribúcia.“

Práve festivalové uvedenia sú pre slovenské filmy dôležité a môžu zohrať úlohu v ich ďalšom živote za hranicami. „Musí ísť určite o konkurencieschopný film, treba mať vhodného a skúseného sales agenta, ktorý k nemu zvolí správny prístup, premiéru na kredibilnom medzinárodnom fóre, ideálne spojenom s trhom filmových projektov. Učiteľke určite výrazne pomohol úspech na MFF Karlove Vary, či už išlo o divácky záujem, cenu pre najlepšiu herečku, alebo mediálne ohlasy, predovšetkým pozitívne zahraničné recenzie,“ približuje producentka Učiteľky Ľubica Orechovská zo spoločnosti PubRes. Jej slová potvrdzuje aj Tomková: „Pre zahraničného distribútora je aspoň akou-takou istotou, keď si vyberie film s ,nálepkou‘ z veľkého a úspešného festivalu, prípadne keď film jasne a presne komunikuje žánrom alebo za ním skrátka stoja overené mená, s ktorými mal distribútor skúsenosť už predtým.“

Čím lokálnejší, tým globálnejší
Príbehy spomínaných celovečerných filmov sú väčšinou založené na lokálnych témach. Podľa odborníkov to nie je na škodu, ale nemalo by sa pri tom zabúdať na vzdialenejšie publikum. „Cudzojazyčné filmy spadajú pod arthouse, a aby uspeli v zahraničí, musia vyniknúť, mať univerzálne alebo jedinečné príbehy, vysokú kvalitu a nejaké propagačné schopnosti, či už uvedenie na festivaloch, ocenenia, alebo príťažlivé herecké obsadenie,“ uvádza Tine Klint, výkonná riaditeľka spoločnosti LevelK, ktorá je sales agentúrou snímky Učiteľka. „Film, ktorý má ambíciu uchádzať sa o zahraničnú kinodistribúciu, by mal byť jednoznačne univerzálny. To neznamená, že sa nemá venovať lokálnym témam. Práve naopak, v súčasnosti patrí k trendom motto ,čím lokálnejší, tým globálnejší‘, ale vo svojej podstate by mal film apelovať na témy, ktoré sú zrozumiteľné aj pre cudzokrajného diváka a ktorými môže žiť,“ pridáva sa Tomková.

Ako vlastne prebieha proces „nasmerovania“ filmu k zahraničnej distribúcii? „Zastávam názor, že čím skôr sa začne pracovať s filmom na zahraničnej úrovni, tým je to lepšie pre jeho ďalší potenciál. To znamená, že ak sa projektu dostane pozornosti napríklad formou scenáristického workshopu, môže to pomôcť v získavaní zaujímavých koprodukčných partnerov v zahraničí. To môže viesť k atraktívnej prezentácii v rámci platformy works-in-progress, kde je šanca, že si film všimne zaujímavý festival alebo sales agent,“ hovorí Tomková, ktorú dopĺňa Tine Klint: „Na dosiahnutie úspešných výsledkov musí medzi producentom a sales agentom prebiehať tímová práca. S producentmi bojujeme za jeden cieľ, a to za medzinárodné uznanie a distribúciu a zároveň generujeme tržby pre výrobcov filmu, finančníkov a investorov.“

Podľa Kataríny Tomkovej by mal mať sales agent cit pre to, čo môže uspieť v medzinárodnom meradle, tak pri arthousových, ako aj pri komerčných alebo žánrových tituloch. „Mal by vedieť odhadnúť ich možnosti, ale i limity. Takisto by mal mať vybudovanú dobrú sieť distribútorov v krajinách, v ktorých pôsobí. A to sa netýka len kina, ale aj ďalších distribučných kanálov. Osobne mi je sympatickejšie, keď má sales agentúra jasne definovaný a čitateľný line-up a zameriava sa na určitý typ filmov. To zefektívňuje komunikáciu na všetky smery.“

Od Ameriky až po Áziu
K distribučnému úspechu filmu za hranicami môže prispieť aj koprodukcia. Slovensko-česko-poľský krimitriler Červený kapitán už premietli české i slovenské kiná a koncom augusta vstúpil aj do poľskej kinodistribúcie. Existenciálna dráma Ja, Olga Hepnarová je zase česko-poľsko-slovensko-francúzska a bola/bude uvedená vo všetkých štyroch krajinách. Film sa však od 18. novembra premieta aj v kinách Veľkej Británie. „Zatiaľ bola licencia poskytnutá do Francúzska, USA, Veľkej Británie, Brazílie, Írska a ďalšie licencie sa týkajú šírenia filmu formami ako televízne vysielanie, VOD a S-VOD. Licencie na kinodistribúciu v ďalších krajinách, medzi ktorými je napríklad Nemecko či Taliansko, sú v rokovaní,“ uvádza riaditeľ produkčnej spoločnosti ALEF FILM & MEDIA Marian Urban. „World sales agentom je francúzska spoločnosť Arizona Films, ktorá zabezpečuje aj nasadenie a prezentáciu filmu na festivaloch. K dnešnému dňu (22. 11. – pozn. red.) je ich viac ako 50. Spolu s tuctom ocenení je to za dlhé roky najúspešnejší film v zahraničí nielen v slovenskom kontexte – porovnateľný je podľa informácií nám dostupných len film Koza, no okrem predaja licencií –, ale aj v českom,“ dodáva Urban, slovenský producent titulu Ja, Olga Hepnarová, ktorý pred necelým rokom uviedol prestížny festival Berlinale v sekcii Panorama ako otvárací film, čo takisto podmienilo výnimočný počet festivalových uvedení, ocenení a následných predajov. „V Česku bolo nasadenie filmu do kinodistribúcie z pohľadu obsahu i formy neočakávaným úspechom, dodnes ho videlo takmer 60 000 divákov. Na Slovensku ich bolo takmer 6 000, čo je v tomto segmente tvorby výborný výsledok. V Poľsku je distribúcia pripravená na začiatok roka 2017, čo svedčí o tom, že distribučný život tohto filmu bude podstatne dlhší, ako je to v prípade komerčných filmov,“ konštatuje Marian Urban.

V prípade spomínaného filmu Ivana Ostrochovského Koza (sales agent Pluto Film) sa zatiaľ predali práva do Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Srbska, Macedónska, Čiernej Hory, Slovinska, Albánska, Kosova či Holandska. V ďalších krajinách majú licencie na uvádzanie snímky prostredníctvom platenej televízie či VOD.

Dráma Učiteľka má už takisto uzatvorených viacero kinodistribučných kontraktov, uvedú ju vo viac ako 20 krajinách v Európe či Ázii, ale aj v Austrálii, USA či na Novom Zélande. „Film sa predáva len niekoľko mesiacov, preto je na údaje o návštevnosti ešte priskoro. Vo väčšine teritórií zatiaľ len čaká na premiéru a veríme, že ďalšie pribudnú. Náš sales agent ho aktívne prezentuje na všetkých významných filmových aj televíznych trhoch,“ prezrádza Ľubica Orechovská.

Úspechmi na európskom kontinente sa môže pochváliť animovaný seriál pre deti Mimi & Líza animátorky a režisérky Kataríny Kerekesovej. Pásmo šiestich častí bolo zatiaľ distribuované vo Francúzsku (Cinema Public Films) a v Belgicku (Le Parc distribution). Od apríla 2016 ho v krajine galského kohúta videlo 40 000 divákov a v tamojších kinách sa bude premietať do konca roka. „Naším sales agentom je francúzska spoločnosť Planet Nemo Animation a o cesty Mimi & Lízy sa stará prevažne ona. Práve táto spoločnosť sprostredkovala aj distribúciu vo Francúzsku. Keďže sa vyrobil aj francúzsky dabing seriálu, prejavil oň záujem aj belgický distributér,“ hovorí Katarína Kerekesová. Hotový dabing podľa nej využije aj Luxembursko, kde pôjde o malú distribúciu cez Centre National de L’Audiovisuel. „Uvidíme, čo nás čaká ďalej. Určite však počítame s uvedením pásma nasledujúcich častí Mimi & Lízy vo Francúzsku,“ uzatvára Kerekesová.

Zuzana Sotáková
FOTO:
Ja, Olga Hepnarová, zdroj: ALEF FILM & MEDIA