V decembrovom Film.sk sa vraciame k niekoľkých dôležitým podujatiam s filmom, z festivalov sú to 18. MFF Bratislava a 20. MFDF Jihlava. Oba reflektujeme v rubrike Ohlasy, no o festivaloch je reč aj v  ďalších článkoch a spomínajú sa v rôznych súvislostiach. Hovorí o nich riaditeľka Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu Alexandra Strelková, ktorá nám poskytla rozhovor. A na festivaly naďabíte aj v Téme čísla, ktorá sa síce venuje zahraničnej kinodistribúcii slovenských filmov, no festivaly môžu aj v tomto smere zohrať dôležitú úlohu. Konzultantka pre medzinárodné stratégie a producentka Katarína Tomková ich vidí ako základňu a alternatívnu distribúciu pre arthousové snímky, ktorá navyše často vykazuje vyššiu návštevnosť ako bežná kinodistribúcia.

Podľa Tomkovej je najlepšie, ak sa s filmom, ktorý má ambície presiahnuť hranice Slovenska, začne pracovať na zahraničnej úrovni čo najskôr. Jedným z krokov môže byť práca s projektom na medzinárodných scenáristických workshopoch. A touto cestou sa vraciame k rubrike Ohlasy, v ktorej sme sa pozreli aj na workshop MIDPOINT. Zúčastnilo sa na ňom viacero zahraničných hostí, tentoraz sa však konal na Slovensku.

Decembrové Film.sk je tak trochu aj v znamení hudby. Môžu za to predovšetkým slovenské filmy, ktoré recenzujeme – IMT Smile a Lúčnica: Made in Slovakia a Richard Müller: Nespoznaný. (Okrem nich recenzujeme ešte slovenský dokument Finále a tunisko-belgicko-francúzsky film Hedi.) No a tadiaľto vedie posledný návrat k Ohlasom, kde reflektujeme aj dokumentárny cyklus Zlatá lýra, ktorý uviedla RTVS.

Verejnoprávna televízia pritom spolupracovala aj na koprodukčnom filme, ktorý je jedinou decembrovou premiérou domáceho titulu v kinách. Symbolicky ide o rozprávku Anjel Pána 2.

Za redakciu Film.sk vám želám príjemný december a pokojné sviatky.

Daniel Bernát