Rudavský, Solovic a Beyond Invisible

V Kine Lumière v Bratislave mal 10. 4. premiéru projekt Beyond Invisible výtvarníka a filmára Ondreja Rudavského a hudobného skladateľa Slava Solovica. Rudavský rozpráva animovaný príbeh o mysliteľovi, ktorý vo svojom vnútri preniká až k prapôvodnému konfliktu vesmírnych bratov, cíti sa zodpovedný za neporiadok napáchaný ľudstvom, a hľadá stratený raj. Solovic k obrazu zložil 40-minútovú skladbu pre sláčikové kvarteto a elektronickú stopu. Po premiére v Bratislave sa projekt Beyond Invisible predstaví 4. 5. v kine Úsmev v Košiciach a 5. 5. v kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici. Projekcia filmu bude spojená so živým vystúpením hudobného súboru Solo Quartet.

dan

Minister kultúry odovzdával ceny

Marek Maďarič udelil 25. 4. Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016. „Za dlhodobý, mimoriadne významný režijný prínos v oblasti audiovízie prostredníctvom veľkého počtu úspešných diel hranej filmovej a televíznej tvorby a za dlhoročné pedagogické pôsobenie, ktorým spoluformoval nové generácie audiovizuálnych tvorcov“ ocenil režiséra Stanislava Párnického. Cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia si prebral Jozef Ciller „za osobitý vklad a inovatívny prístup v oblasti scénografie, ktorou významne prispel k obohateniu divadelnej, filmovej a televíznej scénografie svojím konceptuálnym videním dramatickej skutočnosti a objavovaním nových scénografických možností, s prihliadnutím na jeho dlhoročnú inšpiratívnu a medzinárodne oceňovanú pedagogickú činnosť“. Ocenenie v oblasti audiovízie získal Tibor Búza za „výrazný osobnostný vklad a prínos k inštitucionálnemu rozvoju RTVS, k stabilizácii slovenského audiovizuálneho prostredia aj v medzinárodnom producentskom kontexte, k efektívnej prezentácii audiovizuálnej kultúry na verejnosti, ako aj ku kreatívnemu rozvoju slovenského filmového umenia a animovanej tvorby“.

zs

Creative Europe Desk Slovensko informuje

V máji je jediná uzávierka programu Kreatívna Európa – MEDIA: 30. mája je druhá uzávierka výzvy EACEA/23/2016, TV vysielanie. Podmienky ostávajú nezmenené – ide o hrané, dokumentárne alebo animované projekty nezávislých producentov, primárne určené pre televízne vysielanie, žiadosť sa podáva najneskôr v prvý deň nakrúcania, v projekte musia byť najmenej tri televízie z troch rôznych členských štátov programu a v zmluvách musí byť dohodnuté, že práva sa vracajú nezávislému producentovi do siedmich rokov, ak je televízia iba vysielateľ, alebo do desiatich rokov, ak je televízia aj koproducent.

Dostali sme prvé výsledky slovenských spoločností v programe MEDIA: v rámci schémy Výberová podpora kinodistribúcie (výzva EACEA 23/2016) dostali slovenské distribučné spoločnosti celkovo 36 200 eur (Asociácia slovenských filmových klubov dostala 24 200 eur na päť projektov a Film Europe Media Company 12 000 eur na štyri projekty), v rámci schémy Festivaly (výzva EACEA 16/2016) dostala spoločnosť Anča 25 000 eur na podujatie Fest Anča. Všetkým úspešným spoločnostiam srdečne gratulujeme.

vs