Piata loď s animovaným spojencom

Pred filmom Piata loď (r. I. Grófová) sa v kinách premieta krátky slovenský animovaný titul 39 týždňov, 6 dní autorskej dvojice Joanna Kożuch a Boris Šima. Táto snímka prináša divákom animovaný obraz vnútorného stavu ženy a muža – manželov a spoluautorov – z obdobia štyridsiatich týždňov tehotenstva, ktoré každý z nich vnímal rozdielne a jedinečne. Piata loď reflektuje tému rodičovstva a rodiny z úplne iného pohľadu, ale zdalo sa nám veľmi zaujímavé prezentovať experimentálnu, takmer nepríbehovú animáciu spolu s výtvarne a významovo silným hraným filmom,“ hovorí Joanna Kożuch. „Navyše, okrem podobnej témy spája tieto filmy aj podobná cieľová skupina divákov. Pre náš film je to aj jedinečná príležitosť, ako ho dostať k domácemu publiku, do slovenských kín,“ dodáva Kożuch.

zs

Visegrad Film Forum so svetovými filmármi

Šiesty ročník networkingovej a vzdelávacej platformy pre študentov Visegrad Film Forum pokračuje vo svojej ambicióznej ceste s cieľom sprostredkúvať študentom aj laickému publiku skúsenosti filmových tvorcov svetového formátu. Od 25. do 29. 4. zavítajú na pôdu Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave osobnosti zahraničnej kinematografie aj televíznej produkcie. Prvým oznámeným menom bol britský tvorca masiek a špeciálnych efektov Colin Arthur, ktorý sa podieľal na viacerých známych snímkach. Jeho kariéra odštartovala sľubne vďaka spolupráci so Stanleym Kubrickom na legendárnom filme 2001: Vesmírna odysea. Pracoval aj na ďalších zvučných filmoch, medzi ktoré patria Súboj titanov, Barbar Conan či Sindibád a tigrie oči. Z jeho dielne pochádza aj obľúbený lietajúci drak so psími črtami Falko z Nekonečného príbehu. O vizualite bude rozprávať aj ďalší hosť podujatia – talianska architektka a dizajnérka Ludovica Ferrario, ktorá sa podpísala pod filmy Paola Sorrentina Veľká nádhera a Mladosť a pod jeho seriál Mladý pápež. Pri práci na tomto projekte dokonca neváhala vytvoriť ani repliku Sixtínskej kaplnky. Spolupracovala i s režisérmi, ako sú Wim Wenders, Franco Zeffi relli či Abbas Kiarostami. Na seriálovú tvorbu nadviaže Angličan Steve Matthews, ktorý pôsobí ako výkonný producent HBO pre oblasť strednej a východnej Európy a v súčasnosti je zároveň tútorom platformy MIDPOINT TV Launch. Podieľal sa napríklad na tvorbe televíznej drámy Borgiovci, gangsterskej drámy Love/Hate, krimisérie Pustina a v súčasnosti pripravuje poľskú sériu Blinded by the Lights. Dokumentárnu tvorbu zastúpi uznávaný ukrajinský filmár Sergej Loznica, autor mnohých dokumentov (napríklad Osada, Portrét, Blokáda, Továreň, Majdan), ktorý má na konte aj hrané tituly Moje šťastie a V hmle.

Na podujatí Visegrad Film Forum sa okrem študentov domácej FTF VŠMU zúčastnia aj študenti z Egypta, Írska, Ukrajiny, Česka, Poľska, Maďarska a zo Srbska. Uzávierka online akreditácie je 15. apríla. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.visegradfilmforum. com.

zs

Audiovizuálny fond a Juraj Jakubisko

Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 21. 3. zaoberala aj niektorými vyjadreniami režiséra Juraja Jakubiska, publikovanými v týždenníku Plus 7 dní. Vyplýva z nich okrem iného, že Audiovizuálny fond (AVF) údajne zámerne odmieta podporu Jakubiskových filmov, že takýto postoj fondu môže mať aj osobné pozadie a že AVF svojou podpornou politikou pomáha projektom, o ktoré publikum nemá záujem. V súvislosti s chystaným filmom Perinbaba 2 režisér zároveň poznamenal, že dostal ponuku od nemenovaného producenta, ktorý tvrdil, že keby projekt prevzal, určite by naň dostal z AVF dotáciu. „Čiže nezáleží na tom, aký film robím, ale s akým producentom ho robím. Niektorí majú dvere otvorené a niektorí zavreté. A je zaujímavé, že otvorené ich majú tí, ktorí nemajú divákov,“ cituje Plus 7 dní Juraja Jakubiska.

Členovia Rady AVF v tejto súvislosti vydali stanovisko, kde konštatujú, že takéto vyhlásenia sú „v preukázateľnom rozpore so skutočnosťou“ a vyzývajú Jakubiska, aby sa zdržal podobných verejných vyjadrení, ktoré môžu poškodzovať meno fondu. „Ich cieľom je pravdepodobne iba vytvoriť mediálny priestor pre propagáciu jeho pripravovaného projektu a nepriamo tak vyvolať nátlak na členov odbornej komisie, ktorí posudzujú a hodnotia žiadosti na tento projekt (Perinbaba 2 – pozn. red.),“ píše sa v stanovisku AVF. „Zároveň takéto nepravdivé vyjadrenia môžu slúžiť aj na odvedenie pozornosti od skutočnosti, že na predchádzajúci a nezrealizovaný projekt Jakubiskovho filmu s názvom Zabudnutý epos má žiadateľ nevysporiadaný vzťah s Audiovizuálnym fondom. Tento vzťah súvisí najmä s tým, že žiadateľ ešte v roku 2013 prijal dotáciu z Audiovizuálneho fondu, zmluvne určenú na nakrúcanie uvedeného filmu, pričom všetky poskytnuté prostriedky minul, no nakrúcanie sa vôbec neuskutočnilo.“ V stanovisku sa okrem toho uvádza, že fond doteraz vyčlenil na podporu Jakubiskových projektov takmer 400 000 eur, no žiaden z nich zatiaľ nie je dokončený. V súvislosti s filmom Perinbaba 2 zase Rada AVF pripomína, že fond bol prvou inštitúciou, ktorá projekt podporila ešte v štádiu jeho vývoja.

dan

Creative Europe Desk Slovensko informuje

V apríli bude mať program Kreatívna Európa – podprogram MEDIA niekoľko uzávierok v schémach, v ktorých sa slovenské spoločnosti pravidelne uchádzajú o podporu:

– 20. apríla má uzávierku schéma Vývoj – jednotlivé projekty (Výzva EACEA/23/2016). Oproti minulosti nastala dôležité zmena v základných kritériách: spoločnosť musí preukázať, že ako väčšinový producent vytvorila dielo, ktoré už bolo v komerčnej distribúcii (kiná alebo TV) minimálne v jednej krajine mimo krajiny pôvodu diela.

– 27. apríla má uzávierku schéma Podpora filmových festivalov (Výzva EACEA16/2016), a to pre projekty, ktoré sa začnú v období od 1. novembra 2017 do 30. apríla 2018. Stále platí, že pri posudzovaní žiadostí bude zohrávať dôležitú úlohu, ako festival pracuje s publikom a ako zlepšuje mediálnu gramotnosť svojich divákov, a to nielen počas konania festivalu, ale aj počas dlhšieho obdobia.

– 28. apríla má uzávierku Kinodistribúcia – automatická podpora (Výzva EACEA/18/2016). V detailoch sa nemení nič, distribučné spoločnosti deklarujú počet divákov na nenárodných európskych filmoch v predchádzajúcom roku.

Všetky žiadosti sa podávajú online, uzávierka je vždy o 12. hodine. Texty výziev, formuláre a ďalšie náležitosti nájdete na www.cedslovakia.eu a kancelária Creative Europe Desk v Bratislave je pripravená poskytnúť potrebné rady a informácie.

vs