KLAPKA.SK

NAJPREDÁVANEJŠIE PUBLIKÁCIE A DVD NOSIČE V PREDAJNI SFÚ ► MAREC 2017

PUBLIKÁCIE
1. Iris Kopcsyová, Pavel Branko: Ráno sa zobudím a nie som mŕtvy (Marenčin PT v spolupráci so SFÚ, Bratislava)
2. Václav Macek a Jelena Paštéková: Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ a FOTOFO, Bratislava)
3. Kino-Ikon 2/2016 (ASFK a VŠMU v spolupráci so SFÚ, Bratislava)

AUDIOVIZUÁLNE NOSIČE
1. DVD Tisícročná včela
(SFÚ, Bratislava)
2. DVD Obrazy starého sveta (SFÚ, Bratislava)
3. blu-ray Perinbaba (SFÚ, Bratislava)

Predajňa SFÚ Klapka.sk (Grösslingová 43) a Kino Lumière pripravili na apríl túto akciu: Ak si kúpite aprílové číslo Film.sk, dostanete k nemu DVD s filmom Krvavá pani (r. V. Kubal).

KINO LUMIÈRE

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE FILMY V KINE LUMIÈRE ► 23. 2. – 23. 3. 2017

1. Baba z ľadu (r. B. Sláma, ČR/Francúzsko/SR, 2017, ASFK)
2. Únos (r. M. Čengel Solčanská, SR, 2017, Continental film)
3. Piata loď (r. I. Grófová, SR/ČR, 2017, CinemArt) + 39 týždňov, 6 dní (r. J. Kożuch a B. Šima, SR, 2017, CinemArt)
4. T2 Trainspotting (r. D. Boyle, Veľká Británia, 2017, Itafilm)
5. Moonlight (r. B. Jenkins, USA, 2016, ASFK)